Dzieci

Edycja i usuwanie zgłoszonej nieobecności dziecka

Zaktualizowano
:
24 stycznia 2020

Jeśli przez przypadek zgłosiłeś błędnie nieobecność dziecka np. pomyliłeś daty, w każdej chwili taką nieobecność można edytować lub usunąć z systemu.

Zgłoszenia nieobecności w aplikacji są dedykowane rodzicom, jednak również pracownik placówki może taką nieobecność zgłosić. To samo dotyczy usuwania bądź edytowania zgłoszonej nieobecności, może zrobić to zarówno pracownik jak również rodzic.

Aby edytować lub usunąć zgłoszoną nieobecność z poziomu pracownika placówki należy wejść w zakładkę dzieci i wybrać dziecko, któremu chcemy zmienić lub anulować zgłoszenie. Przechodząc do widoku dziecka w sekcji zgłoszenia nieobecności klikamy w zgłoszoną nieobecność.

Następnie w szczegółach zgłoszenia wchodzimy w edycję nieobecności.

Mamy możliwość edycji zgłoszenia lub klikając w przycisk usuń zgłoszenie po prawej stronie usuwamy nieobecność dziecka. Usuwając zgłoszenie system automatycznie zapyta o potwierdzenie usunięcia.

Nieobecność dziecka można też edytować lub usunąć wchodząc na listę obecności, następnie ostatnie zgłoszenia.

Zostaniemy przekierowani do historii wszystkich zgłoszeń. Na liście odnajdujemy dane zgłoszenie, jeśli chcemy tylko edytować kilkamy w edycję i zmieniamy, natomiast jeśli chcemy anulować kilkamy usuń zgłoszenie.

Z poziomu aplikacji rodzica, również mamy dwie możliwości usunięcia lub edycji zgłoszonej nieobecności. Wchodzimy kolejno w zakładkę dzieci, informacje o dziecku następnie w sekcji zgłoszenia nieobecności klikamy w zgłoszoną nieobecność.

I podobnie jak przy usuwaniu/edycji nieobecności przez pracownika, wchodzimy w edycję nieobecności lub po prawej stronie klikamy w przycisk usuń zgłoszenie w celu całkowitego usunięcia zgłoszenia.

Druga możliwość usunięcia lub edycji zgłoszonej nieobecności również rozpoczyna się od wejścia w zakładkę dzieci, następnie klikamy w kalendarz obecności i z kalendarza wybieramy datę nieobecności, którą chcemy zmienić lub usunąć.

Po kliknięciu w dane zgłoszenie wyświetlą nam się szczegóły zgłoszenia i w zależności jaką czynność chcemy wykonać wybieramy edycję lub usunięcie zgłoszenia.