Zarządzanie przedszkolem

Wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego z dotacji. W jakiej wysokości i na podstawie jakich przepisów powinno być wypłacane?

Od 1 stycznia 2020 roku weszły zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które dotyczą zasad obliczania wynagrodzeń w przedszkolach niepublicznych. Zmiany te usunęły niejednoznaczność w tym w zakresie oraz doprecyzowały limity wynagrodzeń rocznych. Dodatkowo określiły podstawę możliwości wypłacenia pełnej kwoty wynagrodzenia.

Co o wysokości wynagrodzenia mówią przepisy?

Aby rozwiać wszelkie niejasności, warto odnieść się do szczegółowych zapisów Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dzięki zapisom powyższej Ustawy od 1 stycznia 2020 r. jest jasne, iż otrzymywaną dotację możemy przeznaczyć na roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy (należy pamiętać, iż maksymalny wymiar czasu pracy to przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, ustalony zgodnie z art. 130 kodeksu pracy) oraz na roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w wysokości nieprzekraczającej limitu:

  • 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego – w przypadku publicznych przedszkoli oraz przedszkoli konkursowych,
  • 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niewymienionych w poprzednim punkcie.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi 184% kwoty bazowej, która co roku określana jest w ustawie budżetowej. I tak w roku 2020, w tymże dokumencie postanowiono, iż kwota ta przyjmie dwie wartości oraz dwa czasookresy. Otóż w tym roku średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi:

  • od dnia 1 stycznia 2020 r. – w wysokości 3 337,55 zł brutto ( styczeń-sierpień)
  • od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3 537,80 zł brutto ( wrzesień-grudzień)

Dysponując średnim wynagrodzeniem nauczyciela dyplomowanego, możemy obliczyć wysokość maksymalnego wynagrodzenia dyrektora przedszkola, pamiętając o tym, iż w przypadku dyrektora placówki niepublicznej bierzemy pod uwagę limit drugi, a zatem 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

Jak wygląda to w praktyce?

OKRES STYCZEŃ - SIERPIEŃ

  1. w przypadku wynagrodzenia dyrektora przedszkola publicznego oraz konkursowego – 3337,55 x 250%x12x184% = 184 232,76 zł średnio miesięcznie = 15 352,73 zł brutto
  2. w przypadku wynagrodzenia dyrektora przedszkola niepublicznego – 3337,55 x 150% x 12x 184%= = 110 539,66 średnio miesięcznie= 9211,64 zł brutto

OKRES WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

  1. w przypadku wynagrodzenia dyrektora przedszkola publicznego oraz konkursowego- 3537,80 x 250%x12x184% = 195 286,56 zł średnio miesięcznie= 16 273,88 zł brutto
  2. w przypadku wynagrodzenia dyrektora przedszkola niepublicznego – 3537,80 x 150%x12x184% = 117 171,94 zł średnio miesięcznie= 9 764,33 zł brutto

Ważną tegoroczną zmianą, o której należy wspomnieć, jest także regulacja, według której wynagrodzenia z różnych umów ulegają sumowaniu. Co to dokładnie oznacza? Maksymalną kwotę pochodzącą z otrzymywanej dotacji możemy przeznaczyć na pensję pracownika, który w naszej placówce pracuje zarówno na podstawie o umowę o pracę, jak i na umowę cywilną prawną.

Istotne jest także, abyśmy pamiętali, iż ustalane wynagrodzenia mogą być wyższe niż przyjęte powyżej w limitach, jednak kwotę, która przekracza limit, musimy sfinansować z innych środków niż otrzymywana dotacja.

Źródła:

Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku - podpisana przez Prezydenta RP 30 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 571)

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287, 2248.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.0.2215)

Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 17)


§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
08
-
05
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu