Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie unijne dla przedszkoli i żłobków

23 czerwca 2020
Porady i wskazówki

Z jakiego dofinansowania unijnego może skorzystać Twoja placówka? Kiedy przypada termin składania wniosku? Jak wygląda to w poszczególnych województwach. Sprawdź w poniższym harmonogramie!

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - NIE PRZEWIDUJE SIĘ NABORU W 2020 ROKU Oś priorytetowa 12 EDUKACJA KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE Działanie 12.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA PLANOWANY TERMIN NABORU -CZERWIEC TERMIN NABORU OD 24.06.2020-30.12.2020 - STARTUJĄ NABORY

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Oś priorytetowa 8 - ROZWÓJ RYNKU PRACY Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu na do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 - ZAKOŃCZONY NABÓR Oś priorytetowa 10 EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU Działanie 10.01 Kształcenie i rozwój młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja Przedszkolna - NABÓR ZAKOŃCZONY

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Oś priorytetowa 6 - RYNEK PRACY Działanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi - NIE PRZEWIDUJE SIĘ NABORU W 2020 R. W TRYBIE KONKURSOWYM

  • w poddziałaniu przewiduje się zastosowanie trybu pozakonkursowego

Oś priorytetowa 8 EDUKACJA Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do nauki przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna - projekty konkursowe - NIE PRZEWIDUJE SIĘ NABORU W 2020 R. W TRYBIE KONKURSOWYM

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Oś priorytetowa 7 - INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH Działanie 7.4 Edukacja Poddziałanie 7.4.2 Edukacja Przedszkolna - NIE PRZEWIDUJE SIĘ NABORU W 2020 ROKU

Oś priorytetowa 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 - PLANOWANE: KWIECIEŃ 2020 - ogłoszenie konkursu zostało wstrzymane z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków epidemii choroby Covid-19.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Oś priorytetowa 8 ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) PLANOWANY TERMIN - IV KWARTAŁ -PAŹDZIERNIK- RUSZĄ NABORY WNIOSKÓW Oś priorytetowa 8 ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1 upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) Planowany termin otwarcia naboru: CZERWIEC 2020

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZMIANA TERMINÓW NABORU: Oś priorytetowa 8 REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 - konkurs przeniesiony z maja 2020 na LIPIEC 2020

Oś priorytetowa 11 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs przeniesiony z maja 2020 na LIPIEC 2020

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Oś priorytetowa 7. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego PLANOWANY TERMIN: SIERPIEŃ 2020 Nabór będzie przeprowadzany dla projektów o wartości dofinansowania nie większej niż 100 000 EURO. Oś priorytetowa 9. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie Edukacji przedszkolnej TERMIN NABORU: LUTY 2020 - NABÓR ZAKOŃCZONY

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Oś priorytetowa 10. EDUKACJA Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej OPUBLIKOWANIE OGŁOSZENIA O KONKURSIE: 31.08.2020 PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA SKŁADANIA WNIOSKÓW" 30.09.2020

Oś priorytetowa 8 RYNEK PRACY Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - NIE PRZEWIDUJE SIĘ NABORU W ROKU 2020 R.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Oś priorytetowa 5. Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 TERMIN: DO 30.06.2020 R. Oś priorytetowa 3 Działanie 3.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA NABÓR ZAKOŃCZONY

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej- BRAK NABORÓW W ROKU 2020 Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej - BRAK NABORÓW W ROKU 2020 Oś priorytetowa 6 Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 - BRAK NABORÓW W ROKU 2020

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE BRAK NABORÓW W ROKU 2020

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 - ZAKOŃCZONY Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną PLANOWANY TERMIN NABORÓW: 30.06.2020

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej NABÓR ZAKOŃCZONY Działanie 10.1.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 PLANOWANY TERMIN NABORU: SIERPIEŃ 2020

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Poddziałanie 3.1.1 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- Konkurs zawieszony. Wznowienie naboru jest zależne od dostępności środków. Kwoty ryczałtowe Poddziałanie 3.1.1 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Konkurs zawieszony. Wznowienie naboru jest zależne od dostępności środków. Rzeczywiście poniesione wydatki. Działanie 2.2 - Działania na rzecz równowagi praca - życie - NABÓR ZAKOŃCZONY

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Oś priorytetowa 9 Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej - NIE PRZEWIDUJE SIĘ NABORU W 2020 ROKU Oś priorytetowa 7. REGIONALNY RYNEK PRACY Działanie 7.4 Rozwój opieki - NIE PRZEWIDUJE SIĘ NABORU W 2020 ROKU

Wypróbuj inso bezpłatnie,
przez 14 dni
Załóż bezpłatne konto
Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Najnowsze w tej kategorii
Inso - dziecinnie proste zarządzanie przedszkolem i żłobkiem
Przekonaj się jak inni, że Twoja praca z pomocą systemu Inso będzie o wiele prostsza.
Załóż bezpłatne konto