Funkcjonalności

Dziennik obecności


Zarządzanie obecnościami to jedna z podstawowych funkcji systemu. Na prostej i przejrzystej liście pracownicy coodziennie zaznaczają które dzieci pojawiły się w placówce, a które są nieobecne. Aplikacja na bierzaco plinuje aby wszystkie obecności zostały zaznaczone. Wprowadzone w ten sposób obecności są użwane w innych miejscach w systemie.

Rodzice w swoim panelu mogą zgłaszać dni w których ich dzieci będą nieobecne w przedszkolu lub żłobku, a dane te służą do wyliczenia ilości potrzebnych posiłków na dany dzień oraz wygenerowaniu rozliczeń.