Informacje ogólne

Historia zmian (changelog)

Zaktualizowano
:
January 11, 2020

Cały czas dodajemy w naszej aplikacji nowe funkcjonalności i ulepszenia. Poniżej znajduje się lista ostatnio wprowadzonych zmian.

9 stycznia 2020

  • Możliwość ustawienia własnego loga wyświetlanego w aplikacji i powiadomieniach mailowych dla rodziców

4 stycznia 2020

  • Integracja z firmą cateringową, ręczne bądź automatyczne wysyłanie zamówień posiłków
  • Dodanie możliwości edycji zgłoszeń nieobecności przez rodziców
  • Umożliwienie edycji danych kontaktowych z poziomu konta rodzica

30 grudnia 2019

  • Nowy moduł: osoby kontaktowe
  • Nowy moduł: osoby upoważnione do odbioru dziecka
  • Dodanie nowej roli dla pracowników z ograniczonymi uprawnieniami

20 grudnia 2019

  • Nowa organizacja ustawień placówki

3 grudnia 2019

  • Możliwość rozbicia diet na posiłki, odmawianie konkretnych posiłków przez rodziców

Zacznij już dziś!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie korzyści daje inso, skontaktuj się z nami!