Zarządzanie przedszkolem

Warunki higieniczno-sanitarne w przedszkolu i żłobku. 8 rzeczy, o których musisz pamiętać

Warunki higieniczno - sanitarne to bardzo ważny aspekt wpływający na bezpieczeństwo w każdym przedszkolu oraz żłobku. Temat ten jest szczególnie aktualny teraz, w obliczu pandemii, gdzie wyjątkową uwagę przykładamy do przestrzegania surowych zaleceń. Dyrektorzy placówek stoją przed niełatwym zadaniem. Mnożą się pytania i wątpliwości, dotyczące tego, jak przygotować się na nową rzeczywistość i powrót do pracy. Od czego zacząć? Najlepiej od początku – czyli od przypomnienia sobie kluczowych wymogów, o które musi zadbać każdy dyrektor.

1. Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W trakcie bieżącej pracy przedszkola czy żłobka musisz przygotować się na kontrolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych. Kontrole te zazwyczaj wynikają z rocznego harmonogramu, jednak czasami zdarza się, iż k jest ona przeprowadzana w konsekwencji zgłoszenia zaistniałych nieprawidłowości w placówce.

Zatem jeśli zarządzasz przedszkolem lub żłobkiem, możesz spodziewać się dwóch rodzajów kontroli: planowej – wynikającej z przyjętego na dany rok harmonogramu lub doraźnej– przeprowadzanej bez zapowiedzi, a najczęściej - przeprowadzanej z powodu skargi, w tym także rodzica.

Pamiętaj, jeśli kontrolujący stwierdzi, iż złożona skarga rodzica jest uzasadniona i faktycznie występują nieprawidłowości, to w drodze decyzji nakaże: albo usunięcie wykrytych uchybień w ustalonym terminie, albo zamknięcie placówki lub jej części, jeśli zgłoszone nieprawidłowości spowodowały zagrożenie dla zdrowia dzieci.

2. Rodzice i ich uprawnienia kontrolne.

Rodzic dziecka uczęszczającego do placówki ma prawo np. wizytować pomieszczenia przedszkola lub żłobka. Może także występować do dyrektora placówki z inicjatywami, wnioskami, opiniami w sprawach dotyczących m.in. warunków higieniczno-sanitarnych w placówce. Rodzic ma prawo wnioskować o udostępnienie np. regulaminów czystości oraz porządku w żłobku lub przedszkolu, wykazu używanych środków czystości, procedur mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz ich częstotliwości. Konsekwencją odmowy spełnienia prośby rodziców może być złożenie wspomnianej wcześniej skargi.

3. Dokumentacja, niezbędna w przypadku kontroli.

W trakcie kontroli musimy posiadać także stosowną dokumentację placówki. A mianowicie, zobowiązani jesteśmy do udostępnienia osobie kontrolującej np.: dokumentacji HACCP, jadłospisów np.„dekadówek” oraz kaloryczności zaplanowanych posiłków, atestów i certyfikatów dotyczących wyposażenia sal, badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników przedszkola i żłobka, umów w zakresie gospodarowania odpadami, dokumentacji dotyczącej stanu techniczno-sanitarnego i higienicznego, dokumentacji związanej z modernizacjami budynku i pomieszczeń, w tym stosownych pozwoleń.

4. Bezpieczeństwo posiłków.

Przedszkole jest placówką żywienia zbiorowego zamkniętego. Dotyczy to wszystkich przedszkoli bez względu na to, czy placówka ma charakter publiczny, czy niepubliczny. W tym wypadku nie ma też znaczenia, czy w przedszkolu funkcjonuje własna kuchnia, czy placówka korzysta z usług cateringowych.

Jeśli prowadzisz w swoim przedszkolu własną kuchnię, to obowiązkowo musisz stosować pełną dokumentację systemu HACCP, natomiast, jeśli korzystasz z usług cateringowych to przy wyborze firmy świadczącej tego typu usługi, pamiętaj o sprawdzeniu, czy dana firma dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności żywieniowej, . A w szczególności, czy spełnia wymagania sanitarno-higieniczne podczas produkcji i transportu żywności.

W przypadku, gdy podejmiesz decyzję o opracowaniu i wprowadzeniu w swojej placówce procedury bezpieczeństwa podawanych posiłków, a także przestrzegania zasad higienicznych, to koniecznie skorzystaj z wytycznych, zawartych w poradnikach dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP).

W pierwszej kolejności skup się na wyodrębnionych obszarach GMP oraz GHP oraz prowadzeniu ich systematycznej KONTROLI WEWNĘTRZNEJ. Kontrolę tę możesz prowadzić osobiście lub wyznaczyć do tego zadania odpowiedniego pracownika.

5. Czystość i higiena.

Aby dobrze przygotować placówkę pod względem sanitarno-higienicznym, warto zadbać o wprowadzenie w niej REGULAMINU DBANIA O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK oraz PLANU HIGIENY W PLACÓWCE.

Opracowane dokumenty powinny zawierać:

a) KTO zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i obiektach należących do placówki - czyli, którzy pracownicy odpowiadają za to w naszej placówce, b) GDZIE przechowywany jest sprzęt do utrzymania porządku i czystości oraz środki do mycia i dezynfekcji rąk, powierzchni wszelkich pomieszczeń, c) JAKICH ŚRODKÓW używamy do codziennej dezynfekcji i mycia podczas czynności porządkowych.

6. Ozonowanie.

Jeżeli w swojej placówce korzystasz z usługi ozonowania, to koniecznie zadbaj, aby firma przeprowadzająca taki zabieg wydała stosowny dokument potwierdzający przeprowadzenie ozonowania w pomieszczeniach. Będzie to z całą pewnością wartość dodatnia w Twoim przedszkolu lub żłobku, gdyż ozonowanie usunie w placówce nieprzyjemne zapachy oraz alergeny. Dzięki usłudze ozonowania zyskasz także sterylizację, dezynsekcje i deratyzacje.

7. Mycie i dezynfekcja.

Prowadząc przedszkole czy żłobek, musisz zadbać o procedury mycia i dezynfekcji zabawek. Procedury te powinny zawierać postępowanie opisujące mycie i dezynfekcje dostosowane do konkretnego rodzaju zabawek, w tym szczególnie zabawek: plastikowych, metalowych, drewnianych, materiałowych, elektronicznych, a także dla instrumentów muzycznych , plasteliny, ciastoliny, narzędzi do wycinania, kredek, książek i nowe zabawek. Pamiętaj, że mycie i czyszczenie zabawek powinno odbywać się w dwóch etapach: I- mycie, czyszczenie, pranie, II – dezynfekcja.

8. Pranie i przechowywanie.

Bardzo istotną kwestią w placówkach przedszkolnych jest organizacja metod prania oraz przechowywania pościeli i materiałów. Bez względu na to czy pranie odbywa się w przedszkolu, czy w pralni zewnętrznej, bądź wykonywane jest przez rodziców, to warto pamiętać o odpowiedniej wentylacji przechowywanych materiałów oraz o oddzielaniu rzeczy należących do poszczególnych dzieci.


§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
24
-
04
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu