Dzieci

Osoby kontaktowe

Zaktualizowano
:
16 stycznia 2020

Aplikacja umożliwia zarządzanie osobami kontaktowymi, przypisanymi do każdego dziecka. Po wprowadzeniu kontaktw, zarówno dyrektor jak i pracownicy będą mieć je zawsze pod ręką.

Dodawanie osoby kontaktowej

Aby dodać osobę kontaktową z poziomu pracownika placówki, należy wejść w zakładkę dzieci, następnie klikamy na dziecko i wchodzimy w edycję dziecka. Następnie za pomocą przycisku dodaj+, dodajemy osobę uzupełniając jej podstawowe dane.

Konfigurowanie przez rodziców

Rodzic również może zarządzać danymi kontaktowymi, które będą wyświetlać się w informacjach o dziecku. Dane te są identyczne dla wszystkich dzieci na jednym koncie i każdy z rodziców posiadających konto może je edytować.

Aby dodać nową osobę kontaktową z poziomu rodzica, należy wejść w zakładkę dane kontaktowe, a następnie postępujemy identycznie jak w przypadku dodawania danych przez pracownika.