Bezpieczny żłobek

23 września 2020
Porady i wskazówki

Prowadząc lub tworząc placówkę opieki nad dziećmi do lat 3, nierzadko rozmyślamy nad kwestiami oczekiwań naszych klientów wobec nas. Bez wątpienia dochodzimy do wniosku ogólnego, iż atrakcyjny i najczęściej wybierany żłobek to ten, który cieszy się opinią bezpiecznego miejsca. Dlatego też, tworzenie czy prowadzenie placówki żłobkowej warto zacząć właśnie od zagwarantowania bezpieczeństw, i to już na etapie prac budowlanych, aż po organizację pracy opiekuńczej. Nie możemy zapominać, iż żłobek to drugi dom - i tak jak w domu, każdy z domowników powinien mieć poczucia bezpieczeństwa.

Bezpieczny żłobek to ten, który spełnia wymagania – fundamenty tworzenia bezpiecznej placówki.

Od czego zacząć tworzenie żłobka bez zagrożeń?

Każdy żłobek, czy to ten nowo tworzony, czy to ten już funkcjonujący, aby spełniać standardy bezpieczeństwa, musi dostosować się do wymogów sanitarno-lokalowych i przeciwpożarowych. Dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki, i chcą zgłębić wiedzę, z jakimi formalnościami będą musieli się zmierzyć, niezbędne jest przeanalizowanie dwóch podstawowych źródeł:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Musimy mieć jednak na uwadze, iż wyżej podana ustawa i wydane na jej podstawie rozporządzenie nie regulują wszystkich wymagań, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek. Aby zadbać o bezpieczeństwo w placówce od samego początku, warunki panujące w żłobku musimy dostosować również do przepisów:

 1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 2. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Po dokonaniu formalności musimy wystąpić z wnioskiem o decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Czego możemy się spodziewać w czasie wydawania decyzji?

W trakcie wydawania przedmiotowej decyzji, z całą pewnością możemy się spodziewać przeprowadzenia kontroli naszego lokalu przez upoważnionego pracownika właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu podlegają: wyposażenie żłobka oraz teren wokół placówki.

Jak się przygotować do wizyty kontrolera?

 1. Sprawdźmy, czy zastosowane w naszym lokalu materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itd.) są dopuszczone do stosowania, posiadają wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;
 2. Sprawdźmy, czy zakupione przez nas meble żłobkowe są dostosowane do wymagań ergonomii;
 3. Sprawdźmy, czy zakupione przez nas zabawki posiadają oznakowanie CE;
 4. Przed wizytą kontrolera sprawdźmy, czy grzejniki w pomieszczeniach żłobkowych mają założone osłony, które ograniczą kontakt dziecka z elementem grzejnym;
 5. Osoba prowadząca kontrolę sprawdzi również miejsce na leżaki dzieci i ich pościel, zatem zadbajmy, aby miejsca przechowywania leżaków i pościeli posiadały dobrą wentylację, a miejsca, w których przechowujemy pościel, posiadały nie tylko dobrą wentylację, ale także możliwość segregacji.
 6. Sprawdzeniu podlegają także pomieszczenia, wydzielone specjalnie do przechowywania sprzętu i środków do utrzymania czystości – dołóżmy starań, aby miejsce to było bezwzględnie zabezpieczone przed dostępem dla dzieci;
 7. Kontrola obejmie również plac zabaw z urządzeniami – kontroler zwróci uwagę na wszelkie elementy placu, a szczególnie na możliwość bezpiecznego ich użytkowania oraz czy posiadają stosowne certyfikaty.

Pamiętaj!

Tych samych informacji może od nas żądać rodzic i to właśnie te informacje mogą wpłynąć na jego decyzję o wyborze lub rezygnacji z naszej placówki. Spełnienie powyższych fundamentalnych i obligatoryjnych wytycznych jest pierwszym i najważniejszym krokiem do stworzenia bezpiecznej dla maluchów placówki.

Bezpieczny żłobek to ten dobrze wyposażony – przykłady zabezpieczeń w placówce.

Dzięki prostym rozwiązaniom nasi żłobkowicze mogą przebywać w miejscu, które im nie zagraża, a czuwający nad ich bezpieczeństwem opiekunowie oraz rodzice maluchów mogą czuć się znacznie spokojniejsi.

Istnieje wiele sposobów, aby w naszej placówce panował wysoki poziom bezpieczeństwa, wystarczy, że w pomieszczeniach żłobkowych zastosujemy następujące zabezpieczenia:

 • Bezpieczną łapkę - przyklejana, ruchoma blokada skutecznie uniemożliwia maluchom przytrzaśnięcie palców drzwiami;
 • Stoper do drzwi - stoper do drzwi blokuje je w wybranej pozycji, dzięki czemu zapobiega trzaskaniu i obrażeniom palców;
 • Ochraniacze na narożniki do blatów - najlepiej duże i miękkie, które idealnie ochronią malucha;
 • Blokady do okien – najlepiej zamykana na kluczyk, po zabezpieczeniu, okno otwiera się jedynie np. na 10 cm, co uniemożliwia wypadnięcie dziecka;
 • Ochraniacze narożne (parapety, grzejniki, stoły) – zabezpieczające przed urazami, do zamontowania na ostrych krawędziach;
 • Zabezpieczenia do drzwiczek w szafkach - zabezpiecza skutecznie przed otwarciem drzwiczek małymi rączkami naszego malucha;
 • Ochraniacze ścienne - zapobiegające obrażeniom w przypadku zderzenia się ze ścianą lub słupem;
 • Zabezpieczenia do szuflad – skutecznie blokuje każdą szufladę, eliminując ryzyko, na jakie narażony jest ciekawski maluch;
 • Bramki zabezpieczające - najlepiej posiadające praktyczny uchwyt, z funkcją podwójnego ryglowania „dual-lock” sprawia, że maluchy nie mogą otworzyć bramki, natomiast dla rodziców czy opiekunów żłobkowych jest to bardzo proste;
 • Zabezpieczenia kontaktów- zabezpieczenie kontaktów to obowiązek każdej placówki. Kontakt to jedno z miejsc, do których wędruje już raczkujący maluch i sięga palcami;
 • Zabezpieczenia na WC- zabezpieczenie chroni przed podnoszeniem klapy przez dzieci;
 • Blokady zamykania drzwi- obowiązkowe zabezpieczenie w każdej placówce. Blokada drzwi zabezpiecza przed przytrzaśnięciem paluszków małego dziecka. Zabezpiecza też przed zatrzaśnięciem drzwi i przypadkowym zamknięciem dziecka w pomieszczeniu;
 • Samozapalające się lampy z czujnikiem ruchu – przydatna funkcja oświetlenia, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Bezpieczny żłobek to ten, który budzi zaufanie rodziców.

Aktualnie, rodzice dzieci w wieku do lat 3, coraz częściej decydują się na wybór opieki nad dzieckiem w formie żłobka. Wybór ten jest najczęściej poprzedzony licznymi wywiadami, rozmowami i analizą opinii na temat danej placówki. Rodzice maluchów, decydując się na żłobek, najczęściej dokładnie przeglądają stronę internetową placówki oraz jej profile społecznościowe, ale także bardzo często pragną zobaczyć żłobek „od kuchni”, zanim pozostawią w nim swoją pociechę na dłużej.

Zatem jak wzbudzić zaufanie rodzice oraz jego poczucie, iż nasza placówka jest w pełni bezpieczna?

 1. Zwróćmy uwagę rodzica na szczegóły naszej placówki – nie tylko oferta żłobka powinna być tematem naszej prezentacji, ale także wyposażenie i stosowane w naszej placówce zabezpieczenia. Rodzice mogą nas zaskoczyć pytaniami dotyczącymi np. czy okna są zabezpieczone (np. zamkiem na kluczyk), czy furtka zamyka się sama i otwiera tylko przez naciśnięcie przez rodzica lub opiekuna, gdzie przechowywane są medykamenty oraz środki czystości, jak zabezpieczamy je przed dostępem dziećmi. Dlatego już na początku warto na takie pytania być przygotowanym i prezentować je jako oczywistość.
 2. W rzeczowy sposób przedstaw rodzicowi jak wygląda proces adaptacyjny - rozstanie z dzieckiem to bardzo trudny etap, dlatego rzeczowe przedstawienie okresu adaptacji w naszej placówce może tylko pomóc. Z całą pewnością zostanie to docenione przez pełnego obaw rodzica.
 3. Zadbajmy o sprawne dopełnienie formalności z rodzicem, jeżeli zdecyduje się na korzystanie z usług naszej placówki– chaos w dokumentacji, niedopatrzenia i braki to nic dobrego na początek, co gorsze może wzbudzić w rodzicu nieufność i dozę ostrożności.
 4. Przedstaw kadrę opiekunów i ich kwalifikacje– dobrymi pracownikami trzeba się chwalić, a oprócz tego warto osobiste spotkanie opiekuna z rodzicem to dodatkowy punkt – przyjazne osoby opiekujące się maluchem to podstawa, dzięki której rodzic będzie znacznie spokojniejszy o swoją pociechę.
 5. Przygotuj opiekunów w żłobku na niespodziewane wizyty rodzica - np. niezapowiedziane wcześniejsze niż zazwyczaj odbieranie dziecka. Nie odbierajmy tego jako afront – po prostu rodzic ma prawo nas sprawdzić i nasze słowa. Opiekunowie zdecydowanie nie powinni w takich sytuacjach okazać zdziwienia, a co gorsza zamieszania. Takie zachowanie wzbudzi tylko podejrzliwość rodzica oraz może spowodować, iż wyciągnie on domysły, iż w naszej placówce musi dziać się coś złego.
Wypróbuj inso bezpłatnie,
przez 14 dni
Załóż bezpłatne konto
Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką