Rozliczenia

Godzinowe naliczanie opłat

Zaktualizowano
:
January 11, 2020

W ustawieniach rozliczeń, należy ustawić Naliczanie czesnego na Naliczanie godzinowe i wprowadzić godziny w których pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny. Naliczanie godzinowe jest to naliczanie w którym w systemie zaznaczamy o której godzinę dziecko przyszło i o której opuściło placówkę. W takim ustawieniu system automatycznie nalicza opłatę za każdą rozpoczętą godzinę poza ustawionymi darmowymi godzinami.

Ustawienie naliczania godzinowego opłat

Poza tymi godzinami aplikacja będzie naliczała określoną kwotę za każdą rozpoczętą godzinę. Kwotę tą deklaruje się w edycji placówki, bądź indywidualnie w edycji grupy / dziecka.

Ustawienia opłaty dla placówki

Ważne! Jeśli placówka posiada indywidualne ustawienia rozliczeń zmian musisz dokonać także w kontekście tej placówki.

Po zmianie ustawień, na liście obecności pojawi się zielony przycisk który oznacza przyjście dziecka do placówki, po jego wciśnięciu w systemie zapisuje się godzina przyjścia i pokazuje czerwony przycisk oznaczający wyjście dziecka. Jeśli dziecko wychodzi, należy go kliknąć, a system zapisze godzinę wyjścia. Nie trzeba nigdzie notować tych godzin, aplikacja na ich podstawie wszystko wyliczy na koniec miesiąca.

Lista obecności - naliczanie godzinowe

W przypadku wprowadzenia złej godziny po kliknięciu na godzinę przyjścia / wyjścia pojawi się okno edycji umożliwiające zmianę godziny bądź jej usunięcie.

Edycja godziny przyjścia / wyjścia z placówki

Rodzice na swoim kalendarzu będą widzieć w jakich godzinach dziecko było każdego dnia, a na koniec miesiąca wszystkie godziny zostaną podliczone i będą widoczne na rozliczeniu.

Zacznij już dziś!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie korzyści daje inso, skontaktuj się z nami!