Dzieci

Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Zaktualizowano
:
21 stycznia 2020

Aplikacja pozwala na zarządzanie osobami uprawnionymi do odbioru dziecka i bezpieczne sprawdzenie tych osób przez pracowników.

Aby dodać osobę upoważnioną należy wejść w zakładkę dzieci, następnie w edycję dziecka i uzupełnić dane wraz z numerem dowodu osobistego. Podanie numeru dowodu jest całkowicie bezpieczne, dane te są przechowywane w zaszyfrowanej wersji, a dostęp do nich mają tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Odbiór dziecka z placówki

W momencie odbioru dziecka pracownik może łatwo sprawdzić, czy osoba jest upoważnina do odbioru dziecka. W panelu głównym, w sekcji szybka nawigacja należy kliknąć odbiór dziecka i wprowadzić numer dowodu osobistego podany przez osobę odbierającą dziecko.

Po wpisaniu numeru dowodu pojawi się informacja czy i jakie dzieci może odebrać dana osoba z placówki.