Zarządzanie przedszkolem

Dzieci z Ukrainy - kwestie prawne podczas przyjmowania do przedszkola, wprowadzanie do SIO oraz rekrutacja dodatkowych nauczycieli [zmiana rozporządzenia]

Mierzymy się obecnie z bardzo trudną sytuacją związaną z napływem dzieci z Ukrainy do Polski. Polskie przedszkola i szkoły przyjmują i będą przyjmować ukraińskie dzieci. Wiąże się z tym dużo obowiązków, między innymi tych administracyjnych, formalnych, ale też opiekuńczych. W artykule omawiamy jakie zmiany dodano w rozporządzeniu, jak wprowadzić przyjmowane dzieci do SIO oraz poruszymy kwestie zatrudniania dodatkowych nauczycieli.

Zmiana rozporządzenia

W dniu 9 marca 2022 zmieniono rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dodano wówczas zapis:

§ 21a.1. W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola, o której mowa w §5 ust. 1, może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Rozporządzenie dotyczy tylko Przedszkoli i Szkół Samorządowych.

A co z przedszkolami Niepublicznymi i Publicznymi prowadzonymi przez osoby fizyczne?

Póki nie zostały wprowadzone nowe przepisy, Przedszkola Niepubliczne mogą przyjmować dzieci tylko w sytuacji, gdy posiadają wolne miejsca, zgodnie z Opiniami Straży Pożarnej i Sanepidu regulującymi ilość miejsc w danej placówce.

Sytuacja w Przedszkolach Publicznych prowadzonymi przez osoby fizyczne

Przedszkola Publiczne prowadzone przez osobę fizyczną mogą skonsultować możliwość przyjęcia dodatkowego dziecka ze swoim wizytatorem w Kuratorium. Jeżeli wizytator zgodzi się na przyjęcie dziecka, a tym samym zwiększenie ilości dzieci w sali, warto poprosić o taką decyzję w formie pisemnej.

Dotacje na dzieci z Ukrainy oraz wykaz w SIO

Na dzieci z Ukrainy przysługuje dotacja w wysokości takiej samej, jak dla pozostałych dzieci będących wychowankami danej placówki.

Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do przedszkoli wiąże się też z obowiązkiem wykazywania ich w SIO.

Dodanie dziecka do SIO

Kraj pochodzenia „UKRAINA – UCHODŹCA” SIO należy wskazać tylko dzieciom posiadającym obywatelstwo ukraińskie przybyłym do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. Dzieci z Ukrainy powinny być rejestrowane w oddziałach podstawowych. Można także stworzyć osobny oddział "Ukraina_Uchodźca" jeżeli tworzymy w przedszkolu dodatkową grupę dzieci.


Zapis ukraińskich imion i nazwisk
Imiona i nazwiska w języku ukraińskim rejestrujemy zgodnie z transliteracją dla alfabetu ukraińskiego.

Transliteracja alfabetu ukraińskiego

Brak dokumentu i numeru PESEL
Wypełniając dane należy wpisać imię, nazwisko i numer PESEL (jeśli dana osoba go posiada). W przypadku braku nadanego numeru PESEL należy wskazać odpowiednią nazwę dokumentu oraz wpisać jego numer. Gdy dokumentu również brakuje, wówczas należy z listy dokumentów wybrać „Brak dokumentu - Ukraina” i jako numer wpisać datę urodzenia ucznia w formacie RRRR-MM-DD (czyli rok–miesiąc–dzień).

Pozostałe pola
W polu kraj pochodzenia należy wybrać „UKRAINA– UCHODŹCA”. W polu status ucznia wybieramy "inny". Pola „kraj pochodzenia” i „status” powinny być obowiązkowo wypełnione dla każdego ucznia z Ukrainy będącego uchodźcą, zarówno z nadanym numerem PESEL, jak i bez tego numeru, a także z dokumentem lub bez dokumentu.

Kolejno rejestrujemy naukę wychowanka oraz przypisanie oddziału według standardowego postępowania.

Podsumowanie - ważne kwestie, o których musimy pamiętać

1) Gdy tworzymy nowy oddział musimy mieć zatrudnionego nauczyciela z kwalifikacjami. Jeżeli nauczyciel nie zna języka ukraińskiego powinniśmy zapewnić tłumacza lub pomoc nauczyciela znającą język ukraiński.

2) Gdy przyjmujemy dziecko do istniejącego oddziału także musimy pamiętać o zapewnieniu osoby, która będzie odpowiedzialna za tłumaczenie języka ukraińskiego.

3) Pamiętajmy również o tym, że dzieci te przeżywają ogromną traumę i potrzebują dodatkowego wsparcia psychologicznego. Postarajmy się w miarę możliwości zapewnić w przedszkolu dodatkowe godziny pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4) Postarajmy się również zwiększyć godziny pomocy logopedycznej, tak by Logopedzi pomagali dzieciom w nauce języka polskiego.

5) W przedszkolu możemy również zatrudnić nauczyciela wychowania przedszkolnego z Ukrainy. Nauczyciel ten musi mieć nostryfikowany dyplom. Wymagana jest także znajomość języka polskiego oraz musi wykonać badania medycyny pracy i badania sanepidowskie. Nauczyciel z Ukrainy, który nie ma nostryfikowanego dyplomu może być zatrudniony tylko jako pomoc nauczyciela.

§ Podstawa Prawna

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
16
-
03
-
2022

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu