Zastąp dokumentację papierową Inteligentnym Dziennikiem Elektronicznym 3. generacji zgodnym z wymogami MEN

Nasz dziennik już nie tylko zastępuje tradycyjny dziennik, ale dodatkowo ułatwia pracę, zawiera podpowiedzi oraz automatycznie weryfikuje poprawność uzupełniania. Korzystaj na co dzień z dziennika zajęć przedszkola i dziennika specjalistycznego (m.in. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej) oraz zajęć dodatkowych. Ponadto Twoją pracę usprawnią obecności, które uzupełniają się automatycznie, gotowe raporty monitorowania realizacji podstawy programowej oraz integracja z wydawnictwami.

„Macie Państwo najlepsze dzienniki dla przedszkoli”

najlepszy dziennik dla przedszkoli według użytkowników.

Dziennik zajęć przedszkola zgodny z MEN

To w pełni funkcjonalny dziennik zajęć przedszkola w wersji elektronicznej. Funkcje naszego dziennika: dzienny zapis pracy, tygodniowy rozkład zajęć, wycieczki, współpraca z rodzicami, ramowy plan dnia, ważne wydarzenia z życia grupy oraz kontrola początkowa i bieżąca dziennika.

Indywidualne oraz grupowe
dzienniki specjalistyczne

W Inso znajdziesz także dzienniki przeznaczone dla specjalistów! Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii SI, rehabilitanta ruchowego, oraz muzykoterapeuty.

Dziennik zajęć dodatkowych

Dziennik zajęć dodatkowych Inso to dziennik, który jest prowadzony dla wybranych zajęć z uwzględnieniem wszystkich dzieci biorących udział w tych zajęciach. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe dokumentuje w nim wyznaczony program pracy, przeprowadzone zajęcia oraz współpracę z innymi instytucjami.

Integracja z wydawnictwami

Dzięki integracji z wydawnictwami tematy zajęć oraz dzienny zapis pracy uzupełnia się automatycznie na podstawie wybranego podręcznika. Współpracujemy z firmami: MAC, WSiP, Nowa Era, Podręcznikarnia, PWN, Klett, Didasko, Macmillan.

Dziennik gotowy na kontrolę z urzędu

Dziennik elektroniczny Inso jest zgodny z wymogami MEN. Podczas kontroli dokumentów spełnia wszystkie standardy, co wielokrotnie potwierdzali nasi klienci. W razie potrzeby nie musisz kserować dziennika, wystarczy wydrukować tylko te strony, które interesują organ kontrolujący.

Kontrola dziennika przez dyrektora

W nowej generacji kontrola dziennika odbywa się w automatyczny sposób. Aplikacja sama przypilnuje czy dziennik zawiera wszystkie wymagane informacje: dane dzieci w porządku alfabetycznym, adresy zamieszkania, dane rodziców oraz ich dane kontaktowe.

Podczas bieżącej kontroli dziennik zweryfikuje wprowadzone obecności, tematy zajęć oraz ich przebieg. Jeżeli coś nie będzie się zgadzać, dyrektor otrzyma stosowne powiadomienie.

Dodatkowo dyrektor otrzyma powiadomienie, kiedy należy przeprowadzić kontrolę dziennika oraz wyświetli informacje o braku wpisu w danym dniu.

Po przeprowadzeniu kontroli nauczyciele otrzymają stosowne powiadomienie, a wpisy zostaną oznaczone jako skontrolowane. Gdy nauczyciel będzie wprowadzał w takim wpisie jakieś zmiany, dyrektor otrzyma powiadomienie.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej dzięki automatycznym raportom

Dziennik zajęć przedszkola zawiera aktualną podstawę programową. Wystarczy oznaczyć przy danym temacie, którego punktu podstawy dotyczy, a aplikacja sama stworzy miesięczne i roczne raporty realizacji podstawy programowej!

Automatycznie zliczana frekwencja

Frekwencja miesięczna zlicza się automatycznie na podstawie uzupełnianej listy obecności. Jeśli korzystasz z systemu ewidencji obecności i kontroli dostępu Inso, wówczas po przyjściu dziecka do placówki jego obecność zostanie automatycznie oznaczona na liście i przekazana do dziennika. Dodatkowo obecność dziecka możesz oznaczać niezależnie od obecności w grupie (dzienniki specjalistyczne, dzienniki zajęć dodatkowych).

Zastępstwa nauczycieli

W przypadku nieobecności jednego nauczyciela w łatwy sposób można określić jego zastępcę. Wskazany nauczyciel zyska uprawnienia do dzienników i grup nauczyciela, którego zastępuje. Uprawnienia takie będą nadane czasowo, aż do momentu powrotu zastępowanego nauczyciela.

Zastępstwo ustawimy w zaledwie kilka kliknięć, a system sam przypilnuje kiedy zabrać uprawnienia.

Bezpieczna archiwizacja profilem zaufanym

Zgodnie z wytycznymi MEN po zakończeniu roku dziennik należy zarchiwizować. W Inso możesz to zrobić autoryzując plik dziennika podpisem z profilu zaufanego. Po podpisaniu dziennika zapewniona zostaje integralność danych w nim zawartych. Archiwum możesz przechowywać 5 lub 10 lat. Wszystkie dane są zaszyfrowane. Pełne bezpieczeństwo i wygoda, a w dodatku koniec ze stosem archiwalnych papierowych dzienników!

Automatycznie uzupełniane dane w dzienniku

W szybki sposób stworzysz dziennik, który od razu zawiera wszystkie niezbędne informacje (lista dzieci, dane dzieci, dane kontaktowe opiekunów). Lista i zestawienie obecności uzupełniają się automatycznie na podstawie danych z aplikacji. Ponadto dziecka dane edytowane w jego profilu automatycznie trafią do dziennika.

Dziennik jest dostępny z każdego miejsca

Na telefonie, tablecie lub komputerze - dziennik można uzupełniać z dowolnego miejsca i urządzenia. Od teraz nie musisz szukać dzienników po różnych salach i placówkach - wszystkie dzienniki masz w jednym miejscu!

Gwarantowane bezpieczeństwo danych

Dziennika elektronicznego nie możesz przypadkowo uszkodzić, zalać lub zniszczyć. Regularne kopie zapasowe gwarantują nieprzerwaną dostępność i chronią przed utratą danych.

Brak zbędnych papierów czyli EKOlogia

Większość dokumentów możesz dziś przechowywać w wersji elektronicznej. To rozwiązanie, oprócz gwarancji bezpieczeństwa, dostarcza swobodę dostępu - w każdej chwili możesz zajrzeć do dziennika. Brak papierowych dzienników to również brak zbędnego stosu dokumentów w biurze czy też przedszkolu. To również oszczędność papieru.

Historia zmian i dostęp tylko dla określonych użytkowników

Do dziennika mają dostęp tylko określone osoby wskazane przez dyrektora. Żaden nieautoryzowany pracownik nie może podejrzeć zawartości dziennika. Dodatkowo, każda zmiana wprowadzona w dzienniku przez pracowników mających dostęp jest zapisywana w historii zmian danego dziennika. Wszystko pod kontrolą.

Zamień dokumentację papierową na elektroniczną już teraz!

Sprawdź na przykładzie swojej placówki, że dziennik elektroniczny Inso to rozwiązanie również dla Ciebie! Umów się na bezpłatną prezentację aplikacji.

lub zadzwoń 799 394 372
Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!