Zarządzanie przedszkolem

Kim jest intendent w przedszkolu oraz jakie są jego obowiązki?

Intendent to osoba odpowiedzialna za żywienie dzieci, która pracuje w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Do jego obowiązków należy przygotowywanie jadłospisów dla dzieci, sporządzanie dokumentów sanitarnych, a także robienie zakupów. Z artykułu dowiesz się jakie są zdania i obowiązki intendenta, jakie wymogi trzeba spełniać oraz jaki jest przykładowy zakres obowiązków ujmowany w umowie z intendentem.

Rola intendenta w przedszkolu

Rola intendenta w przedszkolu podczas tworzenia menu dla dzieci jest bardzo ważna, ponieważ ma on za zadanie zapewnić, że posiłki są zdrowe, zróżnicowane i dobrze zbilansowane. Właściwe odżywianie jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju i wzrostu dzieci, dlatego brane pod uwagę są takie czynniki jak: jakość składników i ilościowa wartość odżywcza potraw. Podczas układania menu, intendent zwraca szczególną uwagę na różnorodność posiłków, aby zapewnić dzieciom pełne spektrum niezbędnych składników odżywczych. Stara się uwzględnić różne grupy produktów, takie jak owoce, warzywa, produkty zbożowe, białka roślinne i zwierzęce, aby dostarczyć dzieciom niezbędne witaminy, minerały, błonnik i inne składniki odżywcze. 

Ponadto intendent musi uwzględniać specjalne potrzeby dzieci, które są na dietach. Na przykład, jeśli do przedszkola uczęszczają dzieci będące na diecie bez nabiału, należy dostarczyć im odpowiednie alternatywy bogate w wapń i inne składniki odżywcze, które są zwykle dostępne w nabiale. Dzieci na specjalnych dietach, takich jak bezglutenowa czy bezlaktozowa, wymagają indywidualnego podejścia w doborze produktów i przygotowywaniu posiłków, aby zapewnić im odpowiednie odżywianie. Intendent pracuje ściśle z kucharzami, aby zapewnić, że przygotowywane posiłki są zgodne z określonymi standardami i wymogami żywieniowymi. Monitoruje skład jakościowy i ilościowy potraw, upewniając się, że są one odpowiednie dla dzieci w przedszkolu. Jeśli istnieją jakiekolwiek obawy dotyczące jakości składników lub ich ilości, intendent podejmuje odpowiednie działania w celu poprawy i zapewnienia zdrowego odżywiania dla dzieci.

Intendent powinien dokładnie zapoznać się z aktualnym rozporządzeniem wydanym przez Ministra Zdrowia dotyczącym żywienia dzieci w przedszkolach. Rozporządzenie to zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące dopuszczalnych składników, ilości i jakości produktów, a także zasady przygotowywania posiłków.

Intendent w przedszkolu jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich zapasów żywnościowych i artykułów potrzebnych do przygotowania posiłków dla dzieci. Po zaplanowaniu menu, intendent musi sporządzić listę niezbędnych produktów, określając ich ilości oraz rodzaje. Jego zadaniem jest utrzymanie stałego poziomu zapasów w magazynie, aby zapewnić ciągłość dostaw i uniknąć sytuacji, w której brakuje niektórych produktów. Aby to osiągnąć, intendent musi regularnie monitorować stan zapasów i zlecać zakupy w odpowiednim czasie. Intendent powinien współpracować z dostawcami, aby dostarczali zamówione produkty zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Intendent w przedszkolu podlega kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej (GIS). Inspektorzy sanitarni mogą przeprowadzać kontrole nie tylko w kuchniach przedszkolnych, ale także oceniać ogólne warunki sanitarno-higieniczne w placówce, w tym magazyny, pomieszczenia przechowalnicze oraz miejsca przygotowania posiłków. Podczas kontroli inspektorzy sprawdzają, czy intendent przestrzega wytycznych i przepisów dotyczących higieny, bezpieczeństwa żywności oraz odpowiednich standardów sanitarnych. Sprawdzane są takie kwestie jak przechowywanie żywności, higiena osobista personelu kuchennego, stan i czystość pomieszczeń, stosowanie odpowiednich procedur mycia i dezynfekcji, a także rejestry i dokumentacja związana z żywnością. Sanitarna dokumentacja intendenta to jeden z obowiązków intendenta (według zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)).

Inne obowiązki intendenta

Intendent w przedszkolu może być odpowiedzialny nie tylko za dostarczanie żywności, ale także za zarządzanie dostawami innych niezbędnych materiałów, między innymi takich jak materiały biurowe, artykuły czystości i artykuły higieniczne. Jego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów i dbanie o to, by nie zabrakło żadnego ważnego materiału, który jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania przedszkola. W ramach swojej odpowiedzialności intendent może także podejmować działania mające na celu optymalizację zarządzania materiałami, na przykład poprzez składanie zamówień hurtowych, porównywanie cen, czy negocjowanie umów z dostawcami w celu uzyskania lepszych warunków.

Intendent w przedszkolu może również pełnić funkcję skarbnika i być odpowiedzialny za zbieranie pieniędzy od rodziców na różnego rodzaju opłaty i składki związane z przedszkolem. Do zadań intendentów należy gromadzenie i rejestrowanie dokumentacji dotyczącej wpłat oraz dbanie o terminowe i prawidłowe wpłacanie pieniędzy przez rodziców. Intendent musi prowadzić dokładną dokumentację finansową, która obejmuje informacje dotyczące kwoty, celu i źródła każdej wpłaty, a także terminu jej dokonania. Ważne jest, aby prowadzić dokładne zapisy dotyczące otrzymanych pieniędzy od rodziców, ponieważ służy to celom księgowym, audytowym i przejrzystości finansowej placówki.

Intendent jest odpowiedzialny za nadzorowanie terminowości wpłat i przypominanie rodzicom o niezapłaconych składkach lub opłatach. Może być odpowiedzialny za przetwarzanie wpłat, a w przypadku większych sum pieniędzy, może być upoważniony do wpłacania ich na konto bankowe przedszkola. Sporządzanie raportów kasowych jest również częścią obowiązków intendenta. Raporty kasowe zawierają szczegółowe informacje o wpływach i wydatkach, stanach konta oraz saldzie gotówkowym przedszkola. Raporty te są przygotowywane na potrzeby dokumentacji finansowej i sprawozdawczości.

Kto może zostać intendentem?

By zostać intendentem w przedszkolu, nie jest konieczne posiadanie wyższego wykształcenia. Wiele placówek przedszkolnych preferuje jednak kandydatów z wykształceniem średnim lub z odpowiednim doświadczeniem zawodowym w obszarze zarządzania, lub gastronomii. Wykształcenie średnie może zapewnić podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania obowiązków intendenta, takich jak zarządzanie magazynem, organizacja zamówień, kontrola stanów zapasów, czy obsługa dokumentacji finansowej. Dodatkowo wykształcenie o profilu gastronomicznym lub ekonomicznym może być atutem, ponieważ zapewnia specjalistyczną wiedzę związaną z żywieniem, zarządzaniem kuchnią, aspektami ekonomicznymi i finansowymi.

Ważne jest, aby intendent posiadał umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i interpersonalne, które są niezbędne do skutecznego zarządzania przedszkolem i współpracy z personelem, rodzicami i dostawcami.

Ostateczne wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia mogą się różnić w zależności od konkretnej placówki przedszkolnej. Często dodatkowe kursy, szkolenia lub certyfikaty z zakresu zarządzania, żywienia czy higieny mogą być mile widziane lub wymagane.

W każdym przypadku intendent w przedszkolu powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności, aby skutecznie pełnić swoje obowiązki i zapewniać wysoki standard funkcjonowania placówki. Ostatecznej oceny dotyczącej wykształcenia intendentów i ich odpowiedniości do wykonywania zadań na stanowisku leżą w gestii dyrektora przedszkola.

Podsumowanie

Intendent w przedszkolu pełni istotną i odpowiedzialną rolę. Jego zadania obejmują prowadzenie gospodarki finansowej, materialnej i magazynowej w stołówce oraz kuchni szkolnej. Odpowiada za zarządzanie budżetem, zakupy, utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów, dbanie o jakość i zróżnicowanie posiłków oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania kuchni i stołówki.

Komunikacja jest kluczową umiejętnością intendenta, ponieważ musi współpracować zarówno z personelem, jak i z rodzicami dzieci. Musi efektywnie komunikować się z pracownikami kuchni, dostawcami, urzędami i organizacjami kontrolnymi. Ponadto ważna jest umiejętność pracy z dziećmi, ponieważ intendent często ma kontakt z nimi podczas posiłków i powinien umieć zaspokoić ich potrzeby żywieniowe oraz utrzymać pozytywną atmosferę przy stole.

§ Podstawa Prawna

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
25
-
05
-
2023

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu