Zarządzanie przedszkolem

Pytania: Czy niepubliczne żłobki, kluby dziecięce w związku z wprowadzonym zagrożeniem epidemią koronawirus w Polsce i zamknięciem placówek są uprawnione do pobierania opłat czesnego? Czy niepubliczne placówki przedszkolne w aktualnych okolicznościach mogą żądać od rodziców uiszczenia płatności za przedszkole? Czy rozsądnym rozwiązaniem jest rezygnacja z płatności rodziców za okres ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19?

Czytaj całość

Pytania: Czy zamknięcie placówek można traktować jako przestój? Jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik za czas przestoju? Jaka jest stawka wynagrodzenia w czasie przestoju? Co to jest gotowość do pracy? Na czym polega dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodzica w czasie epidemii? Czy pracodawca może wysłać na urlop przez koronawirusa?

Czytaj całość

Coraz większa liczba stwierdzonych zachorowań na wirusa COVID19 poskutkowała wprowadzeniem nowej ustawy kryzysowej. Nowa specustawa przewiduje specjalne rozwiązania, które mają służyć zapobieganiu i zwalczaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych. W pewnym zakresie ustawa ma istotne znaczenie dla placówek oświatowych, w tym tych przedszkolnych, bez względu na to, czy placówka ma charakter publiczny, czy niepubliczny. Pytania: Jak ma wyglądać praca zdalna w przedszkolu? Jak dokumentować zdalną pracę nauczycieli?

Czytaj całość

Stan zagrożenia epidemią COVID-19 wzbudza w nas panikę nie tylko z obawy o własne zdrowie, ale w naszym przypadku, osób prowadzących placówki przedszkolne i żłobkowe, rodzi swoisty lęk o przyszłość naszych przedszkoli i żłobków. Czasowe ograniczenie funkcjonowania stworzonych przez nas swoistych „drugich domów” dla dzieci wywołało nie tylko wątpliwości co do tego, czy będzie to trwać tylko dwa tygodnie, ale także strach o to, czy będziemy je w stanie utrzymać przez dłuższy czas, jeśli władze wydłużą czas zamknięcia placówek oświatowych. Niestety, wątpliwości wynikłe z takiego stanu rzeczy, dotyczą także rodziców, a brak szczegółowych informacji, jaki kierunek działań podjąć w takim stanie rzeczy, nie ułatwia dialogu między nami.

Czytaj całość

Miesiąc marzec to intensywny czas w życiu placówki przedszkolnej, bowiem rozpoczyna się procedura postępowania rekrutacyjnego. Dyrektorzy już od stycznia przygotowują się do tego okresu. Mimo, iż z zewnątrz wygląda to dość prosto, to z perspektywy prowadzących placówki już takie proste nie jest, zwłaszcza, jeśli robi się to pierwszy raz. Osoby przeprowadzające rekrutację przedszkolach muszą być bardzo uważne, aby uniknąć zarzutów, błędów lub co gorsza, niewłaściwego wykonania, nałożonych przez prawo oświatowe obowiązków. Prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim 3-, 4- i 5-latkom, a dla 6-latków jest ono obowiązkowe. Co warto podkreślić – nie ma jednej, odgórnie ustalonej daty rozpoczęcia i zakończenia naboru dla wszystkich miast i wsi. Terminy mogą się od siebie różnić, bo zależą od decyzji urzędów.

Czytaj całość

O tym jakie zajęcia dodatkowe wprowadzić w placówce i które z nich są najbardziej atrakcyjne dla dzieci i rodziców? Jak zachęcić rodziców, aby zapisali dziecko na takie zajęcia? Jak również w jaki sposób je udokumentować i jak podtrzymać zainteresowanie, pisze Dagmara Hirsz - wicedyrektor przedszkola prywatnego, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej.

Czytaj całość
    Najpopularniejsze wpisy

    Inso - dziecinnie proste zarządzanie przedszkolem i żłobkiem

    Przekonaj się jak inni, że Twoja praca z pomocą systemu Inso będzie o wiele prostsza.

    Korzystaj za darmo