Zarządzanie przedszkolem

Regulamin organizacyjny przedszkola

Regulamin organizacyjny jest dokumentem, który w przedszkolu tworzy dyrektor, często w celu uszczegółowienia kwestii zawartych w statucie. Z artykułu dowiesz się, czy jest to dokument obligatoryjny w przedszkolu, kto powinien go podpisać oraz co powinien zawierać.

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny powinien powstać i zacząć obowiązywać tuż po rozpoczęciu działalności przez nowo powstałe przedszkole. Sposób i forma podania do wiadomości jego treści jest wewnętrzną sprawą placówki. Najczęściej odbywa się to poprzez zarządzenie dyrektora przedszkola. Należy pamiętać, że regulamin musi zostać podpisany przez dyrektora przedszkola. Regulamin musi być zgodny w swej treści z zapisami statutu, nie może zawierać np. innych niż statut przepisów czy zasad, może zostać rozbudowany o dodatkowe treści, ale w dalszym ciągu spójne ze statutem.

Regulamin – obowiązkowy czy nie?

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku podjęcia w publicznym przedszkolu regulaminu organizacyjnego. To dyrektor decyduje, czy chce stworzyć taki dokument w swoim przedszkolu. Dyrektor może zdecydować o przyjęciu regulaminu organizacyjnego, będącego aktem o charakterze wewnętrznym. Podstawę prawną wydania regulaminu organizacyjnego stanowić będzie art. 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy Prawo oświatowe. Osobą uprawnioną do wydania i podpisania regulaminu organizacyjnego przedszkola jest tylko dyrektor tego przedszkola.

Co zawiera regulamin?

Dyrektor określa strukturę oraz zawartość regulaminu, kwestie, jakie chce uszczegółowić w odniesieniu do statutu. Regulamin w przeciwieństwie do statutu nie wymaga zatwierdzania zmian przez organy nadrzędne, jest więc przydatnym narzędziem w ręku dyrektora, który może ułatwić funkcjonowanie przedszkola i obowiązujących w nim zasad.

W regulaminie można wprowadzać zmiany na bieżąco bez konieczności zatwierdzania ich przez organy nadrzędne. Należy tylko poinformować wszystkie osoby, dla których regulamin jest wiążący o wprowadzeniu zmian, czy nowych obowiązujących zasadach.

Regulamin organizacyjny zawiera regulacje dotyczące różnych aspektów zarządzania w placówce.

Określa między innymi:

 • organizację przedszkola,
 • zasady przyjmowania i odbierania dzieci,
 • kto sprawuje nadzór nad przedszkolem,
 • zasady kierowania przedszkolem,
 • strukturę organizacyjną przedszkola,
 • zakres obowiązków dyrektora,
 • zasady funkcjonowania przedszkola, 
 • zakresy działania i kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • obieg dokumentów w przedszkolu,
 • organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
 • informacje dotyczące zdrowia dziecka w przedszkolu,
 • prawa i obowiązki dzieci,
 • prawa i obowiązki rodziców,
 • godzinową organizację pracy przedszkola,
 • dni wolne w roku,
 • zasady łączenia grup,
 • funkcjonowanie podczas nieobecności nauczyciela,
 • zasady skracania godzin pracy placówki w szczególnych wypadkach,
 • rejestracje obecności,
 • politykę prywatności danych osobowych,
 • ramowy plan dnia,
 • zasady współpracy z rodzicami,
 • zasady i wysokość opłat,
 • zasady adaptacji.

§ Podstawa Prawna

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.) – art. 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 5.

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
23
-
01
-
2023

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu