Informacje ogólne

Moduł wiadomości

Zaktualizowano
:
13 marca 2020

Za pomocą modułu wiadomości możesz szybko skontaktować się z rodzicami i pracownikami w formie wbudowanego w aplikację czatu. Moduł ten spełnia trzy podstawowe funkcje:

  • ułatwia kontakt placówki z rodzicami,
  • ułatwia kontakt rodziców z placówką,
  • usprawnia wewnętrzną komunikację w placówce między pracownikami.

Do wszystkich wiadomości ma dostęp dyretkor lub właściciel placówki, może on na bieżąco śledzić korespondencję pracowników z rodzicami, a co istotne wszystkie informacje od rodziców mogą być zebrane w jednym miejscu.

Ważne!

Moduł wiadomości jest dostępny w pakiecie standardowym, jeśli nie możesz z niego skorzystać skontaktuj się z działem obsługi klienta, który poinstruuje, co należy zrobić, aby otrzymać do niego dostęp.

Aby rozpocząć korzystanie z modułu należy wejść w zakładkę abonamet, a następnie przejść do sekcji wiadomości. Klikając włącz moduł wiadomości uruchamiamy czat, a następnie wybieramy z dostępnych opcji, formy kontaktu dla placówki. Zaznaczamy czy chcemy aby:

  • pracownicy mogli wysyłać wiadomości do rodziców,
  • rodzice mogli wysyłać wiadomości do dyrektora,
  • pracownicy mogli się kontaktować miedzy sobą.

Po zapisaniu można rozpocząć korzystanie z modułu wiadomości.

Moduł wiadomości w aplikacji znajduje się po prawej stronie i jest oznaczony ikoną koperty.

Klikając na kopertę pokażą nam się wszystkie wysłane wiadomości. Aby wysałać nową, wystarczy kliknąć w przycisk nowa wiadomość lub napisz nową wiadomość. Pojawi nam się okienko, w którym uzupełniamy imię i nazwisko osoby, do której chcemy daną wiadomość wysłać. Po wpisaniu kilku pierwszych liter system automatycznie podpowie nam osoby o konkretnych danych. Następnie uzupełniamy treść i wysyłamy ją do danej osoby.