Informacje ogólne

Pulpit - główny ekran placówki i grupy

Zaktualizowano
:
11 stycznia 2020

Pulpit jest podsumowaniem najważniejszych informacji o wybranej placówce bądź grupie. Można na niego wejść wybierając placówkę bądź grupę z listy lub zostać na niego automatycznie przekierowany po zalogowaniu, jeśli zostały Państwu nadane uprawnienia pracownika z dostępem tylko do konkretnej placówki bądź grupy.

Dane umieszczone na górze pulpitu uwzględniają podsumowanie aktualnego dnia, tj. liczbę obecnych dzieci (potwierdzonych na liście obecności), zgłoszone nieobecności na dzisiaj, zgłoszone nieobecności na jutro oraz liczbę wszystkich dzieci w placówce. Po kliknięciu na “liczbę zgłoszonych dzieci” można podglądnąć zgłoszenia, które w danym czasie wysłali rodzice.

Poniżej znajduje się szybka nawigacja, czyli menu dzięki któremu w łatwy sposób można przenieść się do innej zakładki wybranej placówki.

Posiłki na dziś

Istotnym elementem widocznym również w oknie pulpitu jest podsumowanie posiłków. Jest to liczba posiłków do zamówienia z podziałem na diety i ich warianty po uwzględnieniu zgłoszonych wcześniej nieobecności.

Zgłoszenia nieobecności

Poniżej znajduje się lista najbliższych zgłoszonych nieobecności oraz ostatnich zgłoszeń. Lista najbliższych nieobecności pokazuje nieobecności na dzień dzisiejszy i następny, zgłoszone przez rodziców. Ostatanie zgłoszenia nieobecności to lista podsumowywująca wszystkie nieobecności wszystkich dzieci w placówce.