Współpraca z rodzicami

Odbieranie dziecka z przedszkola przez niepełnoletnie rodzeństwo

W Polsce temat odbierania dzieci z przedszkola przez niepełnoletnie rodzeństwo budzi wiele pytań i wątpliwości zarówno wśród rodziców, jak i pracowników przedszkoli. Kwestie te są regulowane przez przepisy prawa, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci. Przyjrzyjmy się zatem, jakie przepisy regulują tę kwestię oraz jakie są zasady dotyczące odbierania dzieci z przedszkola przez niepełnoletnie rodzeństwo.

Przepisy prawa

  1. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy: Głównym aktem prawnym regulującym kwestie związane z opieką nad dziećmi jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Artykuł 95 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego określa obowiązki rodziców względem dzieci, w tym obowiązek zapewnienia im należytej opieki.
  1. Ustawa Prawo Oświatowe: Zgodnie z ustawą przedszkola są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w placówce. (Art.102) Oznacza to, że przedszkola muszą również zapewnić bezpieczne przekazanie dziecka osobie odbierającej.
  1. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym: art.43 ustawy mówi, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Zgodnie z przepisami prawa, osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie odpowiadać za opiekę nad dzieckiem, co wynika z ograniczonej zdolności do czynności prawnych osób niepełnoletnich. Przedszkola mają obowiązek przestrzegać tych przepisów, co oznacza, że odbieranie dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo jest dopuszczalne tylko pod pewnymi warunkami:

  1. Zgoda rodziców: Rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na odbieranie dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo. Taka zgoda powinna być złożona w przedszkolu i zawierać dokładne dane osoby odbierającej oraz godzinę odbioru dziecka.
  1. Decyzja dyrektora przedszkola: Dyrektor przedszkola może, ale nie musi, wyrazić zgodę na odbieranie dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo. Decyzja ta powinna być podjęta na podstawie oceny sytuacji oraz ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa dziecka.
  1. Odpowiedzialność przedszkola: Przedszkole ponosi odpowiedzialność za dziecko do momentu przekazania go osobie odbierającej. Dlatego, nawet przy pisemnej zgodzie rodziców, dyrektor przedszkola musi upewnić się, że odbiór dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo nie narusza zasad bezpieczeństwa.

Obowiązek składania przez rodziców oświadczeń dotyczących przejęcia odpowiedzialności za dziecko powinien być uwzględniony w statucie przedszkola.

Przykładowa treść oświadczenia (pobierz PDF)

Podsumowanie

Odbieranie dziecka z przedszkola przez niepełnoletnie rodzeństwo jest możliwe, ale wymaga spełnienia określonych warunków prawnych. Kluczowe jest uzyskanie pisemnej zgody rodziców oraz decyzji dyrektora przedszkola, która uwzględnia dobro i bezpieczeństwo dziecka. Przedszkola mają obowiązek działać zgodnie z przepisami prawa, zapewniając ochronę najmłodszym.

§ Podstawa Prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809)

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
03
-
06
-
2024

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu