Rozliczenia

Godzinowe naliczanie opłat

Zaktualizowano
:
11 stycznia 2020

W ustawieniach rozliczeń, należy ustawić Naliczanie czesnego na Naliczanie godzinowe i wprowadzić godziny w których pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny. Naliczanie godzinowe jest to naliczanie w którym w systemie zaznaczamy o której godzinę dziecko przyszło i o której opuściło placówkę. W takim ustawieniu system automatycznie nalicza opłatę za każdą rozpoczętą godzinę poza ustawionymi darmowymi godzinami.

Poza tymi godzinami aplikacja będzie naliczała określoną kwotę za każdą rozpoczętą godzinę. Kwotę tą deklaruje się w edycji placówki, bądź indywidualnie w edycji grupy / dziecka.

Ważne! Jeśli placówka posiada indywidualne ustawienia rozliczeń zmian musisz dokonać także w kontekście tej placówki.

Po zmianie ustawień, na liście obecności pojawi się zielony przycisk który oznacza przyjście dziecka do placówki, po jego wciśnięciu w systemie zapisuje się godzina przyjścia i pokazuje czerwony przycisk oznaczający wyjście dziecka. Jeśli dziecko wychodzi, należy go kliknąć, a system zapisze godzinę wyjścia. Nie trzeba nigdzie notować tych godzin, aplikacja na ich podstawie wszystko wyliczy na koniec miesiąca.

W przypadku wprowadzenia złej godziny po kliknięciu na godzinę przyjścia / wyjścia pojawi się okno edycji umożliwiające zmianę godziny bądź jej usunięcie.

Rodzice na swoim kalendarzu będą widzieć w jakich godzinach dziecko było każdego dnia, a na koniec miesiąca wszystkie godziny zostaną podliczone i będą widoczne na rozliczeniu.