Aktywności

Z pomocą naszej aplikacji z łatwością poinformujesz rodzica, o tym jak jego dziecko spędziło dzień – np. czy spało, zjadło obiad lub czy było na spacerze. Niezastąpiony w żłobkach, pomocny w przedszkolach!

Aktywności

W dowolnym momencie dnia informuj rodziców, jak mija dzień dziecku. Wysyłaj automatyczne powiadomienia o zjedzonym posiłku, odbytej drzemce, spacerze czy każdej innej aktywności, jaką tylko wprowadzisz do aplikacji!

Twórz i rozbudowuj listy aktywności

W ramach naszej aplikacji sam możesz tworzyć listy aktywności, o których chcesz powiadamiać rodziców. W dowolnym momencie korzystania z aplikacji możesz je edytować bądź też dodawać nowe aktywności. Co ważne, możesz tworzyć nieskończenie wiele aktywności i sam ustalać rodzaj ich szczegółowości, np. obiad zjedzony lub obiad zjedzony w całości, obiad zjedzony w połowie.

Informuj rodziców o aktywnościach dziecka w ciągu dnia

Dodawanie aktywności do danego dziecka odbywa się z poziomu listy obecności. Wystarczy wybrać dziecko, rozwinąć listę, i wybrać z wprowadzonych wcześniej aktywności, te które chcemy właśnie przekazać rodzicowi. Wysyłka powiadomienia odbywa się automatycznie – informacja o aktywności zostanie wyświetlona rodzicowi na tablicy ogłoszeń.

Korzystaj z przyjaznego edytora aktywności

Nasza aplikacja umożliwia korzystanie z przyjaznego w obsłudze i atrakcyjnego wizualnie edytora aktywności. Wprowadzając daną aktywność do aplikacji możemy określić nie tylko jej nazwę, np. sen, ale także przypisać do niej ikonę, wybrać kolorystykę oraz określić poziom szczegółowości informacji – jeżeli uważamy, że dana aktywność wymaga przekazania dodatkowego komentarza dla rodzica – możemy zaznaczyć taki wymóg. Co ważne, wszystkie powiadomienia wysłane do rodziców są personalizowane – nasz system sam pobiera informację o imieniu dziecka, a także dostosowuje formę komunikatu dla dziewczynek i chłopców!

Gromadź historię aktywności dziecka

Dzięki licznym funkcjom moduł umożliwia gromadzenie kompleksowej historii aktywności dziecka i pozwala skorzystać z niej, kiedy tylko zaistnieje taka potrzeba.

Rozwijaj swoją placówkę razem z nami
Zapytaj o ofertę