Ewidencja czasu pracy pracowników, zliczanie nadgodzin, zarządzanie wnioskami urlopowymi, raporty oraz kontrola dostępu do obiektu

Stwórz konta pracowników i nadaj im odpowiednie uprawnienia, przekazując dostęp do wybranych funkcji i danych w aplikacji. Dzięki indywidualnym profilom pracownicy podejrzą swój rzeczywisty czas pracy, grafik, ilość dni urlopu, a także złożą wniosek urlopowy. Funkcja zastępstw pozwoli automatycznie nadać tymczasowe uprawnienia w przypadku zastępstwa za nieobecnego pracownika, a generator raportów pozwoli przygotować zestawienie przepracowanych godzin. Dodatkowo w aplikacji masz dostęp do historii aktywności każdego pracownika.

Zarządzaj kadrą z jednego miejsca

Automatyczne zliczanie godzin pracy, grafiki pracy, zarządzanie urlopami, nadawanie uprawnień pracownikom.

Profil pracownika

Każdy z pracowników może posiadać swój indywidualny profil w aplikacji. W profilu widoczne są informacje dotyczące pracownika, zestawienie jego godzin pracy oraz grafik pracy. Pracownik z poziomu swojego profilu ma możliwość m.in. rejestrować swój codzienny czas pracy, składać wnioski urlopowe, czy też weryfikować wykorzystany urlop.

Umów prezentację

Systemowe uprawnienia pracownika

Aplikacja pozwala nadać każdemu pracownikowi odpowiednie uprawnienia (zdefiniowane w systemie) i przekazać dostęp do wszystkich lub wybranych placówek oraz grup. Dodatkowo istnieje możliwość dodania pracownika w aplikacji bez konieczności tworzenia dla niego konta. Opcja ta może być wykorzystana dla pracowników obsługi i pozwala na ewidencję danych z zakresu np. rejestracji czasu pracy bez konieczności logowania do systemu.

Umów prezentację

Indywidualne uprawnienia pracownika

Poza uprawnieniami zdefiniowanymi przez system administrator ma możliwość stworzenia indywidualnie dopasowanych uprawnień dla danego pracownika.

Umów prezentację

Ewidencja czasu pracy

Każdy z pracowników w swoim profilu wprowadza dane o przepracowanych godzinach. Na podstawie wprowadzonych danych, aplikacja przygotowuje zestawienie rzeczywistego i planowanego czasu pracy oraz wylicza nadgodziny wynikające z różnic pomiędzy planowanym a rzeczywistym czasem pracy. Jeśli korzystasz z systemu ewidencji czasu pracy i kontroli dostępu Inso, wówczas po odbiciu pracownika na czytniku jego godzina przyjścia zostanie odnotowana.

Umów prezentację

„Dodatkowo aplikacja posiada bardzo dużą liczbę raportów, a ogromnym ułatwieniem jest dla mnie funkcja podliczania godzin pracy specjalistów z dziećmi z orzeczeniami i WWR. Koszmar z ręcznym sprawdzaniem dzienników i podliczaniem wypracowanych godzin jest już tylko złym wspomnieniem."

Marcin Ścibior
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Mistrzowie Zabawy”

Grafiki pracy

Aplikacja umożliwia tworzenie grafików pracy dla poszczególnych pracowników.

Umów prezentację

Zastępstwa

W przypadku nieobecności danego pracownika można skorzystać z funkcji zastępstw. Określając zastępstwo, system automatycznie przyzna odpowiedni dostęp do grup i dzienników pracownikowi zastępującemu, wyłącznie na czas trwania zastępstwa. Po zakończeniu zastępstwa, ustawienia uprawnień zostaną przywrócone do początkowych.

Umów prezentację

Urlopy

Administrator aplikacji może dodawać i edytować limity urlopów dla poszczególnych pracowników. Pracownik natomiast ma informację o wykorzystaniu przypisanych urlopów oraz złożonych wnioskach urlopowych.

Umów prezentację

Historia aktywności pracowników

Aplikacja pozwala na podgląd aktywności każdego pracownika w aplikacji.

Umów prezentację

Raporty

Moduł kadr umożliwia wygenerowanie raportów: wykaz przepracowanych godzin pracowników, podsumowanie czasu pracy pracowników z uwzględnieniem nadgodzin, zestawienie wniosków urlopowych.

Umów prezentację

Kontrola dostępu

Możliwość przypisania pracownikowi indywidualnej karty RFID, breloka RFID lub nadania kodu PIN w przypadku, gdy placówka posiada zamontowane urządzenia Inso (do ewidencji czasu pobytu w placówce). Dzięki czytnikom czas pracy pracownika zapisuje się w aplikacji, a ewentualne nadgodziny są automatycznie podliczane.

Umów prezentację

Funkcje, dzięki którym zyskasz zadowolenie swoich pracowników, a zarządzanie kadrą będzie proste i efektywne

Profil pracownika

Ewidencja czasu pracy

Grafiki pracy

Wnioski urlopowe

Limity urlopów

Zarządzanie uprawnieniami

Indywidualne uprawnienia

Zastępstwa

Historia aktywności

Raporty

Kontrola dostępu

Zautomatyzuj podliczanie czasu pracy pracowników i zarządzaj urlopami!

Poznaj sposób na automatyczne podliczanie czasu pracy pracowników z uwzględnieniem planowanego i rzeczywistego czasu pracy. Umów się na bezpłatną prezentację aplikacji.

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!

Poznaj wszystkie rozwiązania aplikacji