Informacje ogólne

Konta pracowników

Zaktualizowano
:
16 marca 2020

Z aplikacji z poziomu placówki może korzystać wiele pracowników z różnymi poziomami uprawnień. Aby dodać nowego pracownika należy wejść zakładkę pracownicy i kliknąć przycisk dodaj. W formularzu uzupełniamy wszystkie dane, imię i nazwisko, adres email oraz określamy rolę użytkownika.

Jeżeli nie wiemy jaką wybrać należy wejść w zestawienie ról i uprawnień, pojawią się szczegóły dotyczące uprawnień przypisanych do konkretnej roli.

Pracownik z ograniczonymi uprawnieniami ograniczonymi ma wgląd do listy dzieci, obecności oraz do podglądu zgłoszonych nieobecności. Nie może wprowadzać żadnych danych do systemu.

Pracownik z podstawowymi uprawnieniami ma dostęp do podglądu pulpitu przypisanej placówki lub grupy, widzi listę dzieci, może zgłaszać nieobecności oraz ma wgląd do zajęć dodatkowych. Nie może natomiast wprowadzać żadnych innych zmian w aplikacji.

Pracownik z uprawnieniami rozszerzonymi może dodatkowo edytować informacje o dziecku, ma wgląd do posiłków oraz do rozliczeń.

Dyrektor posiada pełne uprawnienia do wszystkich funkcjonalności w obrębie wskazanych placówek z wyjątkiem importu płatności i zarządzania abonamentem.

Właściciel również posiada pełne uprawnienia do wszystkich modułów i funkcji.

Określając rolę dla pracownika, można również określić placówkę do której będzie miał on dostęp. Jeśli żadna nie zostanie zaznaczona, oznacza to, że pracownik otrzyma dostęp do wszystkich placówek. Dla osób o roli pracownik po wybraniu placówki można dodatkowo określić grupę do której ma dostęp. Po uzupełnieniu wszystkich danych, zapisujemy ustawienia. Konto zostaje założone, a użytkownik na swojego maila otrzymuje automatycznie dane do logowania.