Zarządzanie przedszkolem

Rodzice w przedszkolu - budowanie relacji i współpracy

Przedszkole to miejsce, w którym zaczyna się proces socjalizacji dzieci, uczy dziecko, że wokół są inne dzieci, że te dzieci również mają swoje potrzeby. Jest to początkowo bardzo trudny proces dla dziecka, dlatego tak ważna jest rola rodziny, a przede wszystkim rodzica w procesie wychowania przedszkolnego. Z artykułu dowiesz się: dlaczego ważne są dobre relacje w przedszkolu z rodzicami, jak budować relacje z rodzicami oraz z jakimi typami rodziców spotykamy się w pracy.

Czym są relacje?

To względnie trwałe oddziaływania na siebie dwóch lub więcej jednostek, które własne zachowania uzależniają, świadomie lub nieświadomie, od aktualnego lub spodziewanego zachowania innych uczestników interakcji. Charakter relacji społecznych niewątpliwe powiązany jest z rolami społecznymi jakie pełnimy. Przykładem może być rola ucznia, rola rodzica czy rola nauczyciela i dyrektora. Role te wyznaczają pewien kierunek działania. Trzeba pamiętać ze relacje przepełnione emocjami, poczynając od tych pozytywnych, przez obojętne czy negatywne.

Praca nauczyciela/ dyrektora wiąże się z ciągłym wchodzeniem w relacje, które dla holistycznego dobrego funkcjonowania przedszkola są niezmiernie ważne.

Relacje z Rodzicami

Dobrze zorganizowana współpraca przedszkola z rodzicami przynosi korzyści. Rodzice powinni być zaangażowanie w życie przedszkola, a nauczyciele i dyrektor powinni szczególnie zachęcać do udziału z życiu tej jakże ważnej dla dziecka społeczności.

Rodzice powinni być naszymi partnerami, ale z drugiej strony my powinniśmy być dla nich autorytetem i budować ich zaufanie, starać się zabiegać o ich zaangażowanie i nie dawać powodów do niejasności” w relacjach.

Rodzic – jak działa? Czy są typy rodziców

Spotykamy różne typy osobowości rodziców, różne charaktery, ale również różne typy zaangażowania.

Możemy wyróżnić:

 • Rodzic obecny, ale niezaangażowany 

Rodzice ci przyprowadzają i odprowadzają dzieci do przedszkola, ale nie chętnie nawiązują dialog z nauczycielem, nie zadają pytań, są bierni, często też można u nich zaobserwować niekoniecznie pozytywne nastawienie 

 • Rodzic obecny, zaangażowany

Rodzice ci chętnie i regularnie przychodzą do przedszkola, biorą udział w zebraniach, angażują się w prowadzone akcje, podejmują działania na rzecz przedszkola i nawiązują aktywny kontakt z nauczycielem i dyrektorem

 • Rodzic nieobecny, nieaktywny

Rodzice ci rzadko przychodzą do przedszkola, nie angażują się w akcje prowadzone w przedszkolu, nie są zainteresowani informacjami o dziecku, źle reagują, gdy wymaga się od nich zaangażowania

Zazwyczaj mamy do czynienia jednak z mieszanymi typami rodziców. By dobrze zbudować relację należy rozpoznać z jakim typem rodzica mamy do czynienia i podejmować takie kroki by móc nawiązać owocną współpracę. Musimy pamiętać, o tym żeby nie krytykować nie zwracać uwagi nie przekazywać tylko i wyłącznie negatywnych informacji o dziecku, wtedy rodzic od razu wycofa się z takiej relacji. Pamiętajmy o tym, że zarówno rodzice jak i my Nauczyciele/Dyrektorzy robimy wszystko dla dobra i wszechstronnego rozwoju dziecka. Takie stwierdzenie i podkreślanie tej kwest rodzicom bywa kluczem do sukcesu.

Nauczyciel powinien aktywnie słuchać rodzica, okazywać akceptację szacunek i zrozumienie. Czynne słuchanie daje rodzicowi możliwość spojrzenia na daną sytuację z innej perspektywy, daje możliwość wypowiedzenia się, a co za tym idzie pomaga w budowaniu zaufania do nauczyciela.

Aktywne słuchanie – żelazne zasady

Aktywne słuchanie pełni niezwykle ważną rolę w procesie skutecznej komunikacji. Umożliwia nie tylko zdobycie informacji, ale także poznanie punktu widzenia rozmówcy. Aktywne słuchanie daje również szansę na stworzenie relacji opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i empatii.

 1. Właściwa postawa

Nie krzyżuj rąk, nie zakładaj nogi na nogę, nie zaciskaj pięści, usiądź wygodnie, uśmiechnij się zwrócić się w stronę rozmówcy.

 1. Kontakt wzrokowy

Utrzymuj kontakt, ale nie wpatruj się uporczywie.

 1. Nie przerywaj
 2. Szczere zainteresowanie i zadawanie pytań

Szczere zainteresowanie to komplement dla rozmówcy, a pytania, zwłaszcza te otwarte, świetnym sposobem na okazanie zainteresowania.

 1. Skupienie na rozmówcy

Wyłącz telefon, poinformuj współpracowników z masz spotkanie, wyeliminuj możliwe czynniki zakłócające rozmowę, zapewnij sobie i rozmówcy komfortowe miejsce rozmowy.

Rodzic partner – jak to osiągnąć?

 • Starać się nawiązywać stały codzienny kontakt z rodzicami
 • Być dostępnym dla rodziców
 • Poznać potrzeby i oczekiwania rodziców wobec przedszkola
 • Wychodzić naprzeciw oczekiwaniom
 • Poszerzać wiedzę rodziców o rozwoju i wychowaniu dziecka
 • Oddziaływać na postawy rodzicielskie
 • Wspierać rodziców w trudnych sytuacjach pomagać rozwiązywać problemy
 • Tworzyć współpracę opartą na życzliwości zaufaniu partnerstwie
 • Rozwijać proces integracji
 • Zachęcać rodziców do bycia współorganizatorem życia przedszkola 
 • Angażowanie w rozwój przedszkola
 • Zapewnić prawidłowy przepływ informacji o dzieciach i funkcjonowaniu przedszkola
 • Wspólnie decydować o zmianach i szukaniu rozwiązań

Stworzenie jasnych zasad współpracy, to krok do sukcesu w relacjach z Rodzicami

Pamiętajmy, że obie strony relacji są tak samo ważne, jednak to Przedszkole jest stroną, która powinna zwracać uwagę na kształtowanie prawidłowych relacji między nauczycielami, dyrektorem a rodzicami w sposób profesjonalny. Trzeba wprowadzać takie metody działania, które rodziców nieobecnych/nieaktywnych zmotywują do dalszej pracy, tak by stali się aktywnymi członkami społeczności przedszkola.

Można to uzyskać przez zaangażowanie rodziców w przygotowywanie uroczystości przedszkolnych, przez zapraszanie rodziców do przedszkola w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Można też prosić rodziców o pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczek. Takimi małymi krokami budujemy społeczność przedszkola, a rodzicom pozwalamy poczuć się ważnymi i potrzebnymi.

§ Podstawa Prawna

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
25
-
11
-
2022

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu