Zarządzanie przedszkolem

Catering w przedszkolu. Jak go zorganizować?

Gdy prowadzimy lub zarządzamy placówką przedszkolną, staramy się stworzyć wzorowe warunki do rozwoju naszych przedszkolaków Oprócz odpowiednio dobranej kadry nauczycieli, pomocy czy zapewnienia bezpiecznych warunków, chcemy, aby w naszych placówkach dostępne były smaczne i wartościowe posiłki. Dlatego też coraz częściej decydujemy się na catering w przedszkolu. Organizując żywienie dzieci poprzez firmę cateringową, warto zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedzialnej i solidnej firmy.

Czym kierować się, aby catering w naszym przedszkolu spełniał najwyższe standardy?

Catering w przedszkolu wymagania sanepidu.

Z całą pewnością naszą weryfikację powinniśmy zacząć od sprawdzenia, czy firma cateringowa jest zatwierdzona i zarejestrowana przez Inspekcję Sanitarną – rejestracja przez PIS potwierdza, iż firma cateringowa dopełnia wszelkie obowiązki sanitarno-higieniczne. Dodatkowo, możemy poprosić interesujące nas firmy serwujące jedzenie w ramach cateringu o protokół pokontrolny z kontroli sanepidu. Dzięki niemu, uzyskamy wiedzę, czy w trakcie pracy przygotowywania posiłków przez firmy nie wystąpiły jakieś uchybienia.

System HACCP w przedszkolu.

Następnie powinniśmy sprawdzić, czy w trakcie przygotowywania żywienia masowego stosowany jest system HACCP, potwierdzony certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej. Dzięki temu będziemy posiadać realny dowód na to, iż procedury żywienia dzieci będą spełniać wszelkie wymagania bezpieczeństwa oraz jakości sporządzanych posiłków.

Dobra praktyka higieniczna w przedszkolu z cateringiem.

Każda firma przygotowująca dania w formie cateringu zobowiązana do opracowania własnego zakładowego kodeksu tzw. programu Dobrej Praktyki Cateringowej (Good Catering Practice), który zawiera wytyczne obejmujące np.: funkcjonalność pomieszczeń; stan techniczno-sanitarny i higieniczno-porządkowy pomieszczeń, wyposażenie, jakość zdrowotną posiłków oferowanych w ramach cateringu; higiena personelu kuchni; szkolenia pracowników przygotowujących żywność oraz realizację założeń systemu HACCP w cateringu.

Realizacja założeń systemu HACCP to także redukowanie wszystkich zdarzeń - nawet tych przypadkowych, które mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia dzieci w przedszkolu. System HACCP powinien zostać poprzedzony wdrożeniem programu warunków wstępnych, czyli zasad GHP i GMP.

Catering w przedszkolu wymogi - kaloryczność, alergie pokarmowe, transport posiłków.

Istotne znaczenie ma również, czy ewentualna firma cateringowa świadcząca usługi w przedszkolu uwzględnia specyfikę żywienia przeznaczonego dla dzieci pod względem odpowiedniej kaloryczności posiłków zbilansowanej w stosunku do ich ilości; odpowiednia zawartość białka, tłuszczów, węglowodanów, błonnika, witamin itd.).

Wybierając firmę świadczącą zakres usług cateringu w przedszkolu, powinniśmy wziąć pod uwagę, zdolność firmy do przygotowywania posiłków dla dzieci cierpiących na alergie pokarmowe.

Weryfikując potencjalną firmę przyrządzającą posiłki dla przedszkola, warto sprawdzić, czy przy w ramach posiłków uwzględnione są produkty sezonowe (np. nowalijki, świeże owoce i warzywa) oraz czy planowane jedzenie jest urozmaicone (czy dany zestaw potraw nie powtarza się kilkakrotnie w ciągu miesiąca).

Analizując catering świadczony dla przedszkoli przez potencjalnego wykonawcę, powinniśmy przyjrzeć się także temu, czy podczas transportu posiłków do przedszkola zachowane są właściwe warunki (higiena transportu, temperatura transportu, odpowiednie pojemniki transportowe itd.)

Catering w przedszkolu. Jakie warunki powinniśmy zapewnić w przedszkolu, aby nasza kuchnia cateringowa spełniała wymogi sanepidu i otrzymała zgodę na funkcjonowanie ?

  1. Organizując catering w przedszkolu, musimy pamiętać, iż temat ten obejmuje przygotowanie całej naszej przedszkolnej kuchni. A są to nie tylko pomieszczenia, do których catering dostarcza ciepłe i zimne posiłki. W tym przypadku organizowany catering obejmuje procedury postępowań oraz kwalifikacje obsługi kuchni w naszej placówce.
  2. Musimy pamiętać, iż mimo tego, że nasza kuchnia to catering zewnętrzny, nasi pracownicy obsługi kuchni muszą posiadać aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne oraz książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych. Dodatkowo, nasi pracownicy kuchni powinni zostać wyposażeni w fartuchy robocze (odzież robocza) oraz kuchnia powinna posiadać miejsce na ich przechowywanie.
  3. Aby catering w przedszkolu mógł funkcjonować, powinniśmy pamiętać, że musimy spełnić wymagania sanepidu. Należy mieć na uwadze np. organizacje dwóch osobnych pomieszczeń – tzw. kuchni brudnej i kuchni czystej, a w każdym z nich powinna znaleźć się umywalka (miejsce do mycia i dezynfekcji rąk). Konieczne pomieszczenie kuchni muszą zawierać dodatkowe zlewy, gdyż catering dla dzieci powinien zawierać świeże owoce i warzywa. Tym samym, aby umyć przedszkolakom jabłka na podwieczorek, nie możemy skorzystać z tej samej umywalki, w której myjemy ręce.
  4. Temat cateringu dla dzieci to także wymogi dotyczące mierzenia temperatury bezpośrednio po dostawie – wg wytycznych Dobrych Praktyk Higienicznych i Dobrych Praktyk Produkcyjnych musimy mierzyć temperaturę za każdym razem, gdy otrzymujemy dania, ale także, gdy je wydajemy dzieciom.
  5. Aby nasza kuchnia działała sprawnie i posiłki w naszej placówce były najwyższej jakości musimy mieć na uwadze, w jaki sposób będziemy postępować w momencie wykrycia niezgodności. Temat uchybień w tym zakresie łączy się bezpośrednio z opracowaniem niezbędnych procedur w odniesieniu do tak zwanej analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Należy przygotować instrukcje na temat postępowania z żywnością, utylizacją odpadów (np. pojemników jednorazowych) czy dezynfekcji rąk. Pamiętajmy także o jakości wody w naszej placówce.

