Rozliczenia

Powiadomienia o płatności dla rodziców

Zaktualizowano
:
1 kwietnia 2020

Aplikacja wysyła automatycznie powiadomienia o platności do rodziów.

Pierwsze powiadomienie o wystawionym rachunku rodzic otzymuje w momencie wysłania rozliczenia przez placówkę. Powiadomienie jest wysyłane na telefon poprzez aplikacje i mailowo. Rodzic wchodząc na swój profil zobaczy rozliczenie z danego miesiąca, szczegóły konkretnej opłaty, wysokość czesnego, koszt posiłków i zajęć dodatkowych. Ma możliwość pobrania faktury i uregulowania należności za pomocą szybkiej płatności.

Kolejne powiadomienie jest wysyłane w dniu, w którym mija termin płatności. Rodzic dostaje przypomnienie o nieuregulowanym rachunku na telefon poprzez aplikację jak również drogą mailową.

Dyrekcja placówki może zarządzać takimi powiadomieniami wchodząc w zakładkę aplikacja, a następnie powiadomienia. Jeśli chcemy aby takie powiadomienia wysyłane były automayucznie zaznaczamy obydwie opcje, czyli powiadomienia o nowych rozliczeniach oraz przypomnienia o zapłacie. Jeśli nie należy odznaczyć lub wybrać tylko tą, która ma obowiązywać w placówce.