Dziennik elektroniczny zgodny z wymogami MEN. Dostępny z każdego urządzenia.

Zamień dokumentację papierową na elektroniczną i korzystaj na co dzień z dziennika zajęć przedszkola i dziennika specjalistycznego (m.in. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Dodatkowo Twoją pracę usprawnią obecności, które uzupełniają się automatycznie oraz gotowe raporty monitorowania realizacji podstawy programowej.

Dane w dzienniku, które uzupełniają się automatycznie

W szybki sposób stworzysz dziennik, który od razu zawiera wszystkie niezbędne informacje (lista dzieci, dane dzieci, dane kontaktowe opiekunów). Lista i zestawienie obecności uzupełniają się automatycznie na podstawie danych z aplikacji.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej dzięki automatycznym raportom

Dziennik zajęć przedszkola zawiera aktualną podstawę programową. Wystarczy oznaczyć przy danym temacie, którego punktu podstawy dotyczy, a aplikacja sama stworzy miesięczne i roczne raporty realizacji podstawy programowej!

Dziennik zajęć przedszkola zgodny z MEN

Dziennik Inso to kompleksowe narzędzie, które w pełni zastępuje tradycyjny dziennik papierowy. Funkcje naszego dziennika: dzienny zapis pracy, tygodniowy rozkład zajęć, wycieczki, współpraca z rodzicami, ramowy plan dnia, ważne wydarzenia z życia grupy oraz kontrola dziennika.

Indywidualne oraz grupowe dzienniki specjalistyczne

W Inso znajdziesz także dzienniki przeznaczone dla specjalistów! Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii SI, rehabilitanta ruchowego, oraz muzykoterapeuty.

Dziennik dostępny z każdego miejsca

Na telefonie, tablecie lub komputerze - dziennik można uzupełniać z dowolnego miejsca i urządzenia. Od teraz nie musisz szukać dzienników po różnych salach i placówkach - listę wszystkich dzienników masz w jednym miejscu!

Dziennik gotowy na kontrole z urzędu

Dziennik elektroniczny Inso jest zgodny z wymogami MEN. Podczas kontroli dokumentów spełnia wszystkie standardy. W razie potrzeby nie musisz kserować dziennika, wystarczy wydrukować tylko te strony, które interesują organ kontrolujący.

Bezpieczna archiwizacja profilem zaufanym

Zgodnie z wytycznymi MEN po zakończeniu roku dziennik należy zarchiwizować. W Inso możesz to zrobić autoryzując plik dziennika podpisem z profilu zaufanego. Po podpisaniu dziennika zapewniona zostaje integralność danych w nim zawartych. Archiwum możesz przechowywać 5 lub 10 lat. Wszystkie dane są zaszyfrowane. Pełne bezpieczeństwo i wygoda, a w dodatku koniec ze stosem papierowych dzienników!

Gwarantowane bezpieczeństwo danych

Dziennika elektronicznego nie możesz przypadkowo uszkodzić, zalać lub zniszczyć. Regularne kopie zapasowe gwarantują nieprzerwaną dostępność i chronią przed utratą danych.

Brak zbędnych papierów czyli EKOlogia

Większość dokumentów możesz dziś przechowywać w wersji elektronicznej. To rozwiązanie, oprócz gwarancji bezpieczeństwa, dostarcza swobodę dostępu - w każdej chwili możesz zajrzeć do dziennika. Brak papierowych dzienników to również brak zbędnego stosu dokumentów w biurze czy też przedszkolu. To również oszczędność papieru.

Historia zmian i dostęp tylko dla określonych użytkowników

Do dziennika mają dostęp tylko określone osoby wskazane przez Dyrektora. Żaden nieautoryzowany pracownik nie może podejrzeć zawartości dziennika. Dodatkowo, każda zmiana wprowadzona w dzienniku przez pracowników mających dostęp jest zapisywana w historii zmian danego dziennika. Wszystko pod kontrolą.

Funkcje, które pozwolą Ci swobodnie pracować z dziennikiem elektronicznym Inso

Dziennik zajęć przedszkola

Dzienniki specjalistyczne i WWR

Zajęcia dodatkowe

Komunikacja wewnątrz placówki

Karta dziecka

Osoby kontaktowe

Lista obecności

Grupy

Archiwum dzieci

Zarządzanie uprawnieniami

Historia aktywności

Kontrola dostępu

Zamień dokumentację papierową na elektroniczną już teraz!

Sprawdź na przykładzie swojej placówki, że dziennik elektroniczny Inso to rozwiązanie również dla Ciebie! Umów się na bezpłatną prezentację aplikacji.

lub zadzwoń 517 256 162

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości