Rozliczenia

Ponowne generowanie rozliczenia

Zaktualizowano
:
11 stycznia 2020

Wygenerowane rozliczenie uwzględnia kwoty, jakie były ustawione na koniec poprzedniego miesiąca. Mowa tutaj o wysokości czesnego, wysokości opłaty za posiłki, czy zajęciach dodatkowych. Wszelkie zmiany np. wysokości czesnego, ustawienie indywidualnej stawki za czesne itp., nie wpływają bezpośrednio na widoczne już w systemie rozliczenie.

Do ponownego wyliczenia całego rozliczenia, służy opcja “Wygeneruj ponownie”. Aplikacja weźmie pod uwagę wszystkie kwoty, rodzaj diety i zajęcia dodatkowe, które zostały aktualnie ustawione.

Uwaga! Funkcja ta usunie wszystkie ręcznie wprowadzone informacje i edytowane rozliczenia.

Możesz wygenerować pojedyncze rozliczenie w jego szczegółach, klikając na ikonę zapętlonej strzałki, która znajduje się na dole tabeli z podsumowaniem.

Możesz to również zrobić masowo, na liście klikając w “Operacje”, a następnie “Wygeneruj ponownie”. Wygenerowane zostaną ponownie tylko rozliczenia widoczne na ekranie - jeśli miałeś wybraną uprzednio grupę, operacja będzie dotyczyć tylko rozliczeń z tej grupy.