Zarządzanie przedszkolem

10 września 2020
Zarządzanie przedszkolem

Na pewno wielu z nas obserwuje i analizuje współczesne praktyki pedagogiczne i wydało dość paradoksalne stwierdzenie, że coraz częściej spotykamy się z pewną nadprodukcją ofert nowatorskich rozwiązań dla placówek oświatowych, w szczególności tych dla przedszkoli. Ten ogrom dostępnych innowacyjności z jednej strony budzi nadzieję na pozytywne zmiany oświaty, z drugiej zaś może rodzić uzasadnioną potrzebę bardziej krytycznego podejścia do jakości innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też w tym artykule znajdziesz fundamenty wprowadzenia własnych innowacji w swojej placówce, bez konieczności korzystania z komercyjnych ofert.

Czytaj całość

Już 7 września rusza nabór wniosków do rządowego programu „Maluch Plus" 2021, który ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Jakie są terminy, warianty, zasady składania wniosków oraz z jakimi nowościami możemy spotkać się w tegorocznej edycji programu?

Czytaj całość

Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola, który sprawuje nadzór pedagogiczny? Jak opracować plan nadzoru oraz sprawozdanie? Jak ułatwić sobie ich opracowanie? Co oba dokumenty powinny obligatoryjnie zawierać?

Czytaj całość

Początek nowego roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim kolejne obowiązki dyrektora przedszkola. Aby nowy okres szkolny przebiegł bez zakłóceń, nauczyciele, jak i dyrektorzy rozpoczynają organizację pracy na kolejne 10 miesięcy. Pomocnym, w intensywnym okresie pracy przedszkola, może stać z całą pewnością kalendarz dyrektora przedszkola.

Czytaj całość

Kadrę żłobka powinni stanowić wykształceni, troskliwi, ale także doświadczeni opiekunowie dziecięcy oraz położne/pielęgniarki, dla których istotne jest, by dzieci w ciepłej i przyjaznej atmosferze mogły rozbudzać swoją ciekawość i rozwijać swój potencjał. Pracownicy żłobka muszą zatem posiadać odpowiednie kwalifikacje, aby móc jak najlepiej wypełniać stawiane przed nimi obowiązki.

Czytaj całość

W związku ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym, jako Dyrektorzy, zobowiązani jesteśmy do analizy działań jakie podejmujemy w ramach udzielanej w naszej placówce, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj całość

Koniec roku szkolnego to czas, w którym dyrektor przedszkola koniecznie musi dokonać sprawdzenia dokumentacji przedszkolnej w zakresie prawidłowości jej prowadzenia, gromadzenia, a także przechowywania.

Czytaj całość
    Najpopularniejsze wpisy

    Inso - dziecinnie proste zarządzanie przedszkolem i żłobkiem

    Przekonaj się jak inni, że Twoja praca z pomocą systemu Inso będzie o wiele prostsza.

    Korzystaj za darmo