Dokumentacja

Prowadzenie dzienników w przedszkolu – ważne informacje na wakacje

Wakacje w przedszkolu to czas intensywnych zmian, kiedy grupy mogą ulegać połączeniu z powodu mniejszej liczby dzieci uczęszczających do placówki. W takich przypadkach prawidłowe prowadzenie dzienników jest kluczowe. Z artykułu dowiesz się: jak prowadzić dziennik w czasie wakacji? Czy jest wymagana dydaktyka? Co zrobić w przypadku łączenia grup? Co powinno być zapisywane w dzienniku?

Dokumentacja zajęć w okresie wakacji

Wszystkie zajęcia, w tym również te wakacyjne, muszą być odpowiednio dokumentowane. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. dokumentacja powinna odzwierciedlać przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej w dzienniku zajęć. Przepisy nie przewidują wyjątków dla okresu wakacyjnego, co oznacza, że prowadzenie dzienników odbywa się według tych samych zasad przez cały rok.

Ze względu na zmienność liczby dzieci w wakacje, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie mają pełnego charakteru edukacyjnego. Jednak muszą być zgodne z podstawą programową i służyć utrwalaniu zdobytej wiedzy oraz umiejętności. Każdego dnia należy odnotować obecność dzieci, tematy przeprowadzonych zajęć oraz godziny przyprowadzania i odbierania dzieci. Każdy zapis powinien być potwierdzony podpisem nauczyciela, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017r. Sposób dokumentowania nie powinien różnić się od tego w trakcie roku szkolnego. Ograniczanie się tylko do odnotowywania obecności jest błędem i nie spełnia wymogów prawnych.

Co w przypadku grup łączonych?

Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r., w przypadku połączenia oddziałów przedszkolnych, w dziennikach (papierowych i elektronicznych) prowadzonych dla każdego oddziału powinny być wpisywane oddzielnie:

  • te same tematy zajęć prowadzonych w grupie łączonej,
  • godziny przyprowadzenia i odebrania dzieci z przedszkola.

To oznacza, że nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi z dwóch lub więcej różnych oddziałów jest zobowiązany do prowadzenia osobnych dzienników. W wakacje kontynuuje się zapisy w dziennikach prowadzanych od września, nie zakłada się nowych dzienników tylko na okres wakacyjny. 

Jeśli mamy do czynienia z tzw. przedszkolem dyżurującym, w dzienniku oddziału należy wpisać nowych wychowanków, aby można było odnotować ich obecność na zajęciach każdego dnia.

§ Podstawa Prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2023 r. poz. 2736 – § 12 ust.1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 50) – § 2 ust. 1 i ust. 2.

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
28
-
06
-
2024

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu