Zadania domowe

Dzięki modułowi zadań domowych z łatwością prześlesz dzieciom zadania do wykonania w domu, a rodzice będą mogli odesłać już wykonane prace. Zadania domowe stanowią także idealne narzędzie wspierające zajęcia online oraz dokumentujące pracę nauczycieli.

Moduł zadań domowych umożliwia szybkie i łatwe przesyłanie plików, zarówno od placówki do rodziców, jak również od rodziców do nauczycieli. Pozwala to w prosty i komfortowy sposób wesprzeć naukę zdalną w placówkach, co stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnego modelu edukacji.

Przesyłanie materiałów

Zadania domowe umożliwiają nauczycielom w niezwykle prosty sposób udostępniać zadania dla: wszystkich dzieci jednocześnie, wybranych grup w placówce, dla dzieci, które są zapisane na poszczególne zajęcia dodatkowe w placówce lub bezpośrednio do wybranych indywidualnie dzieci, co jest szczególnie istotne, gdy dzieci mają indywidualny tok nauczania.

Nauczyciel może udostępniać załączniki w postaci: rysunków, zdjęć, filmów. Może także przesyłać linki i wszelkiego rodzaju wytyczne, które będą służyły do wykonania danego zadania.

Dwustronna komunikacja: placówka – rodzic

Zadania domowe pozwalają wychowawcom nie tylko przesłać prace dla dzieci, ale także dodawać odpowiedzi po udostępnieniu zadania, komentować, gratulować pomysłowość itp., dzięki czemu mogą utrzymywać stałą interakcję ze swoimi podopiecznymi.

Z kolei rodzice mają dostęp do modułu przez aplikacje. Otrzymują przesłane przez nauczycieli zadania, mogą na nie odpowiadać, dopytać o szczegóły, komentować i na koniec wysłać gotową pracę dziecka w postaci zdjęcia, jednocześnie informując o tym, że dziecko wykonało zlecone zadanie.

Dokumentowanie pracy nauczycieli

Zadania domowe to także doskonałe narzędzie służące do udokumentowania pracy zdalnej nauczycieli. Dzięki niemu dyrekcja placówki ma stały wgląd w pracę wychowawców i może na bieżąco monitorować pracę oraz realizację programu przez nauczycieli.

Rozwijaj swoją placówkę razem z nami
Zapytaj o ofertę