Zarządzanie przedszkolem

Grupy łączone w przedszkolu – jak prowadzić dzienniki

Prowadzenie dzienników w grupach łączonych w przedszkolu często jest kłopotliwe ze względu na dokumentację. Ten artykuł wyjaśni, jak prowadzić je poprawnie.

Wspólny dziennik, czy dwa osobne?

Dyrektorzy i nauczyciele często zadają sobie pytanie, jak prowadzić dziennik w grupie łączonej? Czy wystarczy jeden i wpisywać do niego tematykę z dwóch oddziałów, czy podzielić grupę na oddzielne dwa dzienniki? A co zrobić w przedszkolu, w którym mamy grupę łączoną od 3 do 6 lat?

Dokumentuj oddzielnie

Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, jasno określa sposoby prowadzenia dzienników.

Zajęcia prowadzone w grupach łączonych należy dokumentować oddzielnie w dziennikach poszczególnych grup.

Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

Do dziennika przedszkola należy wpisać:

  • nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,
  • daty i miejsca urodzenia dzieci,
  • adresy zamieszkania dzieci,
  • imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka,
  • adresy poczty elektronicznej rodziców, jeżeli je posiadają,
  • numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
  • tematy przeprowadzonych zajęć,
  • godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu, a przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

Przedszkole ma obowiązek prowadzić również dzienniki innych zajęć, niż zajęcia wpisywane do dziennika zajęć przedszkola, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci.

Wspólny dziennik

Dopuszcza się jednak możliwość odstąpienia od zasady prowadzenia dziennika dla każdego oddziału. Obecnie ułatwiają to wydawnictwa edukacyjne, które rozwiązują problem grup łączonych, tworząc przewodniki i dostosowując materiał odpowiedni dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz w wieku 5-6 lat. Korzystając z takiego programu, możemy z łatwością wpisywać w dziennik jeden temat dla dwóch grup wiekowych. Propozycje zapisów w dziennikach uwzględniają różne zadania dla poszczególnych grup wiekowych.

§ Podstawa Prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
13
-
01
-
2023

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu