Funkcje aplikacji Inso

Połączyliśmy łatwą obsługę z kompleksowym wsparciem dla przedszkoli i żłobków.

Rozliczenia

Rachunki

Aplikacja automatycznie podliczy wszystkie należności za czesne, posiłki, zajęcia dodatkowe i inne skonfigurowane opłaty.

Czesne

Naliczanie opłaty za czesne dostosowane do potrzeb przedszkoli i żłobków, dla całej placówki, grup lub indywidualnie dla dzieci. Możliwość uwzględnienia rabatów kwotowych oraz procentowych.

Naliczanie godzinowe

Model rozliczania dedykowany placówkom publicznym, opłaty naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę, można skonfigurować bezpłatne godziny.

Rozliczanie posiłków

Naliczanie opłat za całe posiłki lub osobno za śniadanie, obiad i podwieczorek. W przypadku zgłoszenia nieobecności kwota może nie być naliczana.

Wysyłanie rachunków do rodziców

Wysyłanie rodzicom powiadomienia o nowym rachunku wraz ze wszystkimi szczegółami i składowymi opłat.

Faktury

Wystawianie faktur na podstawie rozliczeń, udostępnianie faktur do pobrania przez rodziców.

Płatności online

Wygodne płatności internetowe dla rodziców, bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji.

Odsetki

Automatyczne naliczanie odsetek według zdefiniowanych ustawień.

Windykacja

Lista dłużników oraz możliwość wysłania przypomnień o wpłacie jednym kliknięciem.

Rozliczanie zajęć dodatkowych

Naliczanie opłat za zajęcia dodatkowe, za cały miesiąc lub na podstawie obecności na zajęciach.

Import płatności

Łatwo zaksięguj przychodzące płatności od rodziców. Wystarczy wgrać wyciąg z banku, a aplikacja sama rozpozna płatności.

Indywidualne numery kont bankowych

Możliwość ustawienia indywidualnych numerów kont bankowych dla każdego dziecka, osobnych kont do wpłat za czesne i posiłki.

Komunikacja

Tablica ogłoszeń

Przesyłanie ogłoszeń do wszystkich rodziców, rodziców z wybranej placówki lub grupy.

Udostępnianie zdjęć i plików

Przesyłanie zdjęć, filmów oraz innych plików i dokumentów za pośrednictwem tablicy ogłoszeń, dysku plików lub wiadomości.

Dysk plików

Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji, wzorów dokumentów, regulaminów lub innych, dowolnych materiałów w jednym miejscu bez limitu rozmiaru plików.

Wiadomości do rodziców

Wiadomości pomiędzy rodzicem a dyrekcją, wychowawcami i innymi pracownikami placówki.

Komunikacja wewnątrz placówki

Wysyłanie wiadomości pomiędzy dyrekcją, nauczycielami i stworzonymi grupami.

Aktywności dzieci

Wysyłanie informacji o skonfigurowanych aktywnościach (np. gdy dziecko spało, było na spacerze) do wszystkich lub wybranych dzieci.

Szablony wiadomości

Lista często używanych wiadomości, aby nie musieć ich wprowadzać w każdej chwili.

Kalendarz dla rodzica

Rodzice w widoku kalendarza mogą przeglądać dni wolne oraz wydarzenia z życia placówki (np. spotkanie z rodzicami, wycieczka).

Kalendarz dla nauczyciela

Kalendarz nauczyciela wyświetla urlopy, dni wolne oraz wydarzenia (np. wycieczka, szkolenie).

Edukacja

Dziennik zajęć przedszkola

Elektroniczny dziennik zajęć przedszkola zgodny z wymogami MEN, dostępny z poziomu komputera i telefonu z możliwością wydrukowania w dowolnym momencie.

Dzienniki specjalistyczne i WWR

Dzienniki specjalistyczne zajęć indywidualnych i grupowych oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR).

Archiwizacja dzienników

W pełni zgodna z wytycznymi MEN archiwizacja dzienników elektronicznych. Autoryzacji podpisu dokonasz profilem zaufanym.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

Automatyczne podsumowanie stopnia realizacji podstawy programowej poprzez podliczenie wykorzystania punktów wybranego obszaru w obrębie każdego miesiąca.

Zajęcia dodatkowe

Zarządzanie dodatkowymi zajęciami odbywającymi się w placówce, listy obecności na zajęciach.

Zarządzanie placówką

Karta dziecka

Wszystkie dane na temat dziecka w jednym miejscu wraz z możliwością dodawania załączników.

Osoby kontaktowe

Dane osób kontaktowych wraz z numerem telefonu, który masz zawsze pod ręką.

Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Przechowywanie informacji o osobach, które mogą odbierać dzieci z placówki oraz ich łatwa weryfikacja.

Lista obecności

Codzienne listy obecności połączone z dziennikiem elektronicznym.

Grupy

Podział dzieci na grupy, do których można przypisywać pracowników.

Import dzieci

Możliwość szybkiego przeniesienia dzieci z innej aplikacji lub programu Excel.

Raporty i statystyki

Raporty finansowe, zamówionych posiłków, zestawienia dzieci. Statystyki płatności, obecności oraz zgłoszeń nieobecności.

Archiwum dzieci

Lista dzieci, które już nie uczęszczają do placówki. Przechowywanie wszystkich danych zgodnie z wymogami prawa, do 5 lat.

Konta rodziców

Dostęp do aplikacji dla rodziców, możliwość zgłaszania nieobecności oraz komunikacji z placówką.

Zarządzanie dietami

Konfiguracja diet oraz dań według zasad panujących w placówce.

Integracja z cateringiem

Automatyczne wysyłanie zamówienia do firmy cateringowej o określonej godzinie.

Automatyczne jadłospisy

Automatyczne dodawanie jadłospisu na tablicę ogłoszeń bezpośrednio przez catering.

Rekrutacja

Formularze elektroniczne umożliwiające zgłoszenie dziecka do placówki przez internet.

Operacje masowe

Wykonywanie operacji masowo na liście dzieci oraz liście obecności (zaznaczanie obecności/nieobecności, przypisywanie diety, zmiana grupy dziecka, archiwizacja dzieci, zmiana daty dołączenia do aplikacji).

Kadry

Profil pracownika

Dostęp do aplikacji dla pracowników, podgląd historii operacji.

Wnioski urlopowe

Wysyłanie wniosków urlopowych i ich akceptacja przez dyrektora.

Grafiki pracy

Tworzenie grafików pracy dla placówki, z możliwością ich powtarzania.

Ewidencja czasu pracy

Zapisywanie rzeczywistego czasu pracy pracowników oraz dzienne i miesięczne zestawienia.

Zastępstwa

Czasowe nadanie uprawnień nauczycielowi prowadzącemu zastępstwo na czas jego trwania.

Zarządzanie uprawnieniami

Definiowanie, do jakich części aplikacji i jakich danych mają dostęp pracownicy.

Historia aktywności

Zapisywanie wszystkich zmian wykonanych przez użytkowników w aplikacji.

Rekrutacja

Gotowy formularz

Gotowy formularz rekrutacyjny z możliwością wyboru danych wyświetlanych we wniosku.

Konfiguracja formularza

Możliwość konfiguracji własnego formularza rekrutacyjnego dostosowanego do potrzeb placówki.

Pytania otwarte

Możliwość dodania pytań otwartych dla rodziców we wniosku.

Migracja danych do profilu dziecka

Automatyczne przenoszenie danych dziecka do profilu w aplikacji.

Link do formularza

Generowanie niezależnego linku do formularza rekrutacyjnego, który można udostępnić rodzicom.

3 wersje językowe

Formularz rekrutacyjny w 3 językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Statusy wniosków

Możliwość zmiany statusu wniosków (nowy, w trakcie, przyjęty, odrzucony).

Potwierdzenie e-mail dla rodziców

Wysyłka wiadomości e-mail do rodziców z potwierdzeniem złożenia wniosku rekrutacyjnego.

Powiadomienie o nowym wniosku

Powiadomienie dla placówki o wpłynięciu nowego wniosku rekrutacyjnego do systemu.

Lista wniosków

Lista wszystkich wniosków rekrutacyjnych, które wpłynęły do placówki.

Filtrowanie listy wniosków

Możliwość filtrowania listy wniosków po statusie, dacie wpłynięcia wniosku oraz własnych etykietach.

Własne etykiety

Tworzenie własnych etykiet według potrzeb w celu ułatwienia filtrowania listy wniosków.

Operacje masowe

Masowe operacje na liście wniosków (np. usuwanie wniosków, przypisanie etykiety, zmiana statusu).

Wiadomości o zmianie statusu

Możliwość wysyłki wiadomości do rodziców z informacją o zmianie statusu na przyjęty lub odrzucony.

Raporty

Generowanie i pobieranie raportu listy wniosków z danymi, które występują we wniosku.

Wydruk wniosku

Możliwość pobrania wniosku w formie PDF do bezpośredniego wydruku.

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

Wykorzystanie kart lub kodów pin, które automatycznie otwierają drzwi wejściowe.

Automatyczne listy obecności

Rodzic przy wejściu do placówki odbija kartę lub wpisuje kod, a aplikacja sama zaznacza obecność.

Rejestracja godzin pobytu dziecka

Automatyczne zapisywanie godziny przyjścia i wyjścia dziecka.

Czas pracy pracowników

Możliwość automatycznego zapisywania godzin pracy pracowników.

Organizacja pracy dyrektora

Menadżer Pedagogiczny to merytoryczne wsparcie codziennej pracy dyrektora przedszkola.

Kalendarz dyrektora

Kalendarz z obowiązkami dla dyrektora. Zadania są podzielone na wymagane i opcjonalne oraz placówki publiczne i niepubliczne.

Aktualności z prawa oświatowego

System na bieżąco informuje o nowościach i zmianach w przepisach prawa oświatowego.

Generatory pism

Generatory dostarczają uzupełnione dokumenty łącząc szablony pism z danymi wprowadzonymi do aplikacji.

Szablony zadań dyrektora

Gotowe schematy postępowania, które należy podjąć podczas realizacji określonych czynności (np. spotkanie z rodzicami, powołanie komisji ds. rekrutacji).

Wzory pism i dokumentów

Baza dokumentów niezbędnych do codziennej pracy dyrektora. Wszystkie dokumenty dodawane są na bieżąco, dzięki czemu gwarantowana jest ich aktualność.

Konsultacje eksperckie

Możliwość zadawania pytań i konsultacji z ekspertami.

Szkolenia z certyfikatem

Dostęp do bazy szkoleń prowadzonych przez ekspertów wraz z certyfikatem.

Chcesz dokładniej poznać naszą aplikację?

Podczas krótkiego spotkania omówimy funkcje, których potrzebujesz