Współpraca:

517 256 162

Funkcje aplikacji Inso

Połączyliśmy łatwą obsługę z kompleksowym wsparciem dla przedszkoli i żłobków.

Rozliczenia

Rachunki

Aplikacja automatycznie podliczy wszystkie należności za czesne, posiłki, zajęcia dodatkowe i inne skonfigurowane opłaty

Czesne

Naliczanie opłaty za czesne dostosowane do potrzeb przedszkoli i żłobków, dla całej placówki, grup lub indywidualnie dla dzieci

Naliczanie godzinowe

Model rozliczania dedykowany placówkom publicznym, opłaty naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę, można skonfigurować bezpłatne godziny

Rozliczanie posiłków

Naliczanie opłat za całe posiłki lub osobno za śniadanie, obiad i podwieczorek. W przypadku zgłoszenia nieobecności kwota może nie być naliczana

Wysyłanie rachunków do rodziców

Wysyłanie rodzicom powiadomienia o nowym rachunku wraz ze wszystkimi szczegółami i składowymi opłat

Faktury

Wystawianie faktur na podstawie rozliczeń, udostępnianie faktur do pobrania przez rodziców

Płatności online

Wygodne płatności internetowe dla rodziców, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji

Odsetki

Naliczanie odsetek według zdefiniowanych ustawień

Windykacja

Lista dłużników oraz możliwość wysłania przypomnień o wpłacie jednym kliknięciem

Rozliczanie zajęć dodatkowych

Naliczanie opłat za zajęcia dodatkowe, za cały miesiąc lub na podstawie obecności na zajęciach

Import płatności

Łatwo zaksięguj przychodzące płatności od rodziców. Wystarczy wgrać wyciąg z banku, a aplikacja sama rozpozna płatności

Indywidualne numery kont bankowych

Możliwość ustawienia indywidualnych numerów kont bankowych dla każdego dziecka, osobnych kont do wpłat za czesne i posiłki

Komunikacja

Tablica ogłoszeń

Przesyłanie ogłoszeń do wszystkich rodziców, rodziców z wybranej placówki lub grupy

Udostępnianie zdjęć i plików

Przesyłanie zdjęć, filmów oraz innych plików i dokumentów za pośrednictwem tablicy ogłoszeń lub wiadomości

Wiadomości do rodziców

Wiadomości pomiędzy rodzicem a dyrekcją, wychowawcami i innymi pracownikami placówki

Komunikacja wewnątrz placówki

Wysyłanie wiadomości pomiędzy dyrekcją, nauczycielami i stworzonymi grupami

Aktywności dzieci

Wysyłanie informacji o skonfigurowanych aktywnościach, np. gdy dziecko spało, było na spacerze lub zjadło posiłek

Szablony wiadomości

Lista często używanych wiadomości, aby nie musieć ich wprowadzać w każdej chwili

Edukacja

Dziennik zajęć przedszkola

Elektroniczny dziennik zajęć przedszkola zgodny z wymogami MEN, dostępny z poziomu komputera i telefonu z możliwością wydrukowania w każdej chwili

Dzienniki specjalistyczne i WWR

Elektroniczne dzienniki zajęć indywidualnych, dodatkowych oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR)

Zajęcia dodatkowe

Zarządzanie dodatkowymi zajęciami odbywającymi się w placówce, listy obecności na zajęciach

Zadania domowe

Przesyłanie zadań oraz plików bezpośrednio do rodziców, przesyłanie rozwiązań od rodziców

Zajęcia online

Rozmowy wideo do prowadzenia zdalnego nauczania, tworzenie dokumentacji przeprowadzonych zajęć online

Zarządzanie placówką

Karta dziecka

Wszystkie dane na temat dziecka w jednym miejscu wraz z możliwością dodawania załączników

Osoby kontaktowe

Dane osób kontaktowych wraz z numerem telefonu, który masz zawsze pod ręką

Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Przechowywania informacji o osobach, które mogą odbierać dzieci z placówki oraz ich łatwa weryfikacja

Lista obecności

Codzienne listy obecności połączone z dziennikiem elektronicznym

Grupy

Podział dzieci na grupy, do których można przypisywać pracowników

Import dzieci

Możliwość szybkiego przeniesienia dzieci z innej aplikacji lub programu Excel

Raporty i statystyki

Raporty finansowe, zamówionych posiłków, zestawienia dzieci. Statystyki płatności, obecności oraz zgłoszeń nieobecności

Archiwum dzieci

Lista dzieci, które już nie uczęszczają do placówki. Przechowywanie wszystkich danych zgodnie z wymogami prawa, do 5 lat

Konta rodziców

Dostęp do aplikacji dla rodziców, możliwość zgłaszania nieobecności oraz komunikacji z placówką

Zarządzanie dietami

Konfiguracja diet oraz dań według zasad panujących w placówce

Integracja z cateringiem

Automatyczne wysyłanie zamówienia do firmy cateringowej o określonej godzinie

Rekrutacja

NOWOŚĆ
Formularze elektroniczne umożliwiające zgłoszenie dziecka do placówki przez internet

Kadry

Profil pracownika

Dostęp do aplikacji dla pracowników, podgląd historii operacji

Wnioski urlopowe

Wysyłanie wniosków urlopowych i ich akceptacja przez dyrektora

Grafiki pracy

Tworzenie grafików pracy dla placówki, z możliwością ich powtarzania

Ewidencja czasu pracy

Zapisywanie rzeczywistego czasu pracy pracowników oraz dzienne i miesięczne zestawienia

Zarządzanie uprawnieniami

Definiowanie, do jakich części aplikacji i jakich danych mają dostęp pracownicy

Historia aktywności

Zapisywanie wszystkich zmian wykonanych przez użytkowników w aplikacji

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

Wykorzystanie kart lub kodów pin, które automatycznie otwierają drzwi wejściowe

Automatyczne listy obecności

Rodzic przy wejściu do placówki odbija kartę lub wpisuje kod, a aplikacja sama zaznacza obecność

Rejestracja godzin pobytu dziecka

Automatyczne zapisywanie godziny przyjścia i wyjścia dziecka

Czas pracy pracowników

Możliwość automatycznego zapisywania godzin pracy pracowników

Chcesz dokładniej poznać naszą aplikację?

Podczas krótkiego spotkania omówimy funkcje, których potrzebujesz