Zarządzanie przedszkolem

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu za I półrocze

Zadaniem dyrektora przedszkola jest przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Z artykułu dowiesz się, jakie treści powinno zawierać sprawozdanie z nadzoru za pierwsze półrocze oraz czy jest ono obligatoryjne.

Czy sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego jest obligatoryjne?

Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym nie zobowiązuje dyrektora do półrocznego podsumowania nadzoru, natomiast zobowiązuje go do przedstawienia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków, wynikających ze sprawowanego nadzoru oraz informacji o działalności przedszkola.

Przepis art. 69 ust. 7 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe zobowiązuje dyrektora do przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków, które wynikają ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.

Dyrektor powinien przedstawić:

  • po półroczu – ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
  • na koniec roku szkolnego – kompletne wyniki oraz wnioski ze sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, w tym prowadzonej kontroli i wspomagania.

Dyrektor decyduje o formie sprawozdania, przepisy prawa oświatowego nie podają konkretnego wzoru dokumentu. Sprawozdanie za I półrocze powinno odnosić się do planu nadzoru, stanowić podsumowanie wybranych dziedzin pracy przedszkola oraz zawierać wnioski do pracy w kolejnym semestrze.

Jakie treści zawrzeć w sprawozdaniu z I półrocza?

Sprawozdanie za I półrocze powinno być zwięzłym podsumowaniem pracy przedszkola za półrocze, może zawierać ważne informacje z punktu widzenia bieżącej pracy, problemy, trudności, sukcesy. Nie powinno zabraknąć informacji o odbytych radach pedagogicznych, współpracach z rodzicami. W sprawozdaniu ujmuje się podsumowanie pracy nauczycieli za I semestr, uwzględniające charakterystykę pracy w danej grupie, mocne i słabe strony grupy, osiągnięcia dzieci, zrealizowane zajęcia wspierające i ich efekty.

Warto również opisać warunki realizacji podstawy programowej, działania na rzecz poprawy warunków pobytu i nauki w przedszkolu odpowiednio do indywidualnych potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami.

W ogólnych wnioskach ze sprawowanego nadzoru warto wspomnieć o przeprowadzonej kontroli w I półroczu w zakresie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

Poniżej wzór pliku "Informacje o działalności przedszkola w I półroczu roku szkolnego", który pobierzesz tutaj: (DOCx lub PDF)

Pobierz plik tutaj: (DOCx lub PDF)

Zarys pliku "Ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego" możesz podejrzeć poniżej. Cały plik znajdziesz w Menadżerze Pedagogicznym.

Dyrektor powinien podsumować realizację planu nadzoru pedagogicznego w I półroczu, w szczególności stopień jego realizacji, zadania z planu nadzoru przeniesione na II półrocze, ogólne wnioski z nadzoru, zadania naprawcze do pilnej realizacji.

§ Podstawa Prawna

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) - art. 69 ust. 7.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
03
-
02
-
2023

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu