Informacje ogólne

Pierwsze kroki w aplikacji

Zaktualizowano
:
January 11, 2020

Naszego systemu można używać za pośrednictwem przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu pod adresem app.inso.pl oraz na smartfonach i tabletach z systemami iOS i Android dzięki dedykowanym aplikacjom:

Aplikacja iOS Aplikacja Android

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie całego systemu, na samym początku należy wykonać podstawowe czynności, które posłużą do sprawnego korzystania z aplikacji.

Dodanie pierwszej placówki

Po pierwsze, należy utworzyć placówkę i uzupełnić jej podstawowe dane. W tym celu przejdź do zakładki “Lista placówek”, a następnie kliknij przycisk ”Dodaj +”.

W formularzu należy uzupełnić nazwę - która będzie widoczna tylko wewnątrz systemu dla pracowników, pełną nazwę - która będzie się wyświetlać na generowanych raportach (np. w rozliczeniach) oraz w aplikacji rodziców. Dodatkowo określ rodzaj i typ placówki.

Ostatnim polem jest ustawienie wysokości czesnego w placówce. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w dalszych krokach można ustawić inne czesne dla grupy, a nawet indywidualnie dla danego dziecka.

Dodawanie nowej placówki

Po drugie konieczne jest dodanie minimum jednej grupy dzieci, a następnie skonfigurowanie diety i kosztów posiłków. Dodanie grupy musi nastąpić przed dodaniem dzieci do placówki, do której będą przypisane. Grup w aplikacji można dodawać nieskończenie wiele.

Dodawanie grupy

Aby dodać grupę należy przejść do zakładki “Grupy” widocznej w lewym menu, a następnie kliknąć “+ Dodaj”. W formularzu wprowadź nazwę dodawanej grupy.

Jeśli chcą Pańswto zdefiniować inne ustawienie wysokości czesnego, należy zaznaczyć opcję “Ustaw czesne inne niż dla placówki". W polu, które pokaże się poniżej, należy wpisać wartość czesnego dla dzieci uczęszczających do dodawanej grupy. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć “Zapisz” - grupa zostanie stworzona i zobaczą Państwo całą listę grup.

Dodawanie grupy

W celu przełączenia podglądu z grupy np. “A” do grupy “B” należy wybrać interesującą nas grupę z górnego paska w aplikacji, rozwijając opcję “Aktualna grupa”. Pozwoli to na przefiltrowanie wszystkich widocznych na ekranie danych (np. dzieci na liście) według grupy.

Zmiana grupy

Diety i posiłki

Konfiguracji diet i kosztów posiłków dokonuje się dla każdej placówki oddzielnie.

Z lewego menu należy wybrać zakładkę “Posiłki”, aby dodać nowy kliknij w przycisk “Dodaj +”. W formularzu nalezy podać nazwę oraz opcjonalnie opis diety. Następnie uzupełnij warianty cenowe. Do każdej z diet można dodać różne warianty wraz z różnymi cenami i dodatkową nazwą. Można na przykład rozróżnić wielkość porcji czy liczbę posiłków w ciągu dnia.

Diety i posiłki

W każdej chwili można edytować dietę dla danego dziecka. Należy wejść w “edycję dziecka” i w sekcji “Dieta” wybierać z listy podpowiedzi interesującą nas dietę. Gdy do diety zostaną przypisane dzieci, codziennie w pulpicie będzie widoczna liczba posiłków do zamówienia na dany dzień.

Widok podsumowania placówki

Zgłaszanie nieobeności przez rodziców

Kolejny krok to ustawienie godziny, do której rodzice mogą zgłaszać nieobecności. Ustawień tych należy dokonać wchodząć w "Ustawienia", a następnie należy wpisać godzinę, do której rodzice mogą zgłaszać nieobecności oraz wybierać jedną z opcji, czy to ma być w dniu zgłoszenia czy może w dniu poprzedzającym nieobecność.

Ustawienia placówki

Następny krok niezbędny do funkcjonowania aplikacji to uzupełnienie listy dzieci. Więcej szczegółów na temat można znaleść w osobnym rozdziale o nazwie "Dzieci".

Konta pracowników

Ostatni z podstawowych kroków to dodanie pracowników do poszczególnych placówek.

Z aplikacji od strony placówki może korzystać wielu użytkowników z różnymi poziomami uprawnień. Jeśli chcą Państwo dodać nowego pracownika, należy kliknąć przycisk “Dodaj +”. W formularzu należy uzupełnć imię i nazwisko, adres e-mail. Następnie rolę użytkownika - jeśli nie wiedzą Państwo jaką wybrać proszę zobaczyć na zestawienie ról i uprawnień (aby zobaczyć, należy być zalogowanym w systemie).

Tworzenie konta pracownika

Jeśli uzupełnili Państwo wszystkie dane należy kliknąć “Zapisz”. Konto zostanie założone, a użytkownik na swojego maila otrzyma dane do logowania. Po wejściu do zakładki “Pracownicy” zobaczą Państwo listę wszystkich założonych kont wraz z informacjami o roli, przypisanej placówce i grupie.

To tylko kilka z głównych punktów, które należy uzupełnić na samym początku, ale zdecydowanie pomocnych w dalszym korzystaniu z aplikacji.

Zacznij już dziś!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie korzyści daje inso, skontaktuj się z nami!