Dzieci

Dodawanie dziecka

Zaktualizowano
:
11 stycznia 2020

Dodawanie dziecka jest kluczowym elementem w systemie. Aby rozpocząć ich uzupełnianie, należy przejść do zakładki “Dzieci”, a następnie kliknąć przycisk “Dodaj +”.

Dla każdego dziecka nalezy podać imię i nazwisko, datę urodzenia (jest ona wymagana w celu założenia konta rodzica) oraz numer PESEL (nie jest on wymagany). Następnie nalezy określić płeć dziecka i przypisać je do wybranej grupy oraz określić datę dołączenia (jest to dzień od którego dziecko uczęszcza do placówki i od którego będą generować się dla niego rozliczenia).

Następnie należy przejść poniżej i wybierać dietę oraz jej wariant cenowy ze zdefiniowanych wcześniej. Jeśli dziecko ma jakieś szczególne wytyczne żywieniowe (np. alergie pokarmowe, dieta bezgutenowa itp.) można wpisać je w polu Informacje o diecie. To pole również będzie widoczne tylko dla pracowników.

Na samym końcu formularza można zaznaczyć “Ustaw indywidualne czesne”, jeśli chcą Państwo dla poszczególnego dziecka ustawić inne czesne niż wcześniej zostało to ustawione dla grupy lub placówki. Po wybraniu tej opcji w wyświetlonym polu “Czesne” należy wpisać wysokość opłaty.

Wysokość czesnego, jak i wszystkie inne informacje podane o dziecku, można edytować później w dowolnym momencie.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, można dodać dziecko w tym celu kliknij przycisk “Zapisz” pod formularzem. Zostaną Państwo automatycznie przeniesieni na listę dzieci.