Rozliczenia

Ustawienia rozliczeń

Zaktualizowano
:
13 marca 2020

Aby skonfigurować rozliczenia, po wybraniu placowki należy wejść w zakładkę "Ustawienia".

Wysokość czesnego powinna być już ustawiona w pierwszych krokach, jeśli z jakiegoś powodu krok ten został pominięty, należy wybrać opcję naliczania czesnego według stałej kwoty miesięcznie lub naliczanie godzinowe.

Kolejnym krokiem jest konfiguracja opłaty za posiłki, opłaty te dodawane są do czesnego jednak można je liczyć w następujące sposoby:

 1. Do kwoty czesnego zostanie doliczona cena za posiłki pomnożona przez liczbę dni w aktualnym miesiącu minus nieobecności z poprzedniego miesiąca. Koszt posiłków za dni w których dziecka nie było w placówce zostanie odliczony. Rozliczenie za miesiąc do przodu wygląda następująco: CZESNE + (CENA ZA POSIŁKI x (LICZBA DNI W AKTUALNYM MIESIĄCU - NIEOBECNOŚCI Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA))

 2. Do kwoty czesnego zostanie doliczona cena za posiłki pomnożona przez liczbę dni w poprzednim miesiącu minus nieobecności z poprzedniego miesiąca. W tym przypadku równiez zostanie odliczony koszt posiłków za dni w których dziecka nie było w placówce.

Rozliczenie za poprzedni miesiąc wygląda następująco: CZESNE + (CENA ZA POSIŁKI x (LICZBA DNI W POPRZEDNIM MIESIĄCU - NIEOBECNOŚCI Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA))

 1. Koszt posiłków jest jako stała wliczona w czesne. W przypadku takiego ustawienia w rozliczeniach nie ma dodatkowo uwzględnionej opłaty za posiłki (cena diety x liczba dni). Kwota za posiłki odliczana jest od podanego w ustawieniach czesnego.

Rozliczenie będzie wyglądać następująco: CZESNE - (CENA ZA POSIŁKI JEDNODNIOWA x ZGŁOSZONE NIEOBECOŚCI W POPRZEDNIM MIESIĄCU) W polu Rozliczanie posiłków określają Państwo, czy system ma odliczać tylko kwoty za posiłki w dniach kiedy dziecko miało zgłoszoną nieobecność, czy w każdym dniu kiedy dziecka nie było w placówce, bez względu na to czy nieobecność została zgłoszona, czy też nie.

Następną opcją w ustawieniach jest wskazanie godziny, do której rodzic może zgłosić nieobecność dziecka. Ma ona zastosowanie jeżeli wcześniej wybrali Państwo, że opłaty mają być naliczane tylko za zgłoszone nieobecności. W innym przypadku zgłaszanie nieobecności dzieci nie ma wpływu na rozliczenia.

Kolejno nalezy przejść do ustawień opłat. W tym miejscu musisz również podać numer konta bankowego i dane do wpłaty, które będą widoczne dla rodziców zarówno w aplikacji mobilnej jak i w drukowanych blankietach do wpłat.

W polu “Termin płatności” podaj dzień miesiąca, do którego rodzice muszą dokonać płatności. Domyślne ustawienie to 10., ale możesz je zmodyfikować według zasad panujących w placówce.

Następnie można zaznaczyć czy chcą Państwo generować unikalny tytuł przelewu dla rodziców - jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, przy danych do przelewu, rodzic zobaczy również jego tytuł, który powinien uzupełnić wykonując przelew. Tytuł ten jest cały czas jednakowy dla danego dziecka. Wpisanie tej wartości pozwoli przy korzystaniu z opcji “Import płatności” automatycznie przypisać płatności do dzieci, a cały proces stanie się jeszcze bardziej bezobsługowy - nawet dla nowych dzieci. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale Import płatności.

Kolejny krok to uruchomienie płatności internetowych dla rodziców. Jeśli wyrażamy zgodę na to, aby rodzic mógł opłacić rozliczenie bezpośrednio w aplikacji za pomocą szybkiego przelewu klikamy w opcję włącz płatności internetowe dla rodziców.

Aplikacja daje również możliwość naliczania odsetek od spóźnionych płatności. Jeśli chcemy, aby uruchomić tą opcję należy kliknąć naliczaj odsetki za opóźnienie we wpłatach. Następnie pojawi się okienko z którego mozemy wybrać wartość oraz typ naliczania. Możemy ustawić odesteki:

 • procentowe w skali rocznej,
 • procentowe w skali miesięcznej,
 • złotówki za każdy spóźniony dzień.

W 2020 roku ustawowe odsetki wynoszą 11,5% w skali rocznej.

System pozwala również na wygenerowanie faktur za rozliczenie i pobieranie ich przez rodziców. Jeśli chcemy wprowadzić taką opcję w placówce wystarczy zaznaczyć taką opcję. Mamy również możliwość zaznaczenia czy chcemy, aby na fakturze wyświetlało się również imię i nazwisko dziecka. Na fakturze będą podstawowe informacje:

 • numer faktury,
 • data wystawienia,
 • termin płatności,
 • dane nabywcy, rodzica, które uzupełniamy podczas dodawania dziecka,
 • dane sprzedawcy wraz z numerem konta,
 • wyszczególnione pozycje faktury w tym czesne, wyżywienie i zajęcia dodatkowe.

Na samym końcu zapisujemy wszystkie ustawienia i możemy przystąpić do korzystania z aplikacji.