Informacje prawne

Dzień dobry! Jeżeli tutaj jesteś, to niezawodny znak, że szukasz informacji związanych z prawnymi aspektami funkcjonowania aplikacji Inso. Dla Twojej wygody stworzyliśmy tę zakładkę byś mógł z łatwością znaleźć to, co w danej chwili Cię interesuje.

Inso to aplikacja, z której korzystają jednocześnie różnego rodzaju użytkownicy:

  • przedszkola i żłobki oraz ich przedstawiciele,
  • pracownicy przedszkoli i żłobków,
  • rodzice posyłający swoje dzieci do przedszkoli i żłobków.

Na rzecz każdej grupy użytkowników świadczymy usługi drogą elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że świadczenie tych usług odbywa się na podstawie jednej umowy zawartej z danym przedszkolem albo żłobkiem. Umowa zawierana jest na odległość, za pośrednictwem Internetu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji konta w Aplikacji.

Poniżej znajdziesz najważniejsze zasady dotyczące korzystania z aplikacji przez poszczególne grupy użytkowników.

Przedszkola, żłobki i ich przedstawiciele

Przedszkole lub żłobek, które zawarło z nami umowę o świadczenie usług, może w ramach aplikacji utworzyć konta dla swoich pracowników. Stworzenie konta odbywa się z poziomu aplikacji i wymaga podania danych pracownika. Wprowadzenie danych pracownika do aplikacji stanowi polecenie nam przetwarzania tych danych w ramach aplikacji i podlega zasadom powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych w załączniku nr 1 do regulaminu.

Jeżeli jesteś pracownikiem, to korzystasz z aplikacji na podstawie umowy zawartej pomiędzy nami a Twoim pracodawcą. Korzystanie z aplikacji w Twoim przypadku podlega tym samym dokumentom, co korzystanie z aplikacji przez przedszkola i żłobki:


Jeżeli korzystasz z aplikacji jako pracownik przedszkola lub żłobka, pamiętaj, że to nie my jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych zgromadzonych w ramach aplikacji. Administratorem tych danych jest Twój pracodawca. My występujemy jedynie jako podmiot przetwarzający, co oznacza, że Twój pracodawca powierzył nam przetwarzanie Twoich danych po to, żebyś mógł korzystać z aplikacji.

Rodzice

Przedszkole lub żłobek, które zawarło z nami umowę o świadczenie usług, może w ramach aplikacji wygenerować kod dołączenia dla rodziców, których dzieci uczęszczają do danego przedszkola lub żłobka. Wygenerowanie takiego kodu stanowi polecenie nam przetwarzania danych rodziców oraz dziecka, którego kod dotyczy i podlega zasadom powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych w załączniku nr 1 do regulaminu: https://inso.pl/regulamin-dla-rodzicow/.

Jeżeli jesteś rodzicem, to korzystasz z aplikacji na podstawie umowy zawartej pomiędzy nami a przedszkolem lub żłobkiem, do którego posyłasz swoje dziecko. Korzystanie z aplikacji w Twoim przypadku podlega niniejszym dokumentom:


Jeżeli korzystasz z aplikacji jako rodzic, pamiętaj, że to nie my jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twoich dzieci zgromadzonych w ramach aplikacji. Administratorem tych danych jest przedszkole lub żłobek, do którego posyłasz swoje dzieci. My występujemy jedynie jako podmiot przetwarzający, co oznacza, że przedszkole lub żłobek powierzyło nam przetwarzanie danych po to, żebyś mógł korzystać z aplikacji.

Bezpieczeństwo danych

Zapewniamy Cię, że niezależnie od tego czy w stosunku do Twoich danych występujemy jako administrator, czy podmiot przetwarzający, podejmujemy wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, aby dane pozostały bezpieczne i poufne. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych opisaliśmy w politykach prywatności.

Narzędzia zewnętrzne

W ramach naszej strony internetowej, w tym również wersji webowej aplikacji, zaimplementowaliśmy narzędzia zewnętrzne, które pozwalają nam poprawiać Twoje doświadczenie związane z korzystaniem z aplikacji, prowadzić działania marketingowe oraz zapewniać dodatkowe funkcje, takie jak kontakt przez chat czy osadzanie treści z serwisów zewnętrznych. Narzędzia te wiążą się z zapisywaniem na Twoim urządzeniu plików cookies. Szczegóły w tym zakresie znajdziesz w naszych politykach prywatności.