Informacje ogólne

Ustawienia dni wolnych w placówce

Zaktualizowano
:
11 marca 2020

W ciągu roku wypadają różne święta i dodatkowe dni wolne, w których placówka może zadecydować, że zajęcia nie odbędą się już znacznie wcześniej. Zazwyczaj takie informacje są podawane rodzicom już na początku roku przedszkolnego lub z odpowiednim wyprzedzeniem, aby rodzic mógł zorganizować dla dziecka odpowiednią opiekę.

W aplikacji Inso mamy możliwość ustawienia takich dni, aby system nie naliczał żadnych opłat w danym momencie. Aby tego dokonać należy wejśc w ustawienia, a następnie dni wolne. Pojawi nam się kalendarz, z którego wybieramy dni które mają być wolne i klikamy zapisz. Wówczas nie zostaną podliczone opłaty za czesne, posiłki i zajęcia dodatkowe.