Zarządzanie przedszkolem

Podsumowanie pracy przedszkola za pierwsze półrocze

Koniec semestru to czas podsumowań, zarówno w szkołach, jak i przedszkolach. O czym należy pamiętać, przygotowując się do przedstawienia wniosków i sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu za pierwsze półrocze? Wyjaśniamy w naszym artykule.

Koniec pierwszego semestru i początek drugiego to dobry czas na podsumowania działalności przedszkola. Zazwyczaj też w tym okresie dyrektorzy przeprowadzają wymaganą przepisami radę pedagogiczną, na której omawiane są wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek: „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy do roku, ogólne warunki wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.”

Pod koniec pierwszego semestru kadra też często dostarcza sprawozdania z pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Omówienie zrealizowanych działań i ich wstępna ocena, mogą pomóc w udoskonaleniu funkcjonowania placówki w drugim semestrze.

Jaką formę powinny przyjąć sprawozdania oraz wnioski?

Zarówno sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej, jak i przekazanie wniosków z nadzoru pedagogicznego, mogą przyjąć dowolną formę. Nie ma tutaj standardowych wymagań, wszystko zależy więc od ustaleń obowiązujących w danej placówce.

Sprawozdania mogą więc zostać sporządzone np. pod postacią tabelki, formularza czy dokumentu z wypunktowaną treścią. Wnioski dyrektor może przedstawić radzie zarówno ustnie, jak i pisemnie czy w ramach prezentacji.

Co powinno zostać uwzględnione w podsumowaniu półrocza?

Dyrektor powinien przedstawić podsumowanie, odwołując się do planu nadzoru.

Na wstępie omawiane są zadania z nadzoru, które zostały zaplanowane na pierwsze półrocze. Następny krok to zaprezentowanie wniosków na podstawie działań:

  • Ewaluacyjnych
  • Kontrolnych
  • Wspomagających kadrę w realizacji ich zadań
  • Monitorujących pracę przedszkola.

W formułowaniu wniosków przydatne są dokumenty, sporządzane w czasie trwania semestru i tuż po jego zakończeniu – np. dokumentacja ewaluacji, notatki służbowe, protokoły z zebrań rady pedagogicznej czy dokumentacja szkoleń.

Omawianiu wniosków powinny towarzyszyć ocena przeprowadzonych działań oraz ich efektów. Na ich podstawie powstają dalsze rekomendacje. M.in. w zakresie zaplanowania działalności placówki w drugim semestrze, wprowadzenia możliwych usprawnień oraz wskazania zjawisk, które wymagają poprawy.

Omówienie działań przedszkola

Koniec I semestru to dobry moment na ogólne omówienie działalności przedszkola. Dotyczy to takich zagadnień, jak zrealizowanie planu pracy, zadań wychowawczo-opiekuńczych, ale także współpracy z rodzicami czy oceny pracy nauczycieli.

Istotne jest w szczególności ocenienie, czy zaplanowane pierwotnie na semestr działania zostały przeprowadzane. Dotyczy to zarówno zadań, których realizacja jest konieczna ze względu na przepisy (przedszkola są zobowiązane do realizowania podstawy programowej), jak i np. zajęć dodatkowych.

W ramach podsumowania omawiane są także potencjalne problemy, jakie pojawiły się w pierwszym semestrze, sukcesy (np. wprowadzenie innowacji) i wydarzenia, które zostały zorganizowane w placówce (jak np. przedstawienia, apele czy przedszkolne bale).

Zaplanowanie działań na drugie półrocze

Sprawozdania z I semestru są przydatne przede wszystkim do wyznaczania dalszego kierunku działań i wychwytywania obszarów, które wymagają dopracowania.

Oznacza to nie tylko rozplanowanie zajęć, realizacji materiału czy organizacji kolejnego roku szkolnego, ale też wdrażanie nowych rozwiązań. Przygotowując podsumowania warto więc zdefiniować powstające problemy – w pracy z dziećmi, kontaktach z rodzicami, zarządzaniu przedszkolem – oraz poszukać możliwych rozwiązań.

Przy okazji końca semestru dobrze również przyjrzeć się mocnym i słabym stronom placówki. To dobry moment na zaplanowanie uatrakcyjnienie oferty, samorozwój oraz wprowadzenie usprawnień, a takie podsumowanie ułatwią wybranie celów i sposobu działania.

Na przykład wdrożenie systemu do zarządzania przedszkolem, może znacznie przyspieszyć wystawianie faktur oraz ułatwić kontakt z rodzicami i planowanie zajęć. Rozwój kadry można realizować między innymi przez uczestnictwo w szkoleniach i webinarach albo uzupełnienie przedszkolnych materiałów (jak książki) przeznaczonych dla nauczycieli i opiekunów grup.

Na podstawie działań w pierwszym semestrze warto też ocenić, czy placówka jest gotowa na poszerzenie oferty zajęć dodatkowych. Te są mile widziane przez rodziców, a przed dziećmi otwierają nowe możliwości.

§ Podstawa Prawna

Justyna Kogutowicz
Specjalista ds. obsługi klienta
Data publikacji wpisu:
29
-
12
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu