Informacje ogólne

Pierwsze kroki w aplikacji

Zaktualizowano
:
24 marca 2020

Naszego systemu można używać za pośrednictwem przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu pod adresem app.inso.pl oraz na smartfonach i tabletach z systemami iOS i Android dzięki dedykowanym aplikacjom:

Aplikacja iOS Aplikacja Android

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie całego systemu, na samym początku należy wykonać podstawowe czynności, które posłużą do sprawnego korzystania z aplikacji.

Dodanie pierwszej placówki

Po pierwsze, należy utworzyć placówkę i uzupełnić jej podstawowe dane. W tym celu przejdź do zakładki “Lista placówek”, a następnie kliknij przycisk ”Dodaj +”.

W formularzu należy uzupełnić nazwę - która będzie widoczna tylko wewnątrz systemu dla pracowników, pełną nazwę - która będzie się wyświetlać na generowanych raportach (np. w rozliczeniach) oraz w aplikacji rodziców. Dodatkowo określ rodzaj i typ placówki.

Ostatnim polem jest ustawienie wysokości czesnego w placówce. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w dalszych krokach można ustawić inne czesne dla grupy, a nawet indywidualnie dla danego dziecka.

Po drugie konieczne jest dodanie minimum jednej grupy dzieci, a następnie skonfigurowanie diety i kosztów posiłków. Dodanie grupy musi nastąpić przed dodaniem dzieci do placówki, do której będą przypisane. Grup w aplikacji można dodawać nieskończenie wiele.

Dodawanie grupy

Aby dodać grupę należy przejść do zakładki "Dzieci", kolejno “Grupy”, a następnie kliknąć “+ Dodaj”. W formularzu wprowadź nazwę dodawanej grupy.

Jeśli chcą Pańswto zdefiniować inne ustawienie wysokości czesnego, należy zaznaczyć opcję “Ustaw czesne inne niż dla placówki". W polu, które pokaże się poniżej, należy wpisać wartość czesnego dla dzieci uczęszczających do dodawanej grupy. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć “Zapisz” - grupa zostanie stworzona i zobaczą Państwo całą listę grup.

W celu przełączenia podglądu z grupy np. “A” do grupy “B” należy wybrać interesującą nas grupę z górnego paska w aplikacji, rozwijając opcję “Aktualna grupa”. Pozwoli to na przefiltrowanie wszystkich widocznych na ekranie danych (np. dzieci na liście) według grupy.

Diety i posiłki

Konfiguracji diet i kosztów posiłków dokonuje się dla każdej placówki oddzielnie.

Z lewego menu należy wybrać zakładkę “Posiłki”, aby dodać nowy kliknij w przycisk “Dodaj +”. W formularzu nalezy podać nazwę oraz opcjonalnie opis diety. Następnie uzupełnij warianty cenowe. Do każdej z diet można dodać różne warianty wraz z różnymi cenami i dodatkową nazwą. Można na przykład rozróżnić wielkość porcji czy liczbę posiłków w ciągu dnia.

W każdej chwili można edytować dietę dla danego dziecka. Należy wejść w “edycję dziecka” i w sekcji “Dieta” wybierać z listy podpowiedzi interesującą nas dietę. Gdy do diety zostaną przypisane dzieci, codziennie w pulpicie będzie widoczna liczba posiłków do zamówienia na dany dzień.

Zgłaszanie nieobeności przez rodziców

Kolejny krok to ustawienie godziny, do której rodzice mogą zgłaszać nieobecności. Ustawień tych należy dokonać wchodząć w "Ustawienia", a następnie należy wpisać godzinę, do której rodzice mogą zgłaszać nieobecności oraz wybierać jedną z opcji, czy to ma być w dniu zgłoszenia czy może w dniu poprzedzającym nieobecność.

Następny krok niezbędny do funkcjonowania aplikacji to uzupełnienie listy dzieci. Więcej szczegółów na temat można znaleść w osobnym rozdziale o nazwie "Dzieci".

Konta pracowników

Ostatni z podstawowych kroków to dodanie pracowników do poszczególnych placówek.

Z aplikacji od strony placówki może korzystać wielu użytkowników z różnymi poziomami uprawnień. Jeśli chcą Państwo dodać nowego pracownika, należy kliknąć przycisk “Dodaj +”. W formularzu należy uzupełnć imię i nazwisko, adres e-mail. Następnie rolę użytkownika - jeśli nie wiedzą Państwo jaką wybrać proszę zobaczyć na zestawienie ról i uprawnień (aby zobaczyć, należy być zalogowanym w systemie).

Jeśli uzupełnili Państwo wszystkie dane należy kliknąć “Zapisz”. Konto zostanie założone, a użytkownik na swojego maila otrzyma dane do logowania. Po wejściu do zakładki “Pracownicy” zobaczą Państwo listę wszystkich założonych kont wraz z informacjami o roli, przypisanej placówce i grupie.

To tylko kilka z głównych punktów, które należy uzupełnić na samym początku, ale zdecydowanie pomocnych w dalszym korzystaniu z aplikacji.