Dzieci

Lista obecności dzieci

Zaktualizowano
:
11 stycznia 2020

Lista obecności to miejsce, w którym do systemu wprowadza się informacje o obecnych dzieciach w każdym dniu. Do przełączania się między dniami użyj małego kalendarza pokazującego aktualny tydzień. Klikając w strzałki, możesz przejść do widoku kolejnego bądź poprzedniego tygodnia, a klikając w dni wybrać konkretną datę.

Nad listą znajduje się krótka statystyka dotycząca aktualnego dnia: liczba obecnych dzieci, liczba nieobecnych dzieci i jeszcze nie wprowadzonych do systemu obecności.

Lista zawiera wszystkie dzieci, które w danym dniu uczęszczają do placówki. Jeśli data dołączenia do placówki dziecka ustawiona jest na datę przyszłą, to nie będzie ono widoczne na tej liście. Podobnie jeśli dziecko zostało zarchiwizowane (usunięte).

Przy każdym dziecku widoczne są dwa przyciski, określające obecność na zielono lub nieobecność kolor czerwony. Jeśli któryś z przycisków zostanie błędnie zaznaczony, wystraczy kliknąć jeszcze raz w przycisk aby odznaczyć, lub w drugi przycisk, żeby zmienić obecność.

Dodatkowo po prawej stronie widoczne są również nieobecności zgłoszone przez rodziców, które podświetlają się na pomarańczowo.

Aby go przełączyć w odpowiedni stan wystarczy, że klikniesz po jego prawej stronie na ‘T’, aby ustawić obecność lub w lewą część, klikając na ‘N’ dla zaznaczenia nieobecności. Zmiany zostaną natychmiast zapisane, nie musisz potwierdzać ich zapisania w żaden inny sposób.