Dzieci

Zarządzanie rodzeństwem

Zaktualizowano
:
11 stycznia 2020

Dla każdego dziecka istnieje możliwość ustawienia jego rodzeństwa, jeśli uczęszcza również do placówek na Państwa koncie w systemie. Połączenie dzieci w rodzeństwo przydatne jest m.in. w imporcie płatności - połączone w ten sposób dzieci mają wspólne konto rozliczeniowe.

Jeśli chcesz dodać rodzeństwo, w profilu dziecka pod podstawowymi informacjami w sekcji Rodzeństwo kliknij przycisk: “+ Dodaj”. Zostanie wyświetlone okno, w którym możesz wybrać brata/siostrę danego dziecka - aplikacja automatycznie podpowie Ci dzieci o tym samym nazwisku.

Następnie kliknij na wybrane dziecko, aby je zapisać. Zmiany te będą od razu widoczne dla wszystkich połączonych w ten sposób dzieci.

Co ważne, połączenie w ten sposób dzieci i stworzenie rodzeństwa nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalności w panelu rodzica. Rodzic musi dodać każde z dzieci osobno. Bez połączenia w rodzeństwo rodzic i tak będzie mógł opłacić rozliczenie jednym przelewem - tylko za dzieci dla których dane do wpłaty są identyczne.