Umowa na catering. Na co zwrócić szczególną uwagę tworząc umowę z wybraną przez nas firmą cateringową?

Umowa na usługi cateringowe to coraz częściej pojawiająca się kwestia, dotycząca realziacji zadań placówek przedszkolnych. W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje podstawowe takie jak: nazwa firmy, nazwa naszej placówki, adresy, czas trwania umowy, jej przedmiot. W umowie możemy wprowadzać także zapisy dostosowane do naszej placówki.

W trakcie tworzenia dokumentu zwróćmy szczególną uwagę na takie elementy, jak:

A. Zakres przedmiotu zamówienia - np. w zakres zamówienia wchodzić będzie przygotowanie i dostarczenie posiłków dla ................. dzieci w wieku od ........... do .......... lat.

B. Cykl dostarczania posiłków (określenie pór dnia, w których dania dla dzieci zostaną przewiezione do naszej placówki oraz godzin, w których puste pojemniki zostaną odebrane).

C. Rodzaj posiłków - w umowie musimy zawrzeć informacje, jakie posiłki będą do naszej placówki dostarczane, czy będą to np. śniadanie, obiad i podwieczorek, czy będzie to np. sam obiad, a śniadania i podwieczorki będą przygotowywane już przez nas.

D. Liczbę porcji- pamiętajmy, aby w treści umowy wprowadzić informacje o tym, w jakiej formie będziemy przekazywać dane o ilości posiłków w danym dniu np. iż taka informacja będzie przekazywana Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) przez Zamawiającego, w dniu poprzedzającym dzień realizacji zamówienia- ewentualnie można jeszcze dookreślić, do której godziny takową informację prześlemy.

E. Warunki dostawy - w umowie cateringowej powinniśmy zobowiązać Wykonawcę usług do dostarczania posiłków transportem, spełniającym warunki sanitarne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zgodnie z normami HACCP: środkiem transportu dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Dodatkowo możemy uwzględnić np. zapis o tym, iż Wykonawca wyraża zgodę na kontrolę pojazdu, w którym dostarczane są dania do placówki.

F. Jadłospis- koniecznie w naszej umowie z firmą cateringową musimy uwzględnić zapisy dotyczące jadłospisu – np. jadłospis układany będzie przez Wykonawcę, przy udziale dietetyka, na okres 10 dni (jadłospis dekadowy) i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem każdej kolejnej dekady. Wartość kaloryczna każdego posiłku musi być zgodna aktualnymi normami żywienia dla populacji polskiej w zakresie określonej grupy wiekowej. Ważne, aby w tej części, zawrzeć zapis, że posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów, a tylko z produktów najwyższej jakości.

G. Warunki przygotowywania specjalistycznych diet – dla dzieci wykazujących alergie pokarmowe.

H. Informacje o formie sprzątania po posiłkach - w dokumencie obligatoryjnie powinni znaleźć się zapisy do kogo wydawanie posiłków, sprzątanie po nich, usuwanie odpadków itd. Musimy dokładnie sprecyzować, czy sprzątanie leży po stronie wykonawcy, czy zamawiającego. Dodatkowo warto także ująć zapis, czy firma zobowiązuje się do dostarczania wraz z posiłkiem naczyń jednorazowych (i ich ewentualnego odbioru), czy też nasza placówka korzystała z własnych naczyń oraz że posiada własną zmywalnię.

I. Zapisy dotyczące kar umownych – koniecznie nasza umowa powinna zawierać zapis związany z np. jednorazowymi karami i sposobie ich naliczania, np. że kara umowna naliczana jest przez zamawiającego za opóźnienia w dostawie posiłków lub niewywiązanie się z jakiegoś punktu umowy.

J. Cena za wyżywienie oraz forma rozliczenia np. faktura - w umowie musi znaleźć się cena usługi żywienia oraz zapis, że cena ta nie wzrośnie ona przez cały okres trwania umowy. Zapisy w tym punkcie powinny obejmować też takie kwestie jak: forma rozliczenia: rachunek/faktura oraz termin wystawienia takiego rozliczenia (np. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego). Bezwarunkowo w umowie musimy sprecyzować, iż kwota podana na rachunku/fakturze wynikać będzie z rzeczywiście wydanych w danym miesiącu dziennych racji żywieniowych.

Zbiór procedur, instrukcji, rejestrów dotyczących organizacji cateringu w placówce czeka na Was na naszej grupie na Fb Przedszkola i żłobki - to dziennie proste! To absolutny must – have, dlatego jeśli jeszcze Was tam nie ma, koniecznie zajrzyjcie!

§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
27
-
05
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu