Zautomatyzuj uzupełnianie listy obecności dzieci oraz ewidencję czasu pracy pracowników dzięki czytnikom montowanym w Twojej placówce

Prowadź ewidencję czasu pobytu dzieci oraz pracowników w placówce wykorzystując czytniki montowane w obiekcie. Po odbiciu karty RFID, breloka RFID lub wpisaniu kodu PIN przypisanego indywidualnie do dziecka, lub pracownika, system umożliwi wejście do placówki, a ponadto zapisze obecność i/lub godziny przyjścia i wyjścia do/z placówki. Dzięki zastosowaniu urządzeń, do placówki mogą wejść tylko osoby upoważnione przez właściciela, a dodatkowo placówka ma dostęp do całej historii odwiedzin.

Automatyczna ewidencja czasu pracy i obecności dzieci wraz z kontrolą dostępu do obiektu

Montowane urządzenia automatycznie zapiszą obecność dziecka w dzienniku elektronicznym i zanotują godziny pracy pracowników.

Urządzenia do ewidencji czasu pobytu w placówce

Montowane czytniki pozwalają na ewidencję czasu pobytu dziecka w placówce za pomocą kart RFID, breloków RFID lub kodów PIN przypisanych indywidualnie do każdego dziecka. Dodatkowo urządzenia można połączyć z drzwiami do placówki, które po odbiciu karty RFID, breloka RFID lub wpisaniu kodu PIN będą automatycznie otwierane. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo w placówce, ponieważ możliwość wejścia mają tylko te osoby, które uzyskały dostęp od placówki.

Umów prezentację

Ewidencja obecności dzieci

Czytniki umożliwiają wybór opcji naliczania godzinowego lub całodniowego. Wybierając naliczanie godzinowe, system zapisze dokładną godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z placówki natomiast opcja naliczania całodniowego oznaczy obecność dziecka na liście obecności oraz w dzienniku.

Umów prezentację

Automatyczne zaznaczanie obecności w dzienniku elektronicznym

Po odbiciu karty RFID, breloka RFID lub wprowadzeniu kodu PIN system automatycznie przypisze obecność i/lub godziny przyjścia/wyjścia dziecka do placówki. Wprowadzone obecności wraz z godzinami będą automatycznie zaznaczane w dzienniku elektronicznym i na liście obecności.

Umów prezentację

Możliwość ręcznego dodawania i edytowania godzin

Aplikacja umożliwia ręczne wprowadzanie obecności, godzin przyjścia i wyjścia, jak również ich edycję.

Umów prezentację

Weryfikacja aktualnej liczby dzieci w czasie rzeczywistym

W aplikacji dostępny jest widok podsumowania bieżącego dnia, który umożliwia szybką weryfikację aktualnej liczby dzieci w placówce w czasie rzeczywistym z podziałem na poszczególne grupy. Dodatkowo wykres przedstawia średnie miesięczne obłożenie obrazując w których godzinach w placówce jest najwięcej dzieci. Na tej podstawie można dostosować grafik pracowników.

Umów prezentację

Automatyczne generowanie rozliczeń

Na podstawie zgromadzonych danych o obecności dziecka w placówce, aplikacja automatycznie wygeneruje rozliczenie dla rodziców uwzględniając godziny nieobecności dziecka oraz odliczając kwotę za posiłki.

Umów prezentację

Ewidencja czasu pracy pracowników

Montaż urządzeń pozwala również na ewidencję czasu pracy pracowników. Dzięki wykorzystaniu kart RFID, breloków RFID lub kodów PIN godziny przyjścia i wyjścia będą automatycznie oznaczane na grafiku. Dodatkowo system automatycznie podliczy godziny pracy oraz ewentualne nadgodziny. Tym samym eliminuje to potrzebę prowadzenia dodatkowych list obecności przeznaczonych dla pracowników.

Umów prezentację

Grafik pracy pracowników

Aplikacja daje możliwość stworzenia grafiku pracy pracowników uwzględniając planowane i rzeczywiste godziny pracy.

Umów prezentację

Raport listy godzin dla pracowników

Placówka ma możliwość wygenerowania raportu przedstawiającego zestawienie przepracowanych godzin pracowników w wybranym miesiącu.

Umów prezentację

Historia pobytu w placówce

Urządzenia zapisują całą historię wejść oraz wyjść do/z placówki, dzięki czemu w każdej chwili istnieje możliwość skontrolowania wizyt obiektu.

Umów prezentację

Funkcje za pomocą których połączysz automatyczne listy obecności z kontrolą dostępu do obiektu

Czytniki

Kontrola dostępu

Połączenie z zamkiem w drzwiach

Karty, breloki lub kody PIN

Naliczanie godzinowe

Naliczanie całodniowe

Automatyczne listy obecności

Opcja edycji obecności

Weryfikacja obłożenia placówki

Automatyczne rozliczenia

Czas pracy pracowników

Grafik pracy

Raporty

Historia pobytu

Automatyczna lista obecności  z urządzeniami do ewidencji czasu pobytu w placówce!

Odkryj możliwości urządzeń do ewidencji czasu pobytu w placówce. Umów się na bezpłatną prezentację aplikacji.

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!

Poznaj wszystkie rozwiązania aplikacji