Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

W Inso możesz przygotować listę dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe! Ułatwi to późniejsze rozliczenia - płatności za zajęcia będą naliczane automatycznie.

Lista zajęć dodatkowych

Stwórz rozpiskę zajęć dodatkowych w placówce oraz listę dzieci, które uczęszczają na poszczególne lekcje. Dzięki temu nauczyciele mogą łatwo sprawdzić, kto powinien uczestniczyć w zajęciach. Dodatkowe koszty są automatycznie doliczane na koniec miesiąca do rachunku rodziców.

Rozwijaj swoją placówkę razem z nami
Zapytaj o ofertę