Dzieci

Przenoszenie dziecka do innej placówki

Zaktualizowano
:
11 stycznia 2020

Aplikacja umożliwia również przeniesienie dziecka do innej placówki, spośród tych dodanych na Państwa koncie. Przejdź do edycji dziecka, następnie pod polem grupa kliknij w link przy informacji o przeniesieniu do innej placówki.

W otwartym formularzu wybierz nową placówkę, następnie grupę z tej placówki i nową dietę. W przypadku kont o ograniczonych prawach na liście zobaczysz tylko placówki i grupy do których posiadasz uprawnienia.

Co ważne, przeniesienie do innej placówki ma skutek natychmiastowy. Dziecko od razu zniknie z z poprzedniej listy i pojawi się w nowej. Poprzednie rozliczenia zostaną nadal na liście tam, gdzie dziecko uczęszczało wcześniej, a wszystkie nowe będą generować się dla nowej placówki, tak jak w przypadku każdego innego dziecka.