Współpraca:

517 256 162
Zarządzanie przedszkolem

Jak zorganizować pierwsze zebranie z rodzicami w przedszkolu?

Pierwsze zebranie z rodzicami to pierwszy krok do zbudowania długofalowych i pozytywnych relacji. Zatem, jak się do niego przygotować, jak je przeprowadzić, na co zwrócić szczególną uwagę? W artykule prezentujemy garść praktycznych porad oraz przykładowy scenariusz przeprowadzenia takiego spotkania.

Zebranie jako ważny element współpracy przedszkola z rodzicem.

Koniec roku szkolnego już za nami, a przed nami okres wakacyjny. Niestety, ale dla dyrektorów nie jest to do końca wolny i beztroski czas. Zbliżający się wielkimi krokami wrzesień i nowy rok szkolny to nowe wyzwania, szczególnie dotyczące nowych rodziców i nowych dzieci. Nowy rok szkolny to nie tylko stres dla samych przedszkolaków, które rozpoczynają edukację przedszkolną, ale także nowy etap w życiu rodziców, którzy nie raz są bardziej “przerażeni” jak to będzie, niż same dzieci.

Organizowanie spotkań to ważny element współpracy przedszkola z rodzicami. Zebranie z rodzicami to obligatoryjna część naszej pracy. W związku z tym, warto odpowiednio przygotować się do spotkania z rodzicami. Jest to niezwykle istotna, a jednocześnie trudna kwestia. Zarówno nauczyciel, jak i dyrektor musi przemyśleć poruszane tematy, ustalić sobie plan i cel zebrania.

Jak wiemy już z doświadczenia, niektóre zebrania z rodzicami nie należą do najłatwiejszych. Dlatego, istotne jest, aby to pierwsze spotkanie z rodzicami, którzy mają wiele obaw, ale też wiele wymagań, przebiegło sprawnie i bez zbędnego chaosu.

Pamiętajmy o tym, że nie tylko dla rodziców etap przedszkolny dziecka to całkiem nowe doświadczenie, ale także dla nauczycieli w naszym przedszkolu. Jest to kolejne zawodowe “wyzwanie”, nowa grupa, nowi rodzice.

PAMIĘTAJ!

Na wstępie warto przygotować roboczy plan pierwszego zebrania. Przedstawmy go nauczycielom w przedszkolu, poddajmy analizie i dopracujmy tak, aby rodzice uzyskali od nas wszystkie niezbędne informacje. Dobrze przygotowany plan pierwszego zebrania w przedszkolu to fundament do podjęcia owocnej współpracy przedszkola z gronem nowych rodziców.

WAŻNE!

Istotne jest, abyśmy nie umniejszali znaczenia tzw. „pierwszego wrażenia”. Pierwsze zebranie z rodzicami w przedszkolu to pierwszy kontakt z grupą nowych rodziców, zatem bardzo ważne jest, aby pierwsze zebranie dało rodzicom poczucie spokoju i zadowolenia.

Z całą pewnością sierpniowe zebranie z rodzicami dzieci powinno zaskarbić nam ich zaufanie, dzięki czemu współpraca z rodzicami powinna stać się przyjemniejsza.

Pierwszy kontakt...czyli zabłyśnij pierwszym wrażeniem!

Pierwsze spotkanie z rodzicami w przedszkolu ma przede wszystkim charakter informacyjno- organizacyjny. Zebranie to musimy rozwiać wszystkie wątpliwości rodziców. Musimy zdobyć wspomniane wcześniej zaufanie i zachęcić do współpracy. Miejmy na uwadze fakt, iż powinniśmy zbudować w rodzicach przekonanie, iż będąc partnerem naszego przedszkola, wspomaga on rozwój i funkcjonowanie swojego dziecka.

Na początku warto pamiętać o kilku kwestiach:

 1. Pamiętaj o uśmiechu 😊
 2. Powiedz kilka słów o sobie (o tym również powinni pamiętać nauczyciele przedszkola.Oprócz zaprezentowania swojego wykształcenia i doświadczenia, warto wspomnieć trochę z żartem, czym się zajmujemy poza pracą, to z pewnością rozładuje trochę napięcie i zmniejszy dystans).
 3. Stwórz przyjemną atmosferę np. ustaw krzesła w kole, aby na wstępie zniwelować barierę komunikacyjną, warto pamiętać o zabezpieczeniu długopisów, ewentualnie papieru do notowania – wyeliminujemy niepotrzebny stres u rodziców (którzy jeszcze się nie znają) pożyczania od „sąsiada z ławki” długopisu czy kartki 😊
 4. Nie czytaj całej podstawy programowej, przedstaw w skrócie ogólne założenia z planu pracy na wrzesień - zanudzenie rodziców monotonnymi informacjami to idealna droga do „spalenia” dobrego kontaktu.
 5. Przedstaw swój plan współpracy- warto jednak mieć na uwadze sugestie rodziców, bądźmy otwarci na dyskusje i nowe pomysły lub ewentualne zmiany.
 6. Zapytaj rodziców o ich oczekiwania – wymagania, również też indywidualne.
 7. Nie zapomnij o przedstawieniu rodzicom dzieci celów programu adaptacyjnego w przedszkolu.
 8. Przygotuj rodzicom wskazówki adaptacyjne – czas adaptacji dziecka to bardzo wymagający czas nie tylko dla dziecka, ale też dla pracowników przedszkola - zebranie powinno zawierać konkrety w tej kwestii, mówmy otwarcie, jakie zasady panują w trakcie adaptacji i jak sobie poradzić w trudnych momentach, jakie zapewne przyniesie ten czas.

