Prawo

Zakończenie stażu przez nauczycieli w świetle przepisów przejściowych wprowadzonych od września 2022 roku

Z dniem 1 września 2022 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. W związku z tymi zmianami pojawiają się liczne zapytania i wątpliwości nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu. Pozwólcie wiec, że w telegraficznym skrócie opiszę te zmiany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Wasze wątpliwości i pytania.

Staż na dotychczasowych zasadach

Staż bez zmian, na dotychczasowych zasadach dotyczy tylko i wyłącznie nauczycieli mianowanych, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego przed 1 września 2022 roku. Wszyscy nauczyciele mianowani, którzy rozpoczęli swoje staże – stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują na dotychczasowych zasadach zgodnie z zapisem art. 11. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw „Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych”.

Co to oznacza w praktyce?

W tym stażu nie zmienia się nic. Realizujemy go w okresie trwającym 2 lata i 9 miesięcy, na podstawie planu opracowanego i przedłożonego dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia. Plan rozwoju zawodowego opracowany był na podstawie powinności lub wymagań z Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 2200). Po zakończeniu stażu należy się rozliczyć z działań podejmowanych w okresie stażu, pisząc i przedkładając w terminie 7 dni po zakończeniu stażu dyrektorowi przedszkola sprawozdanie. Wniosek wraz z załącznikami opisany został w § 9. 2 w/w rozporządzenia, a przebieg postępowania kwalifikacyjnego w § 12.3. 

Staże te będą obowiązywały do czasu, aż wszyscy nauczyciele mianowani, którzy rozpoczęli dyplomowanie nie zakończą swoich postępowań przed komisją kwalifikacyjną. 

Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego według opisywanych powyżej zasad. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia i pomocy przy usystematyzowaniu wiedzy w tym zakresie, polecam e-book dotyczący zakończenia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z przykładowym, wzorcowym sprawozdaniem, który znajdziesz na stronie https://anetaszostak.pl/kursy-i-materialy/

Staż na stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych

Trochę inaczej ma się sytuacja nauczycieli kontraktowych, którzy rozpoczęli lub rozpoczną staż na stopień nauczyciela mianowanego. Przepisy przejściowe obowiązują aż do końca sierpnia 2027 roku. Do tego czasu wszyscy nauczyciele kontraktowi rozpoczynają lub kontynuują rozpoczęte staże według przepisów dotychczasowych zgodnie z zapisem art. 10. 1. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, gdzie czytamy „Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych”. Ale pojawiają się tu rozwiązania przejściowe dotyczące dwóch grup nauczycieli, którzy:

  • przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego – wymiar ich stażu na stopień nauczyciela mianowanego (2 lata i 9 miesięcy) skraca się o rok;
  • w przypadku nauczycieli, którzy odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r. – staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli jesteś nauczycielką, która w roku szkolnym 2018/2019 realizowała staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy, to Twój staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa (jeśli rozpoczęłaś go w roku szkolnym 2022/2023) lub będzie trwał (jeśli jeszcze go nie rozpoczęłaś) tylko 9 miesięcy. Tak jak do tej pory opracowujesz plan rozwoju zawodowego, realizujesz działania zapisane w tym planie. Jesteś pod opieką wskazanego przez dyrektora opiekuna stażu. Po zakończeniu tego bardzo trudnego i krótkiego stażu masz obowiązek przygotować i przedłożyć dyrektorowi w terminie 7 dni sprawozdanie z realizowanego stażu. Wniosek wraz z załącznikami przedkładasz w organie prowadzącym przedszkole zgodnie z zapisem w § 9. 1. Postępowanie egzaminacyjne odbywało się będzie zgodnie z zapisem w § 12. 1 z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 2200).

Jeśli jesteś nauczycielką, która rozpoczęła staż w roku szkolnym 2021/2022, to Twój staż skraca się o rok. Dotyczy to wszystkich staży na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczętych we wrześniu 2021, we wrześniu 2022 roku oraz wszystkich kolejnych staży, aż do roku 2027, kiedy to najpóźniej do końca sierpnia należy zakończyć postępowanie egzaminacyjne.  

Co do zasady należy tu zapamiętać pewną zależność:

  • jeśli odbyłaś staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwający 9 miesięcy – Twój staż na stopień nauczyciela mianowanego odbywał się będzie na dotychczasowych zasadach i trwał będzie rok i 9 miesięcy;
  • jeżeli odbyłaś staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwający 12 miesięcy i przed 1 września 2022 nie rozpoczęłaś stażu – Twój staż na stopień nauczyciela mianowanego odbywał się będzie na dotychczasowych zasadach i trwał będzie 9 miesięcy.

W opisanych powyżej stażach nadal obowiązuje plan rozwoju zawodowego, opiekę nad stażystą pełni opiekun stażu wskazany przez dyrektora, opiekun przedkłada dyrektorowi projekt oceny dorobku zawodowego, a dyrektor ocenia stopień realizacji planu na podstawie przedłożonego przez nauczyciela sprawozdania i na tej podstawie przygotowuje nauczycielowi ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Nie mamy tu obowiązku dokonywania zmian w planach pod nowe przepisy. Rozliczamy się z planów napisanych na podstawie rozporządzenia z 2018 roku i według zapisów z tego rozporządzenia przygotowujemy dokumentację oraz przygotowujemy się do spotkań z komisjami egzaminacyjną czy kwalifikacyjną również zgodnie z zapisami w rozporządzenia z 2018 roku.  

Jeśli potrzebujesz wsparcia i pomocy w tym zakresie, sięgnij do e-booka dotyczącego zakończenia stażu na stopień nauczyciela mianowanego, gdzie znajdziesz również w załączniku przykładowe wzorcowe sprawozdanie. Znajdziesz go na stronie https://anetaszostak.pl/kursy-i-materialy/

§ Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Aneta Szostak-Sulewska
Ekspertka w zakresie awansu zawodowego nauczycieli
Data publikacji wpisu:
28
-
06
-
2023

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu