Aplikacja dla rodziców

Osoby kontaktowe - zarządzanie z poziomu aplikacji rodzica

Zaktualizowano
:
16 marca 2020

Aplikacja umożliwia zarządzanie osobami kontaktowymi, przypisanymi do każdego dziecka. Po wprowadzeniu kontaktów, zarówno dyrektor jak i pracownicy będą mieć je zawsze pod ręką.

Dodawanie osoby kontaktowej

Każdy z rodziców posiadających konto w apliakcji może dodać osobę kontaktową. Aby tego dokonać należy wejść w zakładkę dane kontaktowe. Następnie za pomocą przycisku dodaj+, dodajemy osobę uzupełniając numer telefonu oraz adres e-mail.

Dane te można edytować w dowolnej chwili i są one identyczne dla wszystkich dzieci na jednym koncie.