Scenariusz zebrania informacyjno - organizacyjnego z rodzicami - czyli pierwsze zebranie w praktyce.

Pierwsze zebranie (ale pewnie też i kolejne) wymaga od nas stworzenia planu, dzięki któremu spotkanie z rodzicami dzieci przebiegnie sprawnie, ale i oszczędzi nam też niepotrzebnego stresu, że o czymś zapomnieliśmy.

W planie/scenariuszu zebrania rodziców dzieci z dyrekcją i nauczycielami przedszkola winny znaleźć się następujące elementy:

1. Zebranie z rodzicami – cele. Przykładowy zapis: Cele zebrania:

 • informacyjno – organizacyjne,
 • przedstawienie rodzicom sposobu organizacji pracy przedszkola,
 • bliższe poznanie się nauczycieli z rodzicami dzieci,
 • wytworzenie przyjaznej atmosfery i wzbudzenie zaufania rodziców dzieci do nauczycieli.

2.Przebieg: a) Przywitanie oraz przedstawienie się nauczycieli prowadzących grupę. b) Przedstawienie statutu, regulaminów, procedur obowiązujących w przedszkolu. c) Przedstawienie realizowanych programów oraz planowanych konkursów w roku szkolnym 20…/20... d) Przedstawienie ramowego planu dnia oraz dodatkowych zajęć. e) Wybór rady rodziców – w tym „trójek” grupowych. f) Ustalenie kwoty „wyprawki” – np. na pomoce, dydaktyczne, materiały plastyczne (o czym musimy poinformować rodziców już na samym początku, przed rozpoczęciem roku szkolnego, jeżeli taką planujemy).

3. Przedstawienie spraw organizacyjnych w następującej kolejności:

a) Wyposażenie dziecka:

 • ubiór: zapasowy zestaw ubrań, obuwie zmienne (ze sztywną podeszwą, antypoślizgowe, łatwe do samodzielnego ubrania i ściągnięcia przez dziecko),
 • poduszka, kocyk,
 • szczoteczka, pasta.

b) Czego nie przynosimy do przedszkola: wprowadzenie do zasad bezpieczeństwa- przykładowe zapisy:

 • „niebezpieczne zabawki” - prosimy, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola zabawek zawierających bardzo małe elementy, a także pistoletów, mieczy, itp.
 • napoje, słodycze – „są zapewnione przez placówkę, z tego względu prosimy, aby nie zostawiać ich również w szatni. Dzieci podczas przygotowania do wyjścia często sięgają po smakołyki zostawione przez rodzica, częstują też innych, nie zważając na kwestie higieny i alergie innych dzieci.”
 • lekarstwa – „podawanie ich przez nauczyciela dziecku jest zabronione, a pozostawianie w szatni niesie niebezpieczeństwo przypadkowego spożycia przez inne dzieci”.

c) Chore dzieci w przedszkolu- przykładowy zapis:

 • w przypadku zauważenia objawów choroby pozostawić dziecko w domu.

Warto, abyśmy w tej kwestii pamiętali o przekazaniu rodzicom informacji o procedurze postępowania w przypadku, gdy objawy chorobowe wystąpią w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

d) Procedura odbioru dziecka z przedszkola, upoważnienie i nr telefonu kontaktowego - przykładowe zapisy:

 • "jeżeli zdarzy się, iż dziecko musi zostać odebrane przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniach, prosimy wcześniej o informacje i pisemne adnotacje zawierająca dane osoby upoważnionej do odbioru wraz z nr. dowodu osobistego”
 • na kartach zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzice wpisują osoby upoważnione do odbioru dziecka lub przekazujemy rodzicom załącznik do umowy – „UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA”

e) Zajęcia w przedszkolu – charakterystyka zajęć w grupie młodszej/starszej

 • dokonajmy krótkiej charakterystyki zajęć przedszkolnych oraz zajęć dodatkowych, ale także tych związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dobrym pomysłem, a zarazem praktyką jest przekazanie krótkiego skryptu z wykazem zajęć i krótkim opisem.

f) Ustalenie formy obchodzenia urodzin przez dzieci - przygotujmy konkrety obrazujące sposób świętowania przez dzieci tak ważnego dnia.

g) Ustalenie formy kontaktu z nauczycielem – oprócz tego, przygotujmy syntetyczny terminarz spotkań z nauczycielami, specjalistami i dyrektorem.

h) Uzyskanie pisemnego zgód– przygotujmy wszelkie niezbędne zgody w formie drukowanej, gotowej do podpisu np. zgoda na uczestniczenie w oferowanych zajęciach dodatkowych, zgoda na udział w wycieczkach, zgoda na wykorzystywanie wizerunku dziecka (opcjonalnie), zgoda na udział dziecka w sesjach zdjęciowych organizowanych na terenie przedszkola.

i) Prośba o podpisanie listy obecności, wypełnienie kwestionariusza dotyczącego dziecka.

Zakończenie:

Pytania i sugestie rodziców – ewentualna dyskusja Podziękowanie i pożegnanie rodziców

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
17
-
07
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 517 256 162

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu