Kompleksowe funkcje aplikacji

Połączyliśmy intuicyjną obsługę aplikacji z kompleksowymi rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb przedszkoli i żłobków, bez względu na ich wielkość oraz specyfikę.

Inteligentny Dziennik Elektroniczny, który
kompleksowo przeprowadzi przez cały rok szkolny

Dziennik zajęć przedszkola

Elektroniczny dziennik zajęć przedszkola zgodny z wymogami MEN, dostępny z poziomu komputera i telefonu z możliwością wydrukowania w dowolnym momencie.

Dzienniki specjalistyczne i WWR

Dzienniki specjalistyczne zajęć indywidualnych i grupowych oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR).

Dziennik zajęć dodatkowych

Dziennik zajęć dodatkowych odbywających się w placówce.

Archiwizacja dzienników

W pełni zgodna z wytycznymi MEiN archiwizacja dzienników elektronicznych. Autoryzacji podpisu dokonasz profilem zaufanym.

Zgodność z MEN

Elektroniczne Dzienniki zgodne z wymogami MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) gotowe na kontrolę z urzędu.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

Automatyczne podsumowanie stopnia realizacji podstawy programowej poprzez podliczenie wykorzystania punktów wybranego obszaru w obrębie każdego miesiąca.

Integracja z wydawnictwami

Integracja z wydawnictwami, dzięki której tematy zajęć oraz dzienny zapis pracy uzupełnia się automatycznie.

Automatyczna kontrola dziennika

Automatyczna kontrola dziennika weryfikuje obecności, tematy zajęć oraz ich przebieg.

Automatyczne listy obecności

Możliwość montażu urządzeń do ewidencji czasu pobytu dzieci w placówce, dzięki którym obecności automatycznie będą wprowadzane do dziennika.

Bezpieczeństwo danych

Regularne kopie zapasowe gwarantują nieprzerwaną dostępność i bezpieczeństwo danych.

Automatyczne rozliczenia, które pozwolą
zaoszczędzić czas i kontrolować finanse placówki

Rachunki

Aplikacja automatycznie podliczy wszystkie należności za czesne, posiłki, zajęcia dodatkowe i inne skonfigurowane opłaty.

Czesne

Naliczanie opłaty za czesne dostosowane do potrzeb przedszkoli i żłobków, dla całej placówki, grup lub indywidualnie dla dzieci. Możliwość uwzględnienia rabatów kwotowych oraz procentowych.

Naliczanie godzinowe

Model rozliczania dedykowany placówkom publicznym, opłaty naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę, można skonfigurować bezpłatne godziny.

Rozliczanie posiłków

Naliczanie opłat za całe posiłki lub osobno za śniadanie, obiad i podwieczorek. W przypadku zgłoszenia nieobecności kwota może nie być naliczana.

Wysyłanie rachunków do rodziców

Wysyłanie rodzicom powiadomienia o nowym rachunku wraz ze wszystkimi szczegółami i składowymi opłat.

Faktury

Wystawianie faktur na podstawie rozliczeń, udostępnianie faktur do pobrania przez rodziców.

Płatności online

Wygodne płatności internetowe dla rodziców.

Odsetki

Automatyczne naliczanie odsetek według zdefiniowanych ustawień.

Windykacja

Lista dłużników oraz możliwość wysłania przypomnień o wpłacie jednym kliknięciem.

Rozliczanie zajęć dodatkowych

Naliczanie opłat za zajęcia dodatkowe, za cały miesiąc lub na podstawie obecności na zajęciach.

Import płatności

Łatwo zaksięguj przychodzące płatności od rodziców. Wystarczy wgrać wyciąg z banku, a aplikacja sama rozpozna płatności.

Indywidualne numery kont bankowych

Możliwość ustawienia indywidualnych numerów kont bankowych dla każdego dziecka, osobnych kont do wpłat za czesne i posiłki.

Funkcjonalna komunikacja z rodzicami i pracownikami
gwarantująca sprawny przepływ informacji

Tablica ogłoszeń

Miejsce do publikowania plików ze wskazaniem konkretnych osób, grup lub placówek. Z informacją o tym kto odczytał wpis.

Udostępnianie zdjęć, filmów i plików

Przesyłanie zdjęć, filmów oraz innych plików i dokumentów za pośrednictwem tablicy ogłoszeń, dysku plików lub wiadomości.

Wyróżnione ogłoszenia

Aplikacja umożliwia wyróżnienie ważnych ogłoszeń na tablicy.

Dysk plików bez limitu

Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji, wzorów dokumentów, regulaminów lub innych dowolnych materiałów w jednym miejscu bez limitu rozmiaru plików.

Powiadomienia o odczytaniu ogłoszenia

Placówka może podejrzeć, który z rodziców odczytał wiadomość lub wyświetlił wpis na tablicy ogłoszeń.

Komentarze

W aplikacji istnieje możliwość włączenia opcji komentowania wpisów przez rodziców.

Wiadomości do rodziców

Wiadomości wysyłane bezpośrednio do rodziców przez dyrekcję lub nauczycieli.

Szablony wiadomości

Możliwość stworzenia szablonów często wysyłanych wiadomości.

Aktywności dzieci

Wysyłanie informacji do rodziców o tym co ich dziecko robiło w ciągu dnia w formie wcześniej skonfigurowanych aktywności.

Komunikacja wewnątrz placówki

Wiadomości pomiędzy dyrekcją a nauczycielami i pracownikami, które pozwalają na szybkie przekazywanie informacji oraz dzielenie się materiałami.

Automatyczne jadłospisy

Jadłospis jest dodawany na tablicę ogłoszeń bezpośrednio przez firmę cateringową.

Powiadomienia o gotowym rachunku

Po wygenerowaniu rozliczenia dla rodzica otrzymuje on stosowne powiadomienie w swojej aplikacji o pojawieniu się nowego rachunku.

Przypomnienia o płatności

W przypadku, gdy rodzic spóźnia się z zapłatą rachunku, aplikacja może automatycznie wysłać stosowne przypomnienie.

Kalendarz rodzica

Rodzice w widoku kalendarza mogą przeglądać zaplanowane wydarzenia (np. spotkanie z rodzicami, wycieczka) oraz dni wolne.

Kalendarz nauczyciela

Kalendarz dla nauczyciela pozwala wyświetlać zaplanowane wydarzenia (np. szkolenie, wycieczka), dni wolne oraz urlopy.

Archiwum

Zakończone wątki rozmów można przenieść do archiwum.

Historia wiadomości

Wszystkie wiadomości przechowywane są w aplikacji i w każdej chwili jest do nich dostęp.

Wygodne zarządzanie placówką z poziomu jednej aplikacji

Karta dziecka

Wszystkie dane na temat dziecka w jednym miejscu wraz z możliwością dodawania załączników.

Osoby kontaktowe

Dane osób kontaktowych wraz z numerem telefonu, który masz zawsze pod ręką.

Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Przechowywanie informacji o osobach, które mogą odbierać dzieci z placówki oraz ich łatwa weryfikacja.

Lista obecności

Codzienne listy obecności połączone z dziennikiem elektronicznym.

Grupy

Podział dzieci na grupy, do których można przypisywać pracowników.

Import dzieci

Możliwość szybkiego przeniesienia dzieci z innej aplikacji lub programu Excel.

Raporty i statystyki

Raporty finansowe, zamówionych posiłków, zestawienia dzieci. Statystyki płatności, obecności oraz zgłoszeń nieobecności.

Archiwum dzieci

Lista dzieci, które już nie uczęszczają do placówki. Przechowywanie wszystkich danych zgodnie z wymogami prawa, do 5 lat.

Konta rodziców

Dostęp do aplikacji dla rodziców, możliwość zgłaszania nieobecności oraz komunikacji z placówką.

Zarządzanie dietami

Konfiguracja diet oraz dań według zasad panujących w placówce.

Integracja z cateringiem

Automatyczne wysyłanie zamówienia do firmy cateringowej o określonej godzinie.

Automatyczne jadłospisy

Automatyczne dodawanie jadłospisu na tablicę ogłoszeń bezpośrednio przez catering.

Rekrutacja

Formularze elektroniczne umożliwiające zgłoszenie dziecka do placówki przez internet.

Operacje masowe

Wykonywanie operacji masowo na liście dzieci oraz liście obecności (zaznaczanie obecności/nieobecności, przypisywanie diety, zmiana grupy dziecka, archiwizacja dzieci, zmiana daty dołączenia do aplikacji).

Efektywne zarządzanie kadrą zwiększające
zaangażowanie i satysfakcję pracowników

Profil pracownika

Indywidualny profil w aplikacji, zestawienie godzin pracy, grafik, wnioski urlopowe.

Ewidencja czasu pracy

Zestawienie rzeczywistego i planowanego czasu pracy oraz wyliczanie nadgodzin.

Grafiki pracy

Tworzenie grafików pracy dla placówki, z możliwością ich powtarzania.

Wnioski urlopowe

Wysyłanie wniosków urlopowych i ich akceptacja przez dyrektora.

Limity urlopów

Informacja o pozostałych limitach urlopów.

Zarządzanie uprawnieniami

Definiowanie, do jakich części aplikacji i jakich danych mają dostęp pracownicy.

Indywidualne uprawnienia

Możliwość tworzenia indywidualnych uprawnień dla danego pracownika.

Zastępstwa

Czasowe nadanie uprawnień nauczycielowi prowadzącemu zastępstwo na czas jego trwania.

Historia aktywności

Zapisywanie wszystkich zmian wykonanych przez użytkowników w aplikacji.

Raporty

Generowanie raportów z podsumowaniem czasu pracy.

Kontrola dostępu

Automatyczne zapisywanie czasu pracy pracowników przy wykorzystaniu urządzeń do ewidencji pobytu w placówce.

Szybka rekrutacja dzieci do placówki
z elektronicznymi formularzami

Gotowy formularz

Gotowy formularz rekrutacyjny z możliwością wyboru danych wyświetlanych we wniosku.

Konfiguracja formularza

Możliwość konfiguracji własnego formularza rekrutacyjnego dostosowanego do potrzeb placówki.

Pytania otwarte

Możliwość dodania pytań otwartych dla rodziców we wniosku.

Migracja danych do profilu dziecka

Automatyczne przenoszenie danych dziecka do profilu w aplikacji.

Link do formularza

Generowanie niezależnego linku do formularza rekrutacyjnego, który można udostępnić rodzicom.

3 wersje językowe

Formularz rekrutacyjny w 3 językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Statusy wniosków

Możliwość zmiany statusu wniosków (nowy, w trakcie, przyjęty, odrzucony).

Potwierdzenie e-mail dla rodziców

Wysyłka wiadomości e-mail do rodziców z potwierdzeniem złożenia wniosku rekrutacyjnego.

Powiadomienie o nowym wniosku

Powiadomienie dla placówki o wpłynięciu nowego wniosku rekrutacyjnego do systemu.

Lista wniosków

Lista wszystkich wniosków rekrutacyjnych, które wpłynęły do placówki.

Filtrowanie listy wniosków

Możliwość filtrowania listy wniosków po statusie, dacie wpłynięcia wniosku oraz własnych etykietach.

Własne etykiety

Tworzenie własnych etykiet według potrzeb w celu ułatwienia filtrowania listy wniosków.

Operacje masowe

Masowe operacje na liście wniosków (np. usuwanie wniosków, przypisanie etykiety, zmiana statusu).

Wiadomości o zmianie statusu

Możliwość wysyłki wiadomości do rodziców z informacją o zmianie statusu na przyjęty lub odrzucony.

Raporty

Generowanie i pobieranie raportu listy wniosków z danymi, które występują we wniosku.

Wydruk wniosku

Możliwość pobrania wniosku w formie PDF do bezpośredniego wydruku.

Ewidencja czasu pobytu w placówce wraz z kontrolą dostępu

Czytniki

Urządzenia pozwalające na ewidencję czasu pobytu w placówce.

Kontrola dostępu

Możliwość wejścia tylko dla osób, które dostały dostęp od placówki.

Połączenie z zamkiem w drzwiach

Możliwość połączenia urządzenia z zamkiem otwierającym drzwi do placówki.

Karty, breloki lub kody PIN

Wykorzystanie kart RFID, breloków RFID lub kodów PIN, które automatycznie otwierają drzwi wejściowe.

Naliczanie godzinowe

System zapisze dokładną godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z placówki.

Naliczanie całodniowe

System zaznaczy obecność dziecka bez uwzględnienia konkretnych godzin.

Automatyczne listy obecności

Rodzic przy wejściu do placówki odbija kartę lub wpisuje kod, a aplikacja sama zaznacza obecność w dzienniku.

Opcja edycji obecności

Możliwość ręcznego wprowadzania obecności oraz ich edycji.

Weryfikacja obłożenia placówki

Widok podsumowujący aktualną liczbę dzieci w placówce w czasie rzeczywistym.

Automatyczne rozliczenia

Automatyczne generowanie rozliczeń uwzględniających godziny nieobecności dziecka oraz odliczając kwotę za posiłki.

Czas pracy pracowników

Możliwość automatycznego zapisywania godzin pracy pracowników.

Grafik pracy

Tworzenie grafiku uwzględniając planowane i rzeczywiste godziny pracy.

Raporty

Generowanie raportu listy godzin dla pracowników.

Historia pobytu

Zapisywanie całej historii odwiedzin obiektu.

Menadżer Pedagogiczny zapewniający merytoryczne
wsparcie dyrektora w codziennej pracy

Kalendarz dyrektora

Kalendarz z obowiązkami dla dyrektora. Zadania są podzielone na wymagane i opcjonalne oraz placówki publiczne i niepubliczne.

Aktualności z prawa oświatowego

System na bieżąco informuje o nowościach i zmianach w przepisach prawa oświatowego.

Generatory pism

Generatory dostarczają uzupełnione dokumenty łącząc szablony pism z danymi wprowadzonymi do aplikacji.

Szablony zadań dyrektora

Gotowe schematy postępowania, które należy podjąć podczas realizacji określonych czynności (np. spotkanie z rodzicami, powołanie komisji ds. rekrutacji).

Wzory pism i dokumentów

Baza dokumentów niezbędnych do codziennej pracy dyrektora. Wszystkie dokumenty dodawane są na bieżąco, dzięki czemu gwarantowana jest ich aktualność.

Konsultacje eksperckie

Możliwość zadawania pytań i konsultacji z ekspertami.

Szkolenia z certyfikatem

Dostęp do bazy szkoleń prowadzonych przez ekspertów wraz z certyfikatem.

Przetestuj kompleksową aplikację do zarządzania przedszkolami i żłobkami!

Sprawdź wszystkie rozwiązania aplikacji Inso na przykładzie swojej placówki! Umów się na bezpłatną prezentację online.

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!