Zarządzanie przedszkolem

Zajęcia dodatkowe jako najlepsza reklama przedszkola

O tym jakie zajęcia dodatkowe wprowadzić w placówce i które z nich są najbardziej atrakcyjne dla dzieci i rodziców? Jak zachęcić rodziców, aby zapisali dziecko na takie zajęcia? Jak również w jaki sposób je udokumentować i jak podtrzymać zainteresowanie, pisze Dagmara Hirsz - wicedyrektor przedszkola prywatnego, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej.

Balet, Zumba, Karate to tylko nieliczne z wielu zajęć dodatkowych organizowanych w dzisiejszych przedszkolach zaraz po realizacji podstawy programowej. O ile nie zauważa się w placówkach publicznych szerokiej oferty zajęć dodatkowych, tak w prywatnych jest ona bardzo pokaźna. Przedszkola niepubliczne rywalizują między sobą atrakcyjnością wprowadzonych aktywności dodatkowych, niejednokrotnie realizując tym samym działania priorytetowe danej placówki.

Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy warto odpowiedzieć sobie na pytanie: Czym interesują się dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym? Jednym słowem zabawą, która musi być dopasowana do możliwości i zainteresowań dzieci.

Zainteresowania dzieci i czas trwania zajęć

Dzieci w wieku żłobkowym (0-3 r.ż.) preferują zabawy na ogół spokojniejsze. Najlepiej jak większość aktywności odbywa się w wolnym, umiarkowanym tempie. Natężenie głosu osoby prowadzącej nie jest zbyt wysokie (maluszki mogą się wystraszyć gwałtownych, wysokich dźwięków, tonów). Pamiętajmy, aby zwrócić uwagę na sposób przekazu informacji podczas zajęć: nauczyciel nie powinien się spieszyć podczas mówienia i pokazywania. Dzieci w tym wieku dopiero rozwijają motorykę małą i dużą, koordynację oko-ręka, oko-noga, funkcje poznawcze itp. ** Czas trwania zajęć: do 15 minut.**

Wiek przedszkolny (3-6 r.ż.) to kolejny etap rozwoju dzieci, więc i specyfika zabawy różni się od wieku żłobkowego. Dzieci w dalszym ciągu rozwijają się fizycznie (koordynacja ruchowa, wzrokowa; zwinność), ale są też bardziej pobudzone psycho-ruchowo. Często nauczycielki mówią, że te dzieci „są w ciągłym biegu”. Zajęcia dodatkowe rozwijające sprawność manualną najlepiej podzielić na dwie grupy wiekowe: młodsza 3-4 lata i starsza 5-6 lat. Bardzo łatwo można zauważyć, że dzieci z grupy młodszej nie mają aż tak rozwiniętej koordynacji ruchowej oraz sprawności manualnej. Łącząc dzieci z obu tych grup nie należy przeprowadzać zadań opartych na rywalizacji z uwagi na nierówne szanse ,na etapie rozwoju uczestników. Czas trwania zajęć 3-4-latki do 20 minut a 5-6-latki do 30 minut.

Szczęśliwe dziecko to szczęśliwy rodzic

Jak dobrze nam wiadomo szczęśliwe dziecko to zadowolony rodzic, który drogą pantoflową najlepiej reklamuje naszą placówkę edukacyjna (szczególnie ważne dla placówek prywatnych). W dzisiejszych czasach zauważa się tendencję wzrostową świadomości rodzica co do zapewnienia prawidłowego rozwoju jego pociechy. Sięgają też oni częściej po różnego rodzaju pomoc w wychowaniu, wskazówki, porady. Wybierając przedszkole najczęściej kierują się profilem placówki oraz organizowanych w niej zajęciach dodatkowych. Dlatego tak ważne jest prawidłowe przedstawienie zalet organizowanych aktywności dla rozwoju ich dziecka.

Zajęcia dodatkowe = reklama

Dobrze dobrane zajęcia dodatkowe stają się idealną reklamą naszego przedszkola. Pamiętajmy, żeby wybrać takie aktywności, które spełnią przede wszystkim działalność priorytetową przedszkola/żłobka, będą adekwatne do rozwoju dziecka oraz nie będą kopią z innych przedszkoli (na tyle, na ile to możliwe). Ważne jest też to, aby nie było zbyt dużego wyboru. Często rodzice żalą się, że sami już nie wiedzą na jakie zajęcia zapisać dziecko, że jest tego za dużo. Co za dużo to niezdrowo. Warto zrobić sobie listę zajęć, które nie będą się powielać np. zajęcia z gry na cymbałkach i tamburynie – wybierzmy jeden rodzaj, chyba że placówka, którą prowadzimy jest o profilu muzycznym. Idealnie sprawdza się też połączenie dwóch aktywności na jednych zajęciach. W oczach rodziców i dzieci jest to atrakcyjniejsze rozwiązanie np. zajęcia muzykalne (nauka gry na instrumentach – na cymbałkach, tamburynie, flecie itp).

Atrakcyjne zajęcia dla dzieci i rodziców

Poniżej przedstawiam wybrane zajęcia dodatkowe, które można zrealizować w placówce, wraz z wyszczególnieniem najważniejszych zalet dla rozwoju dziecka. Warto pamiętać, że dzięki tym aktywnościom dodatkowym zorganizowanym w naszym przedszkolu zrealizujemy kompetencje kluczowe. Ceny podane są za jedne zajęcia, w przybliżeniu, z jakimi się spotkałam w województwie pomorskim. Niejednokrotnie spotykam się też z cenami za uczestnika zajęć. Ceny klasyfikują się w granicach 20-35 zł miesięcznie za dziecko, za zajęcia raz w tygodniu.

1. Zajęcia sportowe – 85 zł: karate, judo, przedszkoliada (drużyna kangura), piłka nożna, ruch to zdrowie(zawody), joga. Bez wątpienia rozwijają szybkość, zwinność, umiejętność pracy w grupie oraz sprawność fizyczną.

2. Zajęcia taneczne/muzyczne – 70 zł: Zumba, balet, taniec towarzyski, rytmika dla smyka, ChoreoDance(taniec w parach do układów choreograficznych), nauki śpiewu. Ten rodzaj aktywności ukierunkowany jest w dużej mierze na rozwój rytmiki u przedszkolaków. Należy też pamiętać, że rytmika jest w podstawie programowej, więc musi być ujęta podczas zajęć przedszkolnych.

3. Zajęcia przyrodnicze – 100 zł: doświadczenia i eksperymenty (mały Einstein), zooterapia, jazda konna, Smyk w Ogródku (zakładanie i pielęgnacja ogródka). Zajęcia mają na celu podnieść świadomość przyrodniczą/ekologiczną u dzieci, wzbudzić w nich podziw, ciekawość, szacunek do świata przyrody. Poprzez zajęcia ze zwierzętami (terapie) wykształcamy/modelujemy wśród przedszkolaków sposoby radzenie sobie z emocjami, rozróżnianie emocji. Niejednokrotnie zajęcia przyrodnicze w ogródki rozwijają sprawność manualną, motorykę dużą i mała.

4. Zajęcia kulinarne – cena zależna od produktów spożywczych i ilości dzieci. Na zajęciach kulinarnych można robić z przedszkolakami sałatki, kanapki, soczki wyciskane, babeczki, pierniczki, chipsy z warzyw i owoców itp. Ważne, aby zajęcia te były ciekawe. Można przed zajęciami przeczytać dzieciom krótkie opowiadanie o bohaterze dzisiejszych zajęć np. jabłko. Zajęcia te rozwijają ciekawość dzieci produktami spożywczymi. Sprawiają też, że dzieci chętniej próbują nowych potraw.

5. Zajęcia kulturalne/plastyczne – 350 zł: teatrzyki, przedstawienia, kino, wystawy plastyczne, rzeźbienie (glina, plastelina). Aktywność ta wzbudza ciekawość i szacunek do kultury. Poprzez te zajęcia możemy modelować w uczniach prawidłowe zachowanie, adekwatne do miejsca kulturalnego, w którym się znajdujemy. Ekspresja kulturalna pozwala dzieciom na wyrażenie siebie, swoich emocji. Jest to też idealny sposób na zminimalizowanie napięcia nerwowego (agresja, stres u dzieci). Poszerza także światopogląd i zrozumienie da odmienności.

6. Zajęcia informatyczne – 150 zł: kodowanie na dywanie, kodowanie na matach, robotyka. legorobotyka itp. Zajęcia te stają się coraz bardziej popularne. Warto zadbać o nie w naszym przedszkolu. Idealnie realizują założenia podstawy programowej i kompetencji kluczowych. Aktywność ta uczy dzieci kodować w określonym języku, rozwija umiejętność współpracy i działania. Rozwijają też umiejętność logicznego myślenia, analizowania i wybierania najlepszego rozwiązania. Dzieci wymieniają się informacjami i razem decydują, które rozwiązanie wybiorą. Poznają nowe technologie.

7. Zajęcia językowe – 80 zł: W przedszkolach najczęściej spotyka się język angielski, hiszpański, włoski, niemiecki, francuski. Język angielski jest obligatoryjny, natomiast pozostałe traktowane są jako dodatkowe. Należy też nadmienić, że bardzo ważny jest też język regionalny/etniczny np. Kaszubski. W tym wieku najważniejsze jest osłuchanie się z melodią języka. Ćwiczymy u dzieci pamięć, poszerzamy światopogląd i minimalizujemy zachowania rasistowskie, uczymy tolerancji.

8. Zajęcia sensoryczne – 100 zł: ścieżki sensoryczne; książeczki; ćwiczenia dotyku, węchu, smaku, słuchu, równowagi, świadomości ciała dziecka itp. Zajęcia bardzo popularne i ważne dla przedszkolaków ze względu na wiek dziecka. Podczas tych zajęć nauczycielki mogą zauważyć nadwrażliwości bądź obojętność podczas działań różnych bodźców, Natomiast dzieci mają możliwość na stymulację dziecięcych receptorów, poznawania swoich możliwości i redukcję ograniczeń zmysłowych. Dzięki takim zajęciom można w przyjemny sposób wyciszyć przedszkolaków. Rodzice natomiast mogą otrzymać pomocne wskazówki, rady postępowania z dziećmi, które potrzebują stymulacji.

Dla dzieci starszych (od 3 lat) każdy rodzaj zajęć jest odpowiedni. Najlepiej jednak sprawdza się u nich balet, zumba, karate, zajęcia informatyczne, zajęcia kulinarne itp. Jednym słowem zajęcia z konkretnych dziedzin nauki.

Maluszki (do 3 roku życia) preferują na ogół zabawy sensoplastyczne, które rodzice także uwielbiają. Dobrze sprawdzą się też krótkie eksperymenty, zajęcia przyrodnicze, muzyczne.

Jak wiadomo, rodzic chce usłyszeć pozytywne skutki uczęszczania dziecka na zajęcia. Jeśli ma pewność, że jego dziecko odczuje satysfakcję w udziale z zajęć i wyniesie z nich korzyści dla jego rozwoju oraz zajęcia te są bezpłatne to o zgodę nie musimy się martwić.

Sytuacja jest inna jeśli zajęcia są dodatkowo płatne. Tutaj musimy się bardziej postarać, aby zachęcić rodzica do zapisania dziecka. Jak to zrobić? Jaka metoda jest najbardziej efektywna i dodatkowo reklamuje nasze przedszkole? Sprawia, że nasza placówka staje się rozpoznawalna?

Zachęcenie do zapisów – metoda MediaReklamy

Nazywam to metodą MediaReklamy. Sprawia ona, że rodzice częściej zapisują dziecko na zajęcia niżeli podczas zwykłej informacji na tablicy ogłoszeń. Pamiętajmy, że rodzice są bardziej skłonni do zapisania dziecka, gdy widzą naocznie swoją pociechę podczas zajęć. No tak, ale pewnie zastanawiacie się jak to zorganizować, skoro większość rodziców nie ma czasu specjalnie przychodzić do przedszkola/żłobka na zajęcia? Tutaj też znalazłam rozwiązanie.Przedstawię Państwu etapowo jak wdrażam takie zajęcia na przykładzie zajęć z Legorobotyki, czyli:

1. Ustalam z organizatorem zajęć termin bezpłatnej lekcji pokazowej dla dzieci (przeważnie trwa krócej niż podstawowe zajęcia np. 10 min).

**2. **Informacje o terminie zajęć pokazowych umieszczam na tablicy ogłoszeń w placówce, stronie Facebook, ustnie nauczycielki przekazują rodzicom, Następnie przy pomocy zdjęć, krótkich filmików, nauczycielki informują dzieci o planowanych, dodatkowych zajęciach. Przy zajęciach sportowych, np. karate czy zumba powinniśmy zapytać rodziców o braku przeciwskazań zdrowotnych u dzieci (najlepiej na piśmie).

3. Podczas przeprowadzania zajęć pokazowych należy wykonać zdjęcia dzieci, tego co robią, zrobić kilka krótkich filmików.

4. Pani przeprowadzająca zajęcia na koniec, w nagrodę za udział, może dać każdemu dziecku pieczątkę na rączkę np. wzór robota lub klocka Lego.

5. Publikuję zdjęcia i filmiki na stronie Facebook przedszkola z informacją o trwających zapisach. Zdjęcia wywołuję i zawieszam w gablocie przedszkola.

6. Następnie przyjmuję zapisy na zajęcia.

Z mojego doświadczenia wiem, że jest to najskuteczniejsza forma zachęty rodzica do zapisania dziecka na zajęcia. Dodatkowo idealna reklama w social mediach. Gablota ze zdjęciami dzieci sprawia, że budujemy ciepłą, rodzinną atmosferę (zwłaszcza w małych przedszkolach i żłobkach). Rodzice uwielbiają patrzeć na zdjęcia swoich pociech a dzieci pękają z dumy, że ich zdjęcia wiszą w placówce, do której uczęszczają.

Udokumentowanie zajęć dodatkowych

Przy organizacji tego typu zajęć zawsze pojawia się problem jak je prawnie udokumentować ?

Jeżeli zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i wynikające z zadań statutowych przedszkola wykonuje nauczyciel, wówczas uwzględniamy je w planach miesięcznych pracy opiekuńczo-dydaktycznej oraz w dziennikach zajęć (warunkiem jest uczestnictwo całej grupy na zajęcia – są one bezpłatne) - (art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela)¹.

Natomiast, jeżeli zajęcia są płatne (dla osób chętnych) i nie cala grupa bierze w niej udział (np. dzieci z 3 grup połączonych w różnym wieku) należy zorganizować je po zakończonych zajęciach dydaktycznych (w ten sposób udostępniamy/wynajmujemy salę dydaktyczną firmie przeprowadzającej zlecenie)².

Utrzymując kontakty z wieloma dyrektorami wiem, że wynajęcie sali odbywa się niejednokrotnie w trakcie realizacji podstawy programowej (jak dzieci jeszcze są w przedszkolu). Zazwyczaj wygląda to następująco: dzieci zapisane na zajęcia przechodzą do jednej sali wraz z nauczycielką nadzorującą zajęcia, natomiast reszta dzieci ma czas wolny na gry i zabawy swobodne w pozostałych salach.

¹ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. ² https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-dodatkowe-w-przedszkolach (07.01.2019r.)

Dbałość o jakość zajęć – podtrzymanie zainteresowania

Pamiętajmy, że dzieci szybko się nudzą. Jeśli zajęcia dodatkowe będą monotonne, dzieci zniechęcą się do uczestnictwa. W ten czas rodzice zaczną wypisywać swoje pociechy z takich zajęć. Należy zwrócić uwagę na: atrakcyjność zajęć, jaką motywację stosuje osoba prowadząca (np. naklejki/pieczątki po skończonych zajęciach), opinię dzieci o zajęciach. Odpowiedzi jakie uzyskamy od dzieci będą takie same jakie przekażą rodzicom. Jeśli są pozytywne to bardzo dobrze. Jeśli są negatywne to możliwe, że zostaną przekazane przez rodziców innym osobom. Negatywna opinia o zajęciach dodatkowych odbije się nie na firmie przeprowadzającej zajęcia, ale na dobrym imieniu przedszkola. Potrzymanie zainteresowania zajęciami można także wprowadzić podczas organizacji gablotki ze zdjęciami z zajęć dodatkowych (aktualizowanej co miesiąc).


§ Podstawa Prawna

Dagmara Hirsz
Wicedyrektor przedszkola prywatnego, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, trener wspomagania oświaty. Zapalona miłośniczka ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu pedagogiki. Zakochana w fińskim systemie oświaty.
Data publikacji wpisu:
16
-
01
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu