Posiłki

Konfiguracja posiłków z podziałem na dania

Zaktualizowano
:
11 stycznia 2020

Aplikacja umożliwia takie skonfigurowanie, aby możliwe były zarządzanie nie tylko dietą, lecz poszczególnymi posiłkami wchodzącymi w jej skład. Rodzice będą mogli zrezygnować np. ze śniadania, a system automatycznie przygotuje zamówienie uwzględniając oddzielnie ilość śniadań, obiadów i podwieczorków według zgłoszeń na dany dzień.

Aby włączyć taką konfigurację należy wejść w zakładkę "Ustawienia rozliczeń" w sekcji "Diety" zaznaczyć opcję “Włącz możliwość konfigurowania poszczególnych dań i ich odmawiania przez rodziców” w ten sposób dajemy rodzicom możliwość odmówienia wszystkich lub pojedynczych posiłków dziecka na dzień, w którym będzie ono nieobecne w placówce lub będzie nieobecne w porze dnia, w której dany posiłek będzie wydawany.

Jeśli zaznaczymy opcję “Rodzic może zmieniać dietę dziecka” wówczas rodzice z poziomu aplikacji mogą dokonywać zmian rodzaju diety oraz typów posiłków dziecka, wraz z opcją ustawienia połowy porcji, jeśli taka funkcja została przez Państwa zaznaczona w ustawieniach typów posiłków.

Konfiguracji diet, typów i kosztów posiłków dokonuje się dla każdej placówki oddzielnie. Z lewego menu należy wybrać zakładkę “Posiłki”, następnie “Typy posiłków”, aby dodać nowy posiłek należy kliknąć w przycisk “Dodaj +”. W formularzu podajemy nazwę oraz zaznaczamy czy jest możliwość zamówienie połowy porcji. Typów posiłków można dodawać nieskończenie wiele, wszystko zależy od tego ile posiłków jest wydawane w Państwa placówce.

Następnie przechodzimy do zakładki “Lista diet”, dodajemy diety za pomocą przycisku “Dodaj +”. Uzupełniamy nazwę, opis diety oraz ceny dla dodanych wcześniej typów posiłków.

Po dodaniu dzieci i przypisaniu diety dla każdego z nich wraz z ilością posiłków, można w szybki sposób podejrzeć, które dzieci są przypisane do konkretnej diety. Wystarczy kliknąć w daną dietę i mamy od razu podgląd listy dzieci wraz z podziałem na posiłki.

Aby zobaczyć ilość zamówionych posiłków na dany dzień, należy w sekcji “Posiłki” wejść w zakładkę “Zamówione posiłki”. W widoku tym, mamy podsumowanie wszystkich posiłków na dany dzień z podziałem na diety i posiłki wraz z uwzględnieniem dzieci przypisanych do diet.

Również w pulpicie codziennie będzie widoczne krótkie podsumowanie z liczbą posiłków na dany dzień. Z tego miejsca w szybki sposób można podejrzeć zamówienie klikając w przycisk “Zobacz zamówienie”.

Konfiguracja diety dla dziecka

Dietę dla każdego nowego dziecka konfigurujemy podczas dodawania dziecka wchodząc w zakładkę "Dzieci" za pomocą przycisku "Dodaj+". W sekcji "Dieta" wybieramy dietę z listy, a następnie zanzaczamy, które posiłki dziecko będzie miało przypisane w placówce na cały dzień. Można dodatkowo uzupełnić informację o diecie dziecka.