Poniżej prezentujemy infromacje na temat wprowadzanych zmian w systemie oraz aplikacjach mobilnych.

13 lutego 2019

  • Nawigacja w aplikacjach mobilnych ułatwiająca wybór placówki i filtrowanie grup
  • Lista zgłoszeń nieobecności na dany dzień
  • Zwiększenie polityki haseł, wymaganie silnego hasła
  • Drobne poprawki zgłoszonych błędów

8 lutego 2019

  • Sugestie – nowe miejsce na dyskusje o rozwoju systemu dla wszystkich użytkowników
  • Wyświetlanie informacji o zgłoszeniach na jutro na pulpicie placówki i grupy
  • Dodanie listy płatności dla dziecka
  • Poprawa ponownego generowania rozliczeń
  • Zabezpieczenie przed powrotem do aplikacji po wylogowaniu
  • Poprawa działania systemu na starszych wersjach systemu